Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 35 - I-SAI-A

Giê-ru-sa-lem toàn thắng
1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,
vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Ðức Chúa,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,
cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.
4 Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng sợ!
Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em."
5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
7 Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra.
Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên.
8 Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ.
Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Ðó sẽ là con đường cho họ đi,
những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.
9 Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,
không thấy bóng dáng một con nào,
những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.
10 Những người được Ðức Chúa giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
    đau khổ và khóc than sẽ biến mất. 
CHIA SẺ

Một lần nữa, Thiên Chúa quân bình giữa việc công bố việc xét xử với sự bảo đảm về việc tôn vinh. Ngài muốn những người tội nhân hoán cải và các tín hữu được khích lệ. Khi Đức Giê-su Ki-tô ngự đến, những thay đổi tuyệt vời sẽ diễn ra.
Sa mạc khô cằn sẽ trở nên khu vườn tuyệt đệp (c.1-2,7). Lịch sử nhân loại đã bắt đầu trong một khu vườn, nhưng tội lỗi con người đã biến khu vườn đó thành sa mạc. Thụ tạo của Thiên Chúa sẽ vui mừng khi được tự do khỏi nô lệ của tội lỗi (Is 55:12-13; Rm 8:18-25).
Người yếu sẽ trở nên mạnh mẽ, và người khuyết tật sẽ không còn bị què quặt nữa (c.3-6). Những người lang thang sẽ chẳng bao giờ lạc đường khi họ đi an toàn trên xa lộThánh Thiện của Thiên Chúa (c.8-9), và những người khóc lóc, những u sầu của họ sẽ biến thành niềm vui (c.10).
Khi bạn chờ đợi những phúc lành thể lý, bạn có thể vui mừng theo cách thức thiêng liêng. Thiên Chúa có thể ban cho bạn sự giải thoát, hoa trái, sức mạnh, sự thánh thiện, và niềm vui khi bạn kêu cầu lên Ngài.
Thế giới hiện nay cảnh báo về hiện tượng sa mạc hóa của trái đất. Nhưng sự sa mạc hóa nơi lòng người với tha nhân còn nghiêm trọng hơn nữa. Đâu là những vùng sa mạc hóa trong cuộc sống của bạn, trong gia đình và công việc của bạn ? Làm thế nào để những vùng sa mạc đó trong đời bạn sẽ nở hoa để tôn vinh Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC