Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 05 - Ê-DÊ-KI-EN

1 Phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy một thanh gươm sắc và dùng làm dao cạo, rồi lướt trên đầu và râu ngươi. Ngươi hãy lấy cân chia râu tóc ra làm nhiều phần. 2 Ngươi sẽ đốt một phần ba trong ngọn lửa nhóm lên ở giữa thành, khi mãn hạn số ngày thành bị vây hãm. Một phần ba nữa, ngươi sẽ dùng gươm mà vằm ra ở chung quanh thành; còn một phần ba cuối cùng, ngươi sẽ vãi tung trước gió, và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo. 3 Nhưng trong số đó, ngươi sẽ giữ lại một ít mà bỏ vào vạt áo. 4 Và trong số ít này, ngươi lại lấy mà ném vào lửa mà đốt; từ đó sẽ phát ra một ngọn lửa. Rồi ngươi nói với toàn thể nhà Ít-ra-en. 5 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Ðó là Giê-ru-sa-lem. Ta đã đặt nó ở giữa chư dân và các nước láng giềng. 6 Nhưng nó đã nổi loạn chống lại các phán quyết của Ta, làm điều gian ác còn hơn cả chư dân, chống lại các lệnh truyền của Ta hơn cả các nước láng giềng; quả thật, chúng đã khước từ các phán quyết của Ta và không tuân cứ các lệnh truyền của Ta.
7 Bởi vậy, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: vì các ngươi làm loạn hơn cả chư dân ở chung quanh, các lệnh truyền của Ta, các ngươi đã không tuân cứ, và các phán quyết của Ta, các ngươi đã không thi hành; các ngươi cũng chẳng thi hành theo như tập tục của chư dân ở chung quanh. 8 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta sắp giáng phạt ngươi, chính Ta sẽ thi hành án phạt ngươi trước mặt chư dân. 9 Vì mọi điều ghê tởm của ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi điều Ta chưa hề làm và chẳng bao giờ làm như thế nữa. 10 Vì thế, ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con và con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ thi hành án phạt ngươi và tất cả số người còn sót lại của ngươi, Ta sẽ tung cho gió cuốn đi khắp tứ phương. 11 Bởi vậy, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng - vì ngươi đã làm ô uế thánh điện của Ta bằng mọi đồ gớm ghiếc và mọi thứ ghê tởm, nên chính Ta sẽ khai trừ chẳng chút xót thương, không còn để mắt đoái hoài. 12 Một phần ba số dân của ngươi sẽ chết vì ôn dịch và bị tiêu diệt vì đói kém xảy ra nơi ngươi; còn một phần ba nữa, Ta sẽ tung cho gió cuốn đi khắp tứ phương và tuốt gươm đuổi theo. 13 Ta sẽ trút cơn thịnh nộ cho hả giận để trừng phạt chúng, Ta sẽ trả thù; lúc ấy chúng sẽ nhận biết rằng Ta là Ðức Chúa; Ta phán trong lúc Ta nổi cơn ghen và trút cơn lôi đình xuống để trừng phạt chúng. 14 Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn, nên đồ bị sỉ nhục giữa chư dân ở chung quanh, trước mặt mọi người qua lại. 15 Ðối với chư dân ở chung quanh, ngươi sẽ nên trò sỉ vả và lăng nhục, nên bài học và điều kinh tởm, khi Ta thi hành án phạt ngươi, trong lúc Ta thịnh nộ nổi cơn lôi đình và giận dữ khiển trách. Chính Ta, Ðức Chúa, Ta đã phán. 16 Khi Ta phóng vào các ngươi những mũi tên ác độc là nạn đói kém có sức tiêu diệt - bởi vì Ta sẽ phóng tên tiêu diệt các ngươi - Ta sẽ còn gia tăng đói kém để phạt các ngươi, sẽ làm cạn nguồn lương thực, 17 cho nạn đói và thú dữ hoành hành giữa các ngươi, khiến các ngươi phải mất con; các ngươi sẽ phải chết vì ôn dịch, vì máu đổ, Ta sẽ cho gươm đao đến trừng phạt các ngươi. Chính Ta, Ðức Chúa, Ta đã phán." 
CHIA SẺ

Dấu chỉ thứ bốn của ông bao gồm việc cạo trọc râu và tóc, một hành vi hy sinh thật sự đối với những người Do thái. Tóc cho thấy dân chúng ở Giê-ru-sa-lem họ đối mặt với ba số mệnh: chết vì đói kém, chết vì gươm, và bị phân tán đi khắp các nước khác (Đnl 28:47-57). Nhưng niềm tin còn sót lại sẽ được Thiên Chúa bảo vệ và cứu bởi Thiên Chúa.
Tại sao Thiên Chúa đã nổi giận với dân Ngài? Bởi vì họ đã nổi loạn chống lại luật Ngài (c.6), làm ô uế đền thờ Ngài (c.11), và đã làm những điều ghê tởm hơn cả những quốc gia dân ngoại xung quanh họ (c.6-7). Họ đã không tôn vinh Thiên Chúa, nhưng đã sử dụng mọi phúc lành của Ngài để gia tăng tội lỗi của họ.
Ba trăm chín mươi năm là một thời gian dài để tiếp tục ở lại trong tội! Chúng ta chỉ có còn biết ngưỡng mộ trước sự chịu đựng của Đức Chúa (2 Pr 3:1-9).
Dân Chúa bị xét xử vì cách họ tương quan với Ngài. Bốn bài giảng của Ê-dê-ki-en có phần nào nói trực tiếp với chính bản thân bạn, hay đây chỉ là những bài học trong quá khứ và dành cho ai đó, chứ không liên quan gì đến bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC