Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 49 - GIÊ-RÊ-MI-A

Lời sấm lên án Am-mon
1 Về con cái Am-mon. Ðức Chúa phán thế này:
Phải chăng Ít-ra-en không còn con cái nữa,
hay nó đã hết người nối nghiệp rồi?
Vậy tại sao thần Min-côm lại thừa kế đất của Gát
và dân của thần đó lại đến cư ngụ trong các thành của Gát?
2 Vì thế, này sẽ đến ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa -
Ta cho vang lên tiếng hò reo xung trận
tại Ráp-ba của con cái Am-mon.
Ráp-ba sẽ trở nên một phế tích hoang tàn,
các thành phụ thuộc sẽ bị lửa thiêu.
Rồi Ít-ra-en sẽ nhận lại gia nghiệp
của những kẻ được quyền thừa kế. Ðức Chúa phán.
3 Khóc rú lên đi, hỡi Khét-bôn, vì thành Ai đã bị tàn phá.
Gào lên đi, quấn vải thô vào người, hỡi dân thành Ráp-ba,
khóc lên đi và rảo quanh tường luỹ,
vì cùng với tư tế, quan quyền,
Min-côm sẽ bị đày ải.
4 Làm sao ngươi có thể tự hào
về các thung lũng, về thung lũng phì nhiêu của ngươi,
hỡi cô gái phản bội?
Ngươi tin tưởng vào các kho báu của mình
nên mới nói: "Ai sẽ đến đánh ta?"
5 Này đây, từ tứ phía, Ta cho kinh hoàng ập xuống trên ngươi
- sấm ngôn của Chúa Thượng, Ðức Chúa các đạo binh.
Các ngươi sẽ bị xua đuổi đi, mỗi người một ngả,
và sẽ chẳng còn ai quy tụ những người đã chạy trốn.
6 Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mạng
của con cái Am-mon - sấm ngôn của Ðức Chúa. 
Lời sấm lên án Ê-đôm
7 Về Ê-đôm.
Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa,
bậc thông thái đã hết mưu trí sao?
Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi?
8 Chạy trốn đi, quay mặt đi, đào hố sâu mà ở,
hỡi cư dân thành Ðơ-đan, vì Ta giáng hoạ xuống Ê-xau;
đây là thời Ta trừng phạt nó.
9 Nếu thợ hái nho đến vườn nho của ngươi,
chúng sẽ không để sót trái nào;
nếu ban đêm kẻ trộm đến, chúng sẽ tha hồ phá hoại.
10 Quả thật, chính Ta sẽ lột trần Ê-xau,
để lộ những nơi nó ẩn núp,
như thế, nó sẽ không ẩn mình được nữa.
Dòng dõi nó đã bị tiêu diệt rồi,
anh em láng giềng nó cũng vậy, chẳng còn ai nữa hết.
11 Ðể những trẻ mồ côi lại cho Ta, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng;
còn những ai goá bụa, cứ tin tưởng vào Ta!
12 Quả vậy, Ðức Chúa phán thế này: Ai không chấp nhận án phạt là uống chén ấy, sẽ cứ phải uống; phần ngươi, chẳng lẽ ngươi lại thoát khỏi hình phạt? Ngươi không thoát khỏi hình phạt đâu, ngươi sẽ phải uống! 13 Vì, Ta lấy chính danh Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa -: Bót-ra sẽ nên đồ kinh tởm, nên trò ô nhục, nên chốn điêu tàn, và nên lời chúc dữ; tất cả các thành của nó sẽ nên chốn điêu tàn vạn cổ.
14 Tôi đã nghe một lời khuyên từ nơi Ðức Chúa,
và một sứ giả đã được sai đến với chư dân:
"Tập trung lại! Hãy xông vào đánh nó!
Nào đứng lên giao chiến!"
15 Vì này, Ta làm cho ngươi ra bé nhỏ giữa chư dân,
bị người người khinh dể.
16 Thói tự cao tự đại,
lòng kiêu căng của ngươi đã lừa dối ngươi;
ngươi ở trong các hốc đá, ngươi chiếm giữ các đỉnh đồi!
Khi ngươi làm tổ trên cao tựa chim phượng hoàng,
thì từ đó, Ta lại hất ngươi xuống - sấm ngôn của Ðức Chúa.
17 Ê-đôm sẽ nên đồ kinh tởm; bất cứ ai qua lại gần đó cũng phải kinh ngạc và chê cười mọi thương tích của nó. 18 Giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm, Gô-mô-ra và các vùng lân cận, Ðức Chúa phán, sẽ không còn ai cư ngụ ở đó, chẳng còn người nào đến đó trú ngụ.
19 Này tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan,
tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt,
thì trong phút giây, Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó,
và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn.
Vì nào có ai giống như Ta? Ai có thể bắt Ta hầu toà?
Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?
20 Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
Ðức Chúa đã mưu tính để lên án Ê-đôm,
cũng như những toan tính
Người đã dự định để lên án dân cư Tê-man.
Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi!
Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc.
21 Tin chúng sụp đổ làm cõi đất chuyển rung,
tiếng kêu la vang dội đến Biển Sậy.
22 Này tựa chim phượng hoàng cất mình lên,
bay lượn và xoè cánh che Bót-ra,
lòng dũng sĩ Ê-đôm trong ngày ấy
cũng sẽ như dạ đàn bà đau quặn lúc sinh con. 
Lời sấm lên án các thành xứ Xy-ri
23 Về Ða-mát.
Kha-mát và Ác-pát thẹn thùng, vì phải nghe một hung tín.
Chúng phải xao xuyến như biển động, không thể yên hàn.
24 Ða-mát suy nhược quay lưng trốn chạy,
nỗi kinh hoàng xâm chiếm nó, như người phụ nữ sắp sinh con.
25 Tại sao thành phố danh tiếng ấy, một đô thị làm cho Ta hoan hỷ
lại không bị bỏ rơi?
26 Vì thế các thanh niên sẽ ngã gục trên các quảng trường, và tất cả các chiến binh sẽ phải tiêu vong trong ngày đó - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.
27 Ta sẽ châm lửa đốt tường luỹ Ða-mát,
lửa sẽ thiêu rụi các cung điện của Ben Ha-đát. 
Lời sấm lên án các chi tộc Ả-rập
28 Về Kê-đa và về các vương quốc Kha-xo đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh bại, Ðức Chúa phán thế này:
Nào đứng dậy! Tiến lên Kê-đa,
hãy huỷ diệt con cái dân Ke-đem.
29 Chớ gì lều và chiên dê của chúng bị người ta lấy đi,
cả vải vóc và mọi đồ đạc của chúng cũng vậy;
phải chi người ta bắt lạc đà của chúng đi,
và lớn tiếng hô chống lại chúng rằng: "Kinh hoàng tứ phía!"
30 Hỡi dân cư Kha-xo, trốn đi, lẩn cho mau, đào hố sâu mà ở,
- sấm ngôn của Ðức Chúa -
bởi vì Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon,
đã hoạch định một kế hoạch chống các ngươi:
31 "Nào đứng dậy, tiến lên đánh dân tộc hiền hoà
đang sống trong yên ổn - sấm ngôn của Ðức Chúa -,
dân không cửa, không then, sống ở nơi riêng biệt.
32 Lạc đà của chúng sẽ thành mục tiêu cướp phá,
súc vật từng đàn nên miếng mồi ngon!"
Ta sẽ phân tán theo mọi chiều gió
những kẻ cạo tóc hai bên thái dương,
Ta sẽ giáng hoạ cho chúng từ mọi phía,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
33 Kha-xo sẽ trở thành sào huyệt cho loài lang sói,
sẽ ra hoang vu đến muôn đời, không còn ai cư ngụ ở đó,
chẳng còn người nào đến đó trú ngụ. 
Lời sấm lên án Ê-lam
34 Ðây là lời Ðức Chúa gửi cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a liên quan đến Ê-lam, vào đầu triều đại Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa:
35 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
Này Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam,
nguồn dũng lực của chúng.
36 Ta sẽ cho ập vào Ê-lam bốn luồng gió từ bốn phương trời.
Ta sắp phân tán chúng theo mọi chiều gió ấy;
sẽ không còn một dân tộc nào,
mà người Ê-lam bị xua đuổi lại không đến.
37 Ta sẽ bắt dân Ê-lam phải run sợ trước mặt những kẻ thù,
và trước mặt những kẻ tìm hại mạng sống chúng.
Ta sẽ khiến tai ương, cơn lôi đình thịnh nộ của Ta
ập xuống trên chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ta lại còn cho gươm đuổi theo cho đến khi Ta tận diệt chúng.
38 Rồi Ta sẽ đặt ngai vàng của Ta ở Ê-lam,
Ta sẽ diệt tận gốc vua và các thủ lãnh
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
39 Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mạng của Ê-lam - sấm ngôn của Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Những người Am-mon và Mô-áp là hậu duệ của ông Lót (Stk 19:30-38) và là kẻ thù của những người Do thái. Min-côm là thần của người Am-mon, được thờ phượng trong những nghi thức kinh hoàng bao gồm cả sát tế trẻ em. Tên của vị thần này có nghĩa là “đấng uy quyền,” nhưng ông không còn cai trị nữa. Vị thần này sẽ bị đi lưu đày và không thể tự cứu nổi chính mình, điều này cũng xảy ra với tất cả các ngụy thần khác.
Những người Ê-đom là hậu duệ của Ê-sau, anh của Gia-cóp (Stk 36), và họ, cũng ghét những người Do thái. Họ được biết đến vì sự khôn ngoan vượt bậc của họ, nhưng họ không khôn ngoan đủ để ngăn cản những người Ba-by-lon xâm chiếm.
Việc xét xử họ cũng giống như việc hái nho (c.9), bị say (c.12), sự hủy diệt Xơ-đôm và Gô-mô-ra (c.18), sự tấn công của sư tử từ bụi rậm ở sông Gio-đan (c.19), và sự hạ xuống đột ngột của chim phượng hoàng (c.22). Không có sự trốn thoát!
Đa-mát đáng lý suy nhược và kinh hãi, giống như một người phụ nữ đang lâm bồn (c.24); và Kê-đa, Kha-xo, và Ê-lam sẽ bị phân tán như võ trấu trước gió (c.32,36). Tất cả những vương quốc kiêu hãnh đã cảm thấy an toàn trong việc chống lại Đức Chúa, và Ngài không còn chịu đựng họ được nữa. Nhưng ngày dành cho họ sẽ chấm dứt, và tất cả những gì Ngài sẽ làm là xét xử họ.
Trong cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Ngài nhớ đến họ với lòng xót thương (Kb 3:2). Ngài ban những lời hứa cho người Do thái (27-28), cho người Mô-áp (48:47), cho người Am-môn (49:6), và cho người Ê-lam (49:39). Những quốc gia này đã không thấy xuất hiện nữa khi những người Do thái quay trở về đất nước của họ, nhưng họ sẽ được kể đến khi Đức Chúa tái lập dân Ngài khi Đức Ki-tô thiết lập vương quốc của Ngài. Bạn có những kinh nghiệm nào về lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC