Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 04 - ÊDÊ-KI-EN

Báo trước cuộc vây hãm Giê-ru-sa-lem
1 Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một viên gạch rồi đặt trước mặt ngươi và khắc lên đó một thành, thành Giê-ru-sa-lem. 2 Ngươi sẽ vẽ cuộc vây hãm thành ấy. Ngươi sẽ xây chiến luỹ, đắp ụ, đóng trại và đặt chiến cụ chung quanh để tấn công thành. 3 Sau đó, hãy lấy một cái chảo sắt và đặt làm tường sắt ngăn cách ngươi và thành. Rồi ngươi hướng mặt về phía thành: thành sẽ bị bao vây và ngươi sẽ vây hãm thành. Ðó là dấu chỉ cho nhà Ít-ra-en.
4 Phần ngươi, hãy nằm nghiêng bên trái và mang lấy tội lỗi nhà Ít-ra-en. Ngươi nằm như vậy bao nhiêu ngày thì ngươi cũng gánh tội chúng bấy nhiêu ngày. 5 Còn Ta, Ta sẽ tính cho ngươi số năm tội lỗi của chúng theo số ngày: ba trăm chín mươi ngày ngươi phải gánh tội nhà Ít-ra-en. 6 Sau khi giữ đủ số ngày ấy, ngươi lại nằm nghiêng bên phải mà gánh lấy tội lỗi nhà Giu-đa trong bốn mươi ngày. Ta tính cho ngươi mỗi ngày là một năm. 7 Rồi ngươi hướng mặt và đưa cánh tay trần về phía Giê-ru-sa-lem đang bị vây hãm mà tuyên sấm để lên án nó. 8 Này Ta sẽ lấy dây thừng trói ngươi lại, khiến ngươi không trở mình bên này bên kia được, cho đến khi ngươi giữ đủ số ngày ngươi nằm bất động.
9 Phần ngươi, ngươi hãy lấy lúa mì, lúa mạch, đậu tằm, đậu nâu, kê và lúa miến, rồi bỏ tất cả vào một cái vò mà làm bánh. Ngươi nằm nghiêng một bên bao nhiêu ngày - ba trăm chín mươi ngày -, thì trong bấy nhiêu ngày ngươi sẽ ăn bánh ấy. 10 Lương thực ngươi dùng phải cân theo số lượng - mỗi ngày hai lạng -, ngươi sẽ ăn như thế trong một thời gian. 11 Nước ngươi uống cũng phải đúng số lượng - mỗi ngày một lít -, ngươi sẽ uống như thế trong một thời gian. 12 Ngươi sẽ ăn bánh giống như bánh tráng lúa mạch, nướng trên phân người trước mắt chúng. 13 Ðức Chúa phán: Con cái Ít-ra-en sẽ ăn bánh ô uế giống như vậy, giữa đám chư dân Ta sẽ xua chúng đến." 14 Tôi thưa: "Ôi lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, này con chưa hề bị ô uế. Từ bé đến giờ, con chưa ăn vật chết hay bị xé xác, cũng chưa có miếng thịt ôi nào lọt vào miệng con." 15 Và Người phán với tôi: "Này Ta cho phép ngươi lấy phân bò thay phân người và ngươi sẽ nướng bánh trên phân đó." 16 Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, này Ta sắp làm cạn nguồn lương thực ở Giê-ru-sa-lem, chúng sẽ phải ăn bánh trong lo âu theo mức định sẵn; chúng sẽ phải uống nước trong sợ hãi theo số hạn chế 17 khiến chúng vì thiếu bánh, thiếu nước mà đâm ra kinh hoàng, rồi chết dần chết mòn vì tội lỗi của chúng." 
CHIA SẺ

Ê-dê-ki-en đã bắt đầu sứ vụ công khai của mình với bốn bài giảng bằng hành động (bài giảng thứ tư trong chương 5) qua đó công bố cuộc xét xử của Thiên Chúa chống lại Giê-ru-sa-lem. Trước hết, ông đã “chơi trò chơi chiến tranh” để chúng minh việc thành bị bao vây (4:1-3). Cái chảo sắt tượng trưng cho sự ngăn cản giữa Thiên Chúa và dân Ngài (Ai 3:43-44). Chẳng có gì có  thể ngăn được Ba-by-lon chiếm đóng thành.
Rồi ông bị buộc nằm mỗi ngày một bên, 390 ngày nằm bên trái và 40 ngày nằm bên phải để cho thấy bao nhiêu năm cả Ít-ra-en và Giu-đa đã phạm tội. Bao lâu Thiên Chúa đã chịu đựng trong những năm này và họ đã làm cho con  tim Ngài tan vỡ như thế nào (c.6:9)!
Trong suốt mười bốn tháng và mười ngày, Ê-dê-ki-en phải hạn chế khẩu phần lương thực và nước uống của mình như những người ở Giê-ru-sa-lem phải làm. So sánh câu 4:14 với Cv 10:14. Dù ông không phải phục vụ như một tư tế, Ê-dê-ki-en vẫn giữ các luật của một tư tế. Chắc chắn mọi người quan sát ông ngày qua ngày và nói với những người khác về hành vi kỳ dị của ông, và điều đó giúp cho thông tin được loan đi.
Cách thức mà Thiên Chúa đã công bố sứ điệp của Ngài trong chương này là lạ đời. Vì dân chúng ngày càng dửng dưng với Ngài, và không còn muốn nghe sứ điệp của Ngài nữa. Vì thế Ngài đã để cho Ê-dê-ki-en diễn tả bằng hành động trong một số bài giảng của mình. Đâu là những phương thức Thiên Chúa công bố sứ điệp của Ngài với bạn, và bạn đã đón nhận sứ điệp của Ngài với thái độ nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC