Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 133

Thánh Vịnh 133 (132):
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Ða-vít
  Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
  anh em được sống vui vầy bên nhau, (2) như dầu quý đổ trên đầu
  xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,
   (3) như sương từ đỉnh Khéc-môn
  toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
  nơi đây ân huệ CHÚA ban,
  chính là sự sống chứa chan muôn đời. 
CHIA SẺ

Đây là sự nên một của những người cùng đi lên Giê-ru-sa-lem để dự lễ, và họ cùng sống với nhau ngày qua ngày. Ab-ra-ham và Lót, I-sa-ác và gia đình của mình, Gia-cóp và La-ban, Giu-se và những người an hem của ông nhắc chúng ta rằng tình cảm anh em không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt.

Sự hiệp nhất phải đến từ ơn trên ban cho, giống như dầu chảy xuống râu của A-ha-ron và tưới lên mười hai viên đá quý trên áo chầu của ông (Xh 29:5-7), hay giống như sương xuống trên những ngọn núi. Bạn có thể tạo nên sự đồng dạng bởi lôi kéo người khác và tạo ra những áp lực, nhưng sự hiệp nhất thật sự chỉ có thể đến từ ơn trên ban cho bởi Thần Khí.

Sự hiệp nhất rất tốt giống như sương và sản sinh hoa trái. Nó cũng giống như dầu và tạo nên hương thơm dễ thương. Sự chia rẽ giữa những người dân Chúa tạo nên kết quả đối lập. Bạn có lưu ý đến những lời khuyên trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô 4:1-6 ?

Hãy nghĩ về chính cộng đoàn của bạn và những cản trở đang phá hoại sự hiệp nhất của gia đình con cái Chúa. Thật là đau đớn như thế nào khi trải qua những kinh nghiệm này? Làm thế nào để có thể tránh được những kinh nghiệm đau đớn này ?

Ngay trong chính gia đình của bạn, sự liên đới với nhau trong một đơn vị gia đình như thế nào? Bạn có cảm thấy thoải mái với những người anh chị em của mình? Mỗi thành viên trong gia đình của bạn gần gũi nhau đến mức nào ? Đâu là những nhân tố xây dựng sự nên một trong gia đình của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC