Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 134

Thánh Vịnh 134 (133):

Kinh đêm trong Ðền Thánh

(1) Ca khúc lên Ðền.
  Hỡi tất cả những người tôi tớ CHÚA
  ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng CHÚA đi!
   
  (2) Hãy giơ tay hướng về cung thánh
  mà dâng lên lời chúc tụng Người.

   (3) Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất
  xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
  từ núi thánh Xi-on. 
CHIA SẺ

Đã có bao giờ bạn cảm ơn những người làm việc ca đêm ? Vì nếu không có họ, bạn sẽ không có điện hay nước, chẳng có những người cảnh sát bào vệ trong đêm, chẳng có những người trực cấp cứu tại các bệnh viện. Trong khi bạn đang ngủ, những người khác đang làm việc. Chúng ta thật là may mắn !

Nhưng liệu những người đang làm việc ca đêm có biết ơn ? Có lẽ là không. Tác giả Thánh vịnh nhắc nhở các tư tế trong đền thờ tạ ơn Thiên Chúa khi họ phục vụ Thiên Chúa và con người trong đêm. Có thể đây là một sứ vụ cô đơn, nhưng là một sứ vụ quan trọng.

Vị Thượng Tế của bạn trên trời, ngày đêm cầu bầu cho bạn. Ngài chẳng bao giờ mệt mỏi hay mất kiên nhẫn. Bạn có bày tỏ với Ngài về lòng biết ơn của mình vì Ngài thực hiện sứ vụ này một cách tín thành ? Bạn có sẵn sàng nên giống Ngài và phục vụ những người khác, thậm chí trong những ca đêm ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC