Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 02 - Ê-DÊ-KI-EN

Thị kiến về cuốn sách
1 Tiếng đó bảo tôi: "Hỡi con người, hãy đứng cho vững, Ta sắp nói với ngươi đây." 2 Một thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho chân tôi đứng vững; tôi đã nghe tiếng Người phán với tôi. 3 Người phán với tôi: "Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay. 4 Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng: "Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này." 5 Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. 6 Phần ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng, cũng đừng sợ những lời chúng nói, dù ngươi có bị chống đối, có gặp chông gai tư bề, hay ngồi trên bò cạp. Những lời chúng nói, ngươi đừng sợ; có phải giáp mặt chúng, cũng đừng khiếp, vì chúng là nòi phản loạn. 7 Ngươi cứ nói với chúng những lời của Ta, dù chúng nghe hay không, vì chúng là quân phản loạn.
8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy! Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi." 9 Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách 10 rồi mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa." 
CHIA SẺ

Sau thị kiến tiếp theo là giọng nói. Lời Thiên Chúa tồn tại sau khi những ký ức về thị kiến đã tàn phai (2 Pr 1:16-21). Ê-dê-ki-en có tất cả những phẩm chất để có thể phục vụ Thiên Chúa rất tốt.
Ông đã thấy vinh quang của Thiên Chúa và sấp mặt thờ phượng trong sự khiêm hạ (c.1:28). Chỉ là một thị kiến về ngai vinh quang của Thiên Chúa có thể gìn giữ bạn khi con đường của bạn thêm phần khó khăn.
Ông đã đứng trên đôi chân của mình, được phủ đầy với Thần Khí Chúa, và đã lắng nghe Lời Chúa (c.1-5). Ông đã được nuôi dưỡng bằng Lời, là những gì cần thiết để nói Lời Thiên Chúa (c.2:6-3:2). Theo cách thức này, ông giống như Giê-rê-mi-a (Gr 15:16), Gioan (Kh 10:9), và Đức Giê-su (Mt 4:4).
Chúng ta được kêu gọi để trao cho Thiên Chúa những tài năng tốt nhất của bản thân, một phần thời gian của chúng ta. Đã có khi nào bạn quay lưng lại với lời mời gọi này ? Đâu là phản ứng của bạn nếu ngày hôm nay, Ngài đưa ra lời mời gọi ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC