Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 53 - I-SAI-A

 1 Ðiều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?
Cánh tay uy quyền của Ðức Chúa đã được tỏ cho ai?
2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.
4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.
5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng Ðức Chúa đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.
10 Ðức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của Ðức Chúa sẽ thành tựu.
11 Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
12 Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
nó sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân;
nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.
CHIA SẺ

Chương này nói về Đức Giê-su Ki-tô, hiến tế hoàn hảo của Thiên Chúa cho những tội nhân trên thế giới (Cv 8:26-40). Thực tế thì điều này bắt đầu từ  Is 52:13 ở đó tiên tri Isaia nói với chúng ta rằng người tôi tớ đâu khổ vì thực thi ý Thiên Chúa và nhờ đó mà đã được Thiên Chúa tôn vinh. Khiêm hạ và tôn vinh, đau khổ và vinh quang, là những chủ đề then chốt trong những lời nói tiên tri này.
Lưu ý đến sự khiêm hạ trong biến cố sinh hạ và cuộc sống của Ngài (c.1-3) cũng như sự khiệm hạ trong khi bị xét xử và những đau khổ và cái chết của Ngài (c.4-9). Lưu ý đến vinh quang của ơn cứu độ Ngài đã đổi lấy cho bạn trên Thập giá (c.10-12). Cha đã hài lòng, không phải vì sự đau khổ của Con, nhưng hy lễ của Ngài đã hoàn tất ơn cứu độ vĩnh viễn. Sự công bằng của thiên Chúa đã được thỏa mãn, và những người tội nhân có niềm tin có thể được công chính hóa (c.11; Rm 3:21-31).
Lưu ý đến những hình ảnh của Đấng Cứu Độ: Người tôi tớ bị đánh đập (c.13-14), khúc rễ (53:2), con chiên vô tội (53:7), của lễ đền tội (53:10), người phụ nữ đau đớn khi sinh “hạt giống” thiêng liêng (53:10-11), và anh hùng hào kiệt (53:12). Hãy vui lên, vì Ngài là Đấng Cứu Độ !
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn có những người không tin Ngài (c.1). Thay vì tin vào Ngài, họ xem thường và chống đối Ngài (c.2) và chế nhạo sứ điệp của Ngài trên Thập Giá (1Cr 1:18-25). Nhưng trên trời ca tụng Đấng Chiên Thiên Chúa (Kh 5), và dân Ngài trên mặt đất tôn vinh Thập Giá của Ngài (Gl 6:14). Bạn có phải là một trong số những người đó chăng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC