Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 143

Thánh Vịnh 143 (142):
Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
 
  Lạy CHÚA, xin nghe lời con khẩn nguyện,
lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.
 

(2) xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.

 (3) Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm, như những người đã chết từ bao thuở.

 (4) Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.

 (5) Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên.

 (6) Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.

 (7) Xin mau đáp lời con, lạy CHÚA, hơi thở con nay đã hầu tàn.
Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hoá ra người thiên cổ.

 (8) Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

 (9) Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy CHÚA, bên Ngài con trú ẩn.

 (10) Ðiều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con.
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

 (11) Lạy CHÚA, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống.
Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

 (12) Vì Ngài vẫn một lòng thương mến,
xin tiêu diệt những kẻ thù con.
Xin làm cho thù địch con chết hết,
vì con là tôi tớ của Ngài.
 
CHIA SẺ

Trừ khi bạn đã tham gia vào trong những trận chiến của Thiên Chúa, bạn có thể sẽ không hiểu lời cầu nguyện này, vì đó là một lời kêu lên của một chiến binh trong trận chiến. Đó cũng là một lời cầu nguyện thống hối.
“Xin nghe con” (c.1-6). Phụ thuộc vào ân sủng và sự thành tín của Thiên Chúa, chứ không phải sự công chính của bạn. Hãy nói với Thiên Chúa điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Đa-vít đang bị chà đạp dưới đất và trong tối tăm. Ông cảm thấy giống như một người sắp chết khát trong sa mạc. Điều gì đã làm cho Đa-vít khao khát Chúa ? Điều gì làm cho bạn khao khát Ngài ?
“Xin hãy đáp lời con” (c.7-9). Khi Thiên Chúa không đáp lời kêu xin, dường như Ngài quay lưng với chúng ta và chúng ta chìm trong huyệt mộ. Bạn có tìm thấy sức mạnh và niềm vui trong lời cầu xin được đáp trả ?
“Xin hãy dạy con” (c.10). Đa-vít đã gặp Đức Chúa mỗi sáng và nhận được những mệnh lệnh trong ngày. Không có những mệnh lệnh này, ông không biết phải đi như thế nào. Hãy tín thác vào Thần Khí của Thiên Chúa dẫn dắt bạn khi bạn trao chính bạn cho Ngài. Nếu bạn nhớ lại “những ngày xưa cũ” và “suy gẫm những việc Chúa làm” điều gì đặc biệt sẽ đến trong tâm trí bạn ?
“Xin phục hồi con” (c.11-12). Đa-vít đang bị chà đạp dưới đất (c.3), và chỉ có Thiên Chúa mới nâng ông dậy. Đa-vít đã muốn chiến đấu trong trận chiến của Thiên Chúa và thiết lập sự công chính trên mặt đất. Lời cầu nguyện đích thật có nghĩa là bạn phục vụ Thiên Chúa, chứ không phải là Thiên Chúa phục vụ bạn (c.11). Thiên Chúa không muốn bạn chỉ tìm kiếm những câu trả lời, nhưng tìm kiếm chính Ngài. Khi qua được những thử thách trong cuộc sống, bạn có khám phá ra được điều gì về Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC