Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 52 - I-SAI-A

 Giê-ru-sa-lem được giải thoát
1 Hỡi Xi-on, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh!
Hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc lễ phục huy hoàng!
Vì từ nay, kẻ không cắt bì cũng như người ô uế
sẽ không còn bước vào thành thánh nữa.
2 Hỡi Giê-ru-sa-lem bị tù đày, hãy giũ bụi, đứng lên!
Nào thiếu nữ Xi-on bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc cổ!
3 Quả thật, Ðức Chúa phán như sau:
các ngươi đã bị bán đi mà không được một đồng,
thì sẽ được chuộc về cũng không mất một xu.
4 Quả thật, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:
Lúc đầu, dân Ta xuống Ai-cập cư trú,
rồi bị Át-sua đàn áp bất công.
5 Bây giờ Ta ở đây để được gì? - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Vì dân Ta đã bị đem đi mà không được một đồng,
còn bọn người thống trị chúng thì reo cười hể hả,
- sấm ngôn của Ðức Chúa -,
và suốt ngày danh Ta không ngớt bị cười chê!
6 Vì vậy, trong ngày ấy, dân Ta sẽ nhận biết danh Ta,
nhận biết rằng: chính Ta là Ðấng đã phán: "Này Ta đây!"

Tiên báo ơn cứu độ
7 Ðẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."
8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi
cùng cất tiếng reo hò vang dậy;
họ sẽ được thấy tận mắt Ðức Chúa đang trở về Xi-on.
9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì Ðức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
10 Trước mặt muôn dân,
Ðức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người:
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
11 Lui ra, lui ra, ra khỏi nơi đây, đừng đụng tới những gì ô uế!
Ra khỏi Ba-by-lon mà thanh tẩy đi,
hỡi những ai mang đồ thờ phượng Ðức Chúa!
12 Các ngươi sẽ được ra, nhưng không vội vã,
sẽ không phải đi như là trốn chạy,
vì Ðấng tiền phong của các ngươi sẽ là Ðức Chúa,
và Ðấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ít-ra-en.

Bài ca người Tôi Trung - Bài thứ tư
13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.
14 Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,
15 cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.
CHIA SẺ

Đó là một ngày mới và thời gian để dân Chúa tỉnh thức (c.1;51:9,17; Rm 13:11-14). Đêm tối của cơn thử thách đã qua, và Thiên Chúa sẽ làm một điều mới cho họ. Đây là ngày mới cho bạn, vì thế hãy tỉnh thức để nhận phúc lành của Thiên Chúa (Ac 3:22-23).
Đây cũng là thời điểm để mặc lễ phục (c.1), vì lễ hội sắp sửa bắt đầu. Thiên Chúa đã tha thứ cho dân Ngài và mang họ về nhà, và đó là thời gian để vui mừng (c.9; Lc 15:22-24).
Đó là thời điểm để nói (c.7-10) và kể cho toàn thể thế giới biết điều Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài. Thánh Phaolô đã áp dụng điều này qua việc chia sẻ Tin Mừng cho những người lạc lối (Rm 10:15).
Đó là thời điểm để tẩy sạch (c.11-12). Khi những người bị lưu đày rời Ba-by-lon, chính họ đã không bị ô uế nhưng được làm sạch và mang những y phục thánh trở về Sion. Vẫn luôn luôn có một “Ba-by-lon” mới để dân Chúa thoát khỏi nếu họ muốn giữ mình sạch sẽ (Kh 18:1-8). Khi bạn vâng phục, Thiên Chúa đi trước bạn và đằng sau bạn, vì thế bạn không cần phải sợ hãi kẻ thù.
Đây chính là tâm tình mà chúng ta có được trong mùa Phục Sinh, đặc biệt trong Tuần Bát Nhật này. Bạn có cảm nghiệm được niềm vui của những tâm tình này, hay bạn có những tâm tình khác ? Bạn đã tỉnh thức và nhận ra những phúc nào Thiên Chúa ban cho bạn trong mùa Phục Sinh này ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC