Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 136

  Thánh Vịnh 136 (135):

Tạ ơn Thiên Chúa

  (1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
  (2) Hãy tạ ơn Thần các thần,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (3) Hãy tạ ơn Chúa các chúa,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (4) Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (5) tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (6) trải mặt đất này trên làn nước bao la,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (7) Người làm ra những đèn trời to lớn
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (8) cho thái dương điều khiển ban ngày,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (9) đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (10) Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (11) dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (12) dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (13) Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (14) đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (15) xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (16) Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (17) sát hại bao lãnh chúa hùng cường,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (18) tiêu diệt những quân vương hiển hách,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (19) vua Xi-khôn của dân tộc E-mo-ri,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (20) và vua Oác miền Ba-san nữa,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (21) Người chiếm đất họ, ban làm gia sản,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (22) gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (23) Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
   
   (24) gỡ ta thoát khỏi tay thù địch,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (25) Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   
   (26) Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
CHIA SẺ

Hai ca đoàn hát Thánh vịnh này. Một ca đoàn hát dòng đầu tiên của mỗi câu, và ca đoàn kia đáp lời, “Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Đây không phải là một sự lập lại rỗng tu ếch (Mt 6:7), vì ca đoàn thứ hai đang dâng lên lời ca ngợi đầy hứng khởi lên Thiên Chúa. Bạn có thể chẳng bao giờ thấy rằng mình nói đủ nhiều về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Thiên Chúa mặc khải lòng thương xót của Ngài qua việc ban cho bạn một thọ tạo tuyệt vời để bạn sử dụng và vui hưởng (c.4-9). Hãy nghĩ xem, Ngài đã chuẩn bị sẵn mọi sự cho tổ tiên chúng ta khi Ngài dựng nên họ! Thật là tệ khi nhiều người quản lý một cách nghèo nàn những quà tặng của Thiên Chúa trong thiên nhiên. Đừng bao giờ nhận một cách nhưng không thế giới tuyệt vời mà bạn đang sống.
Ngài mặc khải lòng thương xót của Ngài qua việc chăm sóc bạn, giúp đỡ bạn trong những cuộc chiến của đời bạn, và đánh gục những kẻ thù của bạn (c.10-25). Ít-ra-en không phải lúc nào cũng trung thành với Thiên Chúa, nhưng qua đó cho thấy lòng thương xót của Ngài được bày tỏ ! Ngài vẫn trung thành với họ.
Việc nhận ra Thiên Chúa là Đấng toàn năng thống trị mọi loài quan trọng như thế nào? Có điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn mà Ngài không thể điều khiển được chăng? Theo bạn tai sao con người vẫn thấy khó chấp nhận Ngài làm chủ và là Đấng cứu độ con người ? Bạn có nhớ tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày vì sự tốt lành và tình thương mà Ngài dành cho bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC