Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 13 - GIÊ-RÊ-MI-A

Ðai lưng tốt đã trở thành vô dụng
1 Ðức Chúa phán với tôi thế này: "Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước." 2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như Ðức Chúa truyền và thắt vào lưng. 3 Có lời Ðức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: 4 "Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá." 5 Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như Ðức Chúa đã truyền cho tôi. 6 Sau nhiều ngày, Ðức Chúa lại phán với tôi: "Ðứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về." 7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. 8 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán cùng tôi rằng: 9 "Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. 10 Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. 11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Ðức Chúa. 
Các vò rượu va chạm vào nhau
12 Ngươi sẽ nói với chúng lời này: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Vò nào cũng phải chứa đầy rượu." Nếu chúng nói với ngươi: "Chẳng lẽ chúng tôi lại không biết rõ vò nào cũng phải chứa đầy rượu hay sao?" 13 Ngươi sẽ nói với chúng: "Ðức Chúa phán như sau: Ðây, Ta sẽ làm cho toàn thể dân cư xứ này say tuý luý, từ các vua đang ngự trên ngai Ða-vít, các tư tế, các ngôn sứ cho đến tất cả dân cư ở Giê-ru-sa-lem. 14 Ta sẽ làm cho chúng đập nhau tơi bời, thậm chí cha con cũng đánh nhau, sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa. Ta sẽ tiêu diệt chúng. 
Viễn ảnh lưu đày
15 Các người hãy nghe và hãy lắng tai,
đừng tự cao tự đại, vì chính Ðức Chúa phán.
16 Hãy tôn vinh Ðức Chúa, Thiên Chúa các người,
trước khi màn đêm buông xuống,
trước khi các người vấp chân vào núi chìm giữa bóng đen.
Các người mong đợi ánh sáng,
nhưng Người biến nó thành bóng tối âm u,
thành mây mù dầy đặc.
17 Nếu các người không nghe theo điều đó,
tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người.
Nước mắt tôi đầm đìa lã chã,
vì đàn chiên của Ðức Chúa bị dẫn đi đày. 
Cảnh cáo vua Giô-gia-khin
18 Ngươi hãy nói với vua và thái hậu: Xuống chỗ thấp mà ngồi đi,
vì vương miện huy hoàng đâu còn trên đầu các người nữa.
19 Ở Ne-ghép, các thành bị phong toả, không một ai có thể giải vây.
Toàn thể Giu-đa phải đi lưu đày, đi lưu đày tất cả. 
Cảnh cáo Giê-ru-sa-lem không chịu sám hối
20 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngước mắt lên mà nhìn
những người từ phương Bắc đến.
Ðâu cả rồi, đàn chiên được trao phó cho ngươi?
Ðâu cả rồi, bầy chiên dê từng làm ngươi rạng rỡ?
21 Ngươi nói sao, khi những kẻ từng được ngươi dạy dỗ
nay được đặt lên thống trị ngươi?
Chẳng lẽ ngươi không gặp phải những cơn đau quằn quại
như người phụ nữ lúc sinh con?
22 Nếu trong thâm tâm ngươi tự bảo:
"Tại sao điều ấy lại xảy đến cho tôi?"
Thưa vì những tội lỗi tày trời của các ngươi
mà các ngươi đã bị vén áo làm nhục.
23 Chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da,
và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình?
Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác
lại có thể làm điều thiện được sao?
24 Ta sẽ phân tán chúng
như những cọng rơm bị gió sa mạc cuốn bay lả tả.
25 Ðó là số ngươi bắt trúng, là phần Ta dành cho ngươi.
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
26 nên chính Ta sẽ vén áo ngươi lên tận mặt
cho thiên hạ thấy ngươi trần truồng.
27 Thói ngoại tình, tiếng hí khoái lạc, trò dâm ô đĩ thõa của ngươi
trên những đồi cao, giữa cánh đồng, Ta đã nhìn thấy hết:
toàn những điều ghê tởm!
Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!
Ngươi còn không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ nữa?
CHIA SẺ

Thỉnh thoảng Giê-rê-mi-a đã rao giảng bằng phương pháp trực quan, và dùng các dụ ngôn với các hành động quen thuộc trong cuộc sống. Giống như những dụ ngôn mà Chúa Giê-su đã dùng, chúng làm cho dân chúng quan tâm, và gây nên sự thích thú nơi những người thờ ơ.
Đai lưng (c.1-11). Có thể đây là một phần của phẩm phục tư tế, điều đó làm cho nó trở nên thánh thiên cách đặc biệt. Bao lâu dân chúng bám chặt lấy Thiên Chúa trong vâng phục khiêm hạ, khi đó Ngài được tôn vinh. Khi họ làm ô uế chính mình bởi thái độ kiêu ngạo, họ bị hủy hoại và vô dụng giống như chiếc đai lưng giấu trong kẻ đá. Quá kiêu ngạo đến mức không hề hoán cải, Giu-đa đã kết thúc trong sự tối tăm (c.15-17).
Các vò rượu (c.12-14). Tượng trưng cho những các nhà lãnh đạo và dân chúng là những người trống rỗng về đời sống thiêng liêng. Thiên Chúa có thể đổ đầy cho họ với sự say sưa, mà được biểu tượng của việc bị xét xử (25:15-25). Và rồi Ngài sẽ đập vỡ những vò rượu không thương tiếc.
Đàn chiên (c.15-22) là một hình ám chỉ đến dân Chúa (Tv 100:3). Những nhà lãnh đạo của họ đáng lý giống như những mục tử dễ mến; thay vì, họ là những kẻ làm thuê ích kỷ. Những con chiên bị đem đi giết bởi những kẻ xâm lăng.
Người Cút và những con báo (c.23) nhắc nhở rằng tội của Giu-đa lằn sâu hơn bề mặt của da và không thể dễ dàng tẩy xóa bởi những phương thế hời hợt. Bất tuân trở nên một thói quen với dân chúng đến mức điều đó như là một phần của chính bản tính họ.
Vô dụng, tan vỡ, và bị đem đi giết bởi vì tội lỗi quá nặng không thể tẩy xóa được: những hậu quả này là kết quả đáng buồn của thái độ kiêu ngạo và bất tuân. Có khi nào vì sự bất tuân và kiêu ngạo của bạn, mà Thiên Chúa đã phải gửi đến những “biến cố nhắc nhở” cho bạn, và điều đó đã giúp cho bạn được biến đổi như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC