Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 02 - CHÂM NGÔN

Những phúc lành do khôn ngoan ban tặng
1 Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy,
và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ,

2 nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan,
và hướng lòng theo sự hiểu biết,
3 phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết,
4 nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc,
và lùng kiếm như thể kho tàng,
5 thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Ðức Chúa,
và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì.
6 Vì chính Ðức Chúa ban tặng khôn ngoan;
tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có.
7 Ai ngay chính được Người trợ lực,
Người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm,
8 giữ gìn đường nẻo người chính trực,
bảo vệ lối đi kẻ tín trung.
9 Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình,
thế nào là chính trực công minh :
đó là đường đưa tới hạnh phúc.
10 Vì khôn ngoan sẽ vào tận lòng con,
và tri thức khiến hồn con vui thé,
11 óc thận trọng sẽ giữ gìn con,
trí hiểu biết sẽ như người bảo vệ,
12 để giải thoát con khỏi lối sống xấu xa,
cứu con khỏi người nói những lời xằng bậy,
13 khỏi những kẻ bỏ đường ngay chính, đi vào nẻo tối tăm ;
14 chúng hả hê khi phạm điều ác,
thích thú khi làm điều tồi tệ xấu xa.
15 Ðường chúng đầy uẩn khúc, lối chúng thật quanh co.
16 Nhờ thế, con sẽ thoát khỏi người đàn bà trắc nết,
khỏi người phụ nữ không quen cứ nói ngon nói ngọt.
17 Người bạn đường thời son trẻ, ả đã bỏ rơi,
giao ước của Thiên Chúa, ả hằng quên lãng.
18 Nhà nó ở nghiêng về cõi chết,
lối nó đi, dẫn tới các âm hồn.
19 Kẻ theo nó rồi, không hề trở lại,
chẳng ai tìm được đường về cõi sống.
20 Như thế con sẽ bước đi trên đường người lương thiện,
và dõi theo lối của chính nhân.
21 Vì người ngay thẳng sẽ được an cư trong đất nước,
người hoàn thiện sẽ lưu lại nơi đây.
22 Còn ác nhân sẽ phải xa lìa quê cha đất tổ,
phường bất trung sẽ bị trục xuất khỏi quê hương. 
CHIA SẺ

Khôn ngoan không chỉ là một người biết kiến thức (ch1) nhưng còn là một lối bước. Từ “đường đi” được sử dụng bảy lần trong chương này. Nó gợi ý cho chúng ta rằng cuộc sống là tham dự vào hướng đi, sự quyết định, và sự xác định, giống như đi trong một đường lối. Thiên Chúa sẽ làm phần của Ngài (c.6-9) nếu bạn thực hiện phần của bạn (c.1-5).

Đường lối khôn ngoan là đường lối bảo đảm (c.8) và đường tốt (c.9) mà dẫn đưa đến sự sống (c.19) và công chính (c.20). Đường lối ngu dại là đường lối tối tăm (c.13) và quanh co  (c.15) mà dẫn tới sự chết (c.18).

Nếu bạn muốn bước đi trong đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, lưu ý đến những lời nhắc nhở trong những câu từ 1-5.

Trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần đến một dấu hiệu. Đó không phải là các phép lạ, nhưng là một dấu hiệu chỉ đường. Trong suốt hành trình của cuộc đời mình, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một bản đồ thực hành cuộc sống, đó là Lời Ngài. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý đến nhưng dấu hiệu dọc theo hành trình, và những dấu hiệu đó cũng cố chúng ta bước tiếp. Trong giây phút hiện tại này, bạn có cần đến dấu hiệu nào không ? Bạn sẽ làm gì khi không biết mình phải làm sao ? Bạn chạy đến với ai, đến nơi đâu khi bạn lạc hướng trong cuộc sống ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC