Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 121

Thánh Vịnh 121 (120):
ÐỨC CHÚA là Ðấng bảo vệ Dân

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
  Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?

 (2) Ơn phù hộ tôi đến từ ÐỨC CHÚA
là Ðấng dựng nên cả đất trời.

 (3) Xin Ðấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.

 (4) Ðấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

 (5) Chính CHÚA là Ðấng canh giữ bạn,
chính CHÚA là Ðấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

 (6) Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

 (7) CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

 (8) CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

CHIA SẺ
Thiên Chúa là Đấng trợ giúp bạn (c.1-2). Thiên Chúa Đấng tạo dựng núi đồi, cũng chính là Thiên Chúa Đấng ban cho chúng ta sự trợ giúp. Ngài là Thiên Chúa của đồi núi và thung lũng (1V 20:23-30), và sự trợ giúp của Ngài sẵn sàng đến với tất cả những ai kêu cầu Ngài. Có khi nào bạn thất vọng vì tìm kiếm những sự trợ giúp sai địa chỉ ?
Thiên Chúa là Đấng giữ gìn bạn (c.3-8). Những người khách hành hương cùng đi với nhau để có người đồng hành và sự an toàn, bởi vì trên những con đường thường đầy những hiểm nguy. Trong xã hội hiên đại cũng đầy những nguy hiểm, nếu không nói là nguy hiểm hơn. Nhưng Thiên Chúa đi trước bạn và tỉnh thức (c.3-4) để hướng dẫn bạn và bảo vệ bạn trên con đường của mình. Ngài ở bên cạnh bạn (c.5) và bên trên bạn (c.6), và Ngài sẽ mang bạn đến Si-0n an toàn (c.7-8). Nếu Thiên Chúa luôn sẵn sàng mọi nơi, mọi lúc, thế thì tại sao nhiều lúc bạn phải chờ cho đến lúc tình huống trở nên trầm trọng bạn mới nhớ đến Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC