Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 01 - ÊDÊ-KI-EN

 Nhập Ðề 
1 Ngày mồng năm tháng tư năm thứ ba mươi, lúc tôi đang ở giữa những người lưu đày, bên bờ sông Cơ-va, thì trời mở ra và tôi nhìn thấy thị kiến Thiên Chúa cho xem. 2 Ngày mồng năm trong tháng - vào năm thứ năm kể từ khi vua Giô-gia-khin bị đi đày -, 3 có lời Ðức Chúa phán với tư tế Ê-dê-ki-en, con ông Bu-di, trong xứ Can-đê, bên bờ sông Cơ-va. Ở đó, tay Ðức Chúa đặt trên ông. 
Thị kiến về xa giá của Ðức Chúa
4 Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến; có đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng chiếu toả chung quanh; ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa. 5 Ở chính giữa, có cái gì tựa như bốn sinh vật. Ðây là dáng vẻ của chúng: chúng trông giống như người ta. 6 Mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh. 7 Còn chân của chúng thì thẳng; bàn chân tựa bàn chân con bê, lấp lánh như đồng sáng loáng. 8 Bên dưới cánh, có những bàn tay giống tay người quay về bốn phía; mặt và cánh của bốn sinh vật cũng đều như thế. 9 Cánh của chúng giáp vào nhau. Lúc đi, chúng không quay mặt vào nhau, nhưng cứ thẳng phía trước mặt mà tiến. 10 Còn bộ mặt của chúng, thì chúng đều có mặt người, cả bốn đều có mặt sư tử bên phải, cả bốn đều có mặt bò rừng bên trái, cả bốn đều có mặt phượng hoàng.11 Ðó là mặt của chúng. Còn cánh của chúng thì giương lên cao. Mỗi sinh vật có hai cánh giáp vào nhau và hai cánh khác phủ thân mình. 12 Chúng cứ thẳng phía trước mặt mà đi, thần khí đẩy phía nào, chúng đi phía đó; lúc đi chúng không quay mặt vào nhau.
13 Ở giữa các sinh vật ấy, có cái gì giống như than hồng rực lửa, giống như ngọn đuốc, đang di chuyển giữa các sinh vật. Lửa phát ra ánh sáng và từ lửa phóng ra những tia chớp. 14 Các sinh vật đi đi lại lại nhanh như chớp.
15 Tôi nhìn các sinh vật, thì này bên cạnh mỗi sinh vật có bốn bộ mặt có một bánh xe ở dưới đất. 16 Hình thù và cấu trúc của các bánh xe lấp lánh như mã não. Ðó là hình thù của chúng. Còn cấu trúc của chúng giống như một bánh xe ở giữa một bánh xe. 17 Lúc di chuyển, bốn bánh xe đi về bốn phía; lúc đi, chúng không quay vào nhau. 18 Các vành bánh xe rất lớn. Tôi nhìn, thì này cả bốn vành bánh xe đầy những mắt ở chung quanh. 19 Khi các sinh vật đi, các bánh xe bên cạnh chúng cũng đi; và khi các sinh vật cất mình lên khỏi mặt đất, thì các bánh xe cũng lên theo. 20 Thần khí đẩy đi đâu, các sinh vật đi tới đó và các bánh xe cũng cất lên theo, vì thần khí của sinh vật ở trong các bánh xe. 21 Khi các sinh vật tiến đi, các bánh xe cũng tiến theo; các sinh vật dừng lại, các bánh xe cũng dừng lại; các sinh vật cất mình lên khỏi mặt đất, các bánh xe cũng cất lên theo, vì thần khí của sinh vật ở trong các bánh xe. 22 Trên đầu mỗi sinh vật, có một cái vòm trông lấp lánh như pha lê che trên đầu ngay trên chúng. 23 Dưới cái vòm ấy, cánh chúng giương thẳng ra, cánh nọ chạm cánh kia; mỗi sinh vật có hai cánh che phủ thân mình.
24 Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước chảy mạnh; như tiếng của Ðấng Toàn Năng, tiếng ấy ồn ào như tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại, thì cánh rủ xuống. 25 Có tiếng vọng xuống từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng.
26 Từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng, có cái gì giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai, và trên cái gì tựa như cái ngai đó, có cái trông như hình dáng một người ở trên ngai đó, ở trên cao. 27 Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng chiếu toả chung quanh. 28 Như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu toả chung quanh cũng như vậy. Ðó là một cái gì trông tựa vinh quang của Ðức Chúa. Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống, và tôi nghe có tiếng đang nói.
CHIA SẺ

Vào năm ba mươi tuổi , khi ông bắt đầu phục vụ trong Đền thờ (Ds 4:3), Ê-dê-ki-en được gọi để phục vụ trong tư cách là ngôn sứ của Thiên Chúa tại Ba-by-lon. Ông đã bị bắt, nhưng điều đó không làm cho trời khỏi mở ra nhờ đó ông có thể thấy vinh quang của Thiên Chúa (Kh 1:9 tt).
Ông đã thấy sự quan phòng của Thiên Chúa (c.1-21). Thị kiến cho thấy Thiên Chúa đã hoạt động như thế nào trong thế giới của Ngài. Điều mà giống như một cơn bão đối với chúng ta đó là dụng cụ của cho sự quan phòng của Ngài, những chiếc bánh xe quay trong những  chiếc bánh xe và những thụ tạo sống chuyển động tới lui giống như ánh sáng. Điều này quả là quá sức hiểu của chúng ta nhưng không phải vượt quá sự điều khiển của Thiên Chúa. Rm 8:28 vẫn có giá trị!
Ông thấy ngai của Thiên Chúa (c.22-27). Vượt xa trên cơn bão, những chiếc bánh xe, những thụ tạo sống, và bầu trời là ngai Thiên Chúa cai trị tất cả. Có vẻ như Na-bu-cô-đô-nô-so đang cai trị mọi sự, nhưng Thiên Chúa vẫn còn trên ngai của Ngài: “Đức Chúa là Vua ngự trị mãi muôn đời” (Tv 29:10). Lần tới khi bạn đối diện với những cơn bão tố, hãy ngước nhìn lên trên đủ cao để có thể thấy được ngai của Thiên Chúa.
Ông đã thấy cầu vồng (c.28). thường bạn sẽ thấy cầu vồng khi cơn bão đã tan (Stk 9:8-17), và chỉ có một hình cung vào lúc đó. Ê-dê-ki-en đã thấy cầu vồng khi cơn bão đang diễn ra, và nó bao trùm toàn bộ vương niệm! Một biểu tượng ân sủng của Thiên Chúa, cầu vồng bảo chứng cho chúng ta rằng Đức Chúa ở với chúng ta và sẽ không bỏ rơi chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đang vượt qua cơn bão.
Chúng ta thường đóng khung Thiên Chúa bởi những giới hạn của khả năng bản thân mình. Sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa rất khó để chúng ta có thể hiểu biết được. Tuy nhiên, đã bao nhiêu lần bạn để cho những giới hạn này ảnh hưởng đến niềm tin vào Ngài ? Sự nghi ngờ này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC