Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 137

Thánh Vịnh 137 (136):

Trên bờ sông Ba-by-lon

  (1) Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on; 
  (2) trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
   (3) Bọn lính canh đòi ta hát xướng,
  lũ cướp này mời gượng vui lên:
  "Hát đi, hát thử đi xem
  Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài!"

   (4) Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổi
  nơi đất khách quê người?

   (5) Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
  thì tay gãy đàn thành tê bại!

   (6) Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,
  nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giê-ru-sa-lem
  làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.

   (7) Lạy CHÚA, xin nhớ lại ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ,
  để trừng phạt con cái Ê-đôm.
  Ngày ấy chúng reo hò: "Phá nó đi, phá cho bình địa."

   (8) Gái Ba-by-lon hỡi, đồ trời tru đất diệt!
  Phúc thay người xử lại với mi, như mi đã xử với ta!

   (9) Phúc thay người bắt những con thơ của mi
  mà đem đập vào đá.
   
CHIA SẺ

Thánh vịnh này được viết trong thời gian Ít-ra-en bị lưu đày ở Ba-by-lon, và nó có thể duyệt xét đời sống thiêng liêng của bạn hôm nay.

Điều gì làm cho bạn khóc (c.1) ? Những người Do thái khóc khi họ nhớ về quá khứ, nhưng họ đã không khóc vì tội lỗi của họ. Họ đã khóc bởi vì những hậu quả của tội lỗi của họ gây ra cho họ, chứ không phải bởi vì họ đã phạm tội. Những gì xảy ra trong cuộc sống đang làm cho bạn phải rơi lệ? Bạn có nghĩ rằng điều đó đáng cho bạn phải khóc chăng ?

Điều gì làm cho bạn hát (c.2-4) ? Họ mất những bài ca của họ, vì thế họ cất cây đàn hạc của họ đi. Đa-vít đã có một kinh nghiệm tương tự như vậy (Tv 32:1-7). Bạn có thể hát ca ngợi Thiên Chúa trong một nơi khó khăn (Cv 16:25)? Bạn có thể ca ngợi Thiên Chúa mọi lúc ?

Bạn khát khao điều gì (c.5-6)? Điều gì làm cho lòng bạn đau? Điều gì bạn khao khát hơn tất cả những điều khác? Điều đó có phải là ý Chúa không ?

Điều gì làm bạn giận dữ (c.7-9) ? Thiên Chúa đã hứa xét xử Ba-by-lon (Is 13; lưu ý c.16), vì thế họ cầu xin theo ý Ngài; nhưng lưu ý về nỗi thống khổ  biến mất. Nếu bạn yêu mến Chúa, bạn phải ghét sự dữ (Tv 97:10; Rm 12:9) nhưng hãy để việc xét xử cho Thiên Chúa (Rm 12:17-21). Bạn có hiểu gì về sự trừng phạt của Thiên Chúa khi Ngài giáng cơn thịnh nộ của Ngài xuống những kẻ sỉ nhục Ngài và bách hại dân Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC