Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 147

Thánh Vịnh 147 (146):
Ca tụng ÐỨC CHÚA là Ðấng Toàn Năng

(1) Ha-lê-lui-a!
Hãy ca tụng CHÚA đi!
Ðàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào!
Ðược tán tụng Người, thoả tình biết mấy!
 
(2) CHÚA là Ðấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,
quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về.


 (3) Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,
những vết thương, băng bó cho lành.

 (4) Người ấn định con số các vì sao,
và đặt tên cho từng ngôi một.

 (5) Chúa chúng ta thật là cao cả,
uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!

 (6) Kẻ thấp hèn, CHÚA nâng đỡ dậy,
bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.

 (7) Hãy dâng CHÚA bài ca cảm tạ,
gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

 (8) Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời,
Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.
Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi,
và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

 (9) Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn,
bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi.

 (10) Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng,
chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh,

 (11) nhưng ưa chuộng những ai kính sợ CHÚA,
và trông cậy ở tình thương của Người.

 (12) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh CHÚA!
Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

 (13) Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

 (14) Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

 (15) Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra hoả tốc chạy đi.

 (16) Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.

 (17) Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người!

 (18) Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

 (19) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.

 (20) Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.
Ha-lê-lui-a!
 
CHIA SẺ

Ca ngợi Thiên Chúa là hoạt động cao nhất của toàn thể những tài năng của bạn. Ngài đáng được ca ngợi, và bạn nên ngợi khen Ngài, cho dù bạn có nghĩ hay không nghĩ rằng lời ca ngợi của bạn đang hoàn tất bất kỳ điều gì đó trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, có những phúc lành được ban cho những ai thờ phượng Ngài trong chân lý.
Ca ngợi mang đến vẻ đẹp thiêng liêng cho dân Chúa (c.1; Tv 27:4; 29:2; 149:4). Ca ngợi việc dựng nên những kỳ công của Ngài và qua đó nối kết dân Ngài (c.2). Ca ngợi chữa lành con người nội tâm (c.3) và nâng người ngã dậy (c.6). Ca ngợi là một liều thuốc tốt!
Ca ngợi làm cho thế giới của Thiên Chúa trở nên thực và gần gũi với bạn hơn (c.7-9, 15-18), ngay cả trong những cơn bão tố; và đó là sự bảo vệ lớn lao chống lại kẻ thù (c.12-14). Ca ngợi làm vui lòng Thiên Chúa và có thể làm cho Ngài ra tay trên cuộc đời bạn.
Ca ngợi chẳng bao giờ trở nên phương kế thực dụng cả vì chỉ để nhận những phúc lành từ Thiên Chúa. Khi bạn ca ngợi Ngài thực lòng, phúc lành sẽ đến. Ca ngợi thay đổi nhiều điều và thay đổi cả con người.
Nếu Thiên Chúa cung cấp thực phẩm cho cả những con chim non không thể tự lo cho mình (quạ non trong Thánh vịnh, chim sẻ trong Mát-thêu 6), đặc biệt khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa biết chiên của Ngài và gọi chúng bằng tên, giống như Ngài đã gọi tên từng vì sao trong vũ trụ này. Vậy tại sao bạn lại cảm thấy khó khăn trong việc tin thác mỗi ngày sống của mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng ban cho bạn tất cả những gì bạn cần ? Đâu là những cản trở làm cho bạn gặp khó khăn trong việc ca ngợi Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC