Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 08 - Ê-DÊ-KI-EN

Thị kiến về tội lỗi của Giê-ru-sa-lem
1 Ngày mồng năm tháng sáu năm thứ sáu, khi tôi đang ngồi trong nhà và có những kỳ mục Giu-đa ngồi trước mặt tôi, thì tay Ðức Chúa là Chúa Thượng đặt trên tôi.
2 Tôi nhìn, thì kìa: có cái gì trông như hình dáng một người. Từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, đó là lửa; còn từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, đó là cái trông như hào quang, tựa kim loại lấp lánh. 3 Dáng vẻ con người ấy đưa ra một hình thù như bàn tay và nắm lấy chòm tóc trên đầu tôi. Một thần khí nâng tôi lên lơ lửng giữa đất và trời. Trong thị kiến thần linh, thần khí đưa tôi về Giê-ru-sa-lem, tới lối vào cổng bên trong, cổng quay về hướng bắc; tại đây có dựng ngẫu tượng ghen tương gây ra sự ghen tương. 4Và kìa, ở đó vinh quang Thiên Chúa Ít-ra-en xuất hiện như thị kiến tôi đã nhìn thấy ở thung lũng: 5 Người phán với tôi: "Hỡi con người, hãy ngước mắt nhìn về phương bắc." Và tôi đã ngước mắt nhìn về phương bắc: Kìa, tại phía bắc cổng, có một bàn thờ, ngẫu tượng ghen tương ấy ở ngay lối vào. 6 Người phán với tôi: "Hỡi con người, ngươi có thấy chúng làm gì không? Ngươi có thấy chăng các đồ rất ghê tởm nhà Ít-ra-en làm ở đây, khiến Ta rời bỏ Thánh Ðiện của Ta? Nhưng ngươi sẽ còn nhìn thấy những đồ ghê tởm khủng khiếp khác nữa!"
7 Người dẫn tôi đến cửa tiền đình. Tôi nhìn: kìa có một lỗ hổng ở tường. 8 Người phán với tôi: "Hỡi con người, hãy khoét tường ra!" Tôi liền khoét tường, và kìa có một cái cửa. 9 Người phán với tôi: "Hãy vào mà xem những điều xấu xa ghê tởm chúng làm ở đây."10 Tôi vào và thấy đủ mọi thứ hình rắn rết, thú vật ô uế và tất cả các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en khắc ở trên tường, khắp cả bốn phía. 11 Ðứng trước các hình ấy có bảy mươi người trong số các kỳ mục nhà Ít-ra-en, - ông Gia-a-dan-gia-hu, con ông Sa-phan, cũng ở trong nhóm đó -, mỗi người tay cầm bình hương, hương thơm bay lên ngào ngạt. 12 Người phán với tôi: "Hỡi con người, ngươi có thấy các kỳ mục nhà Ít-ra-en, mỗi người nơi căn phòng thờ kính ảnh tượng của mình, đang làm gì không?" Chúng nói: "Ðức Chúa chẳng nhìn thấy ta đâu! Ðức Chúa đã bỏ đất này rồi!" 13 Người phán với tôi: "Ngươi sẽ còn thấy chúng làm những đồ ghê tởm khủng khiếp hơn nữa."
14 Rồi Người dẫn tôi đến lối vào cổng Nhà Ðức Chúa, ở phía bắc. Tại đó có những phụ nữ đang ngồi khóc thần Tam-mút. 15 Người phán với tôi: "Hỡi con người, ngươi có thấy không? Ngươi sẽ còn thấy những đồ ghê tởm khủng khiếp hơn thế này nữa."
16 Người lại dẫn tôi đến tiền đình phía bên trong Nhà Ðức Chúa. Và này, nơi lối vào Ðền Thờ Ðức Chúa, giữa tiền đường và bàn thờ, có khoảng hai mươi lăm người, lưng quay về Ðền Thờ Ðức Chúa, mặt hướng về phía đông. Chúng nhằm hướng đông mà sụp lạy mặt trời. 17 Người phán với tôi: "Hỡi con người, ngươi có thấy không? Ðối với nhà Giu-đa, làm những điều ghê tởm như chúng làm ở đây là chưa đủ hay sao mà còn gieo rắc bạo lực khắp nơi trong xứ sở nhằm chọc giận Ta? Này chúng đưa cành cây lên mũi! 18 Phần Ta, Ta sẽ ra tay trong cơn phẫn nộ, sẽ không để mắt đoái hoài, cũng chẳng xót thương. Chúng có kêu lớn tiếng vào tai Ta, Ta cũng chẳng nghe chúng!"  
CHIA SẺ

Chương 8-11 thiết lập một cái nhìn mà Thiên Chúa ban cho Ê-dê-ki-en về sự ô uế của đền thờ (chương 8), sự tàn rụi của dân tộc (chương 9), và vinh quang của Thiên Chủa rời khỏi nhà của Ngài (chương 10-11). Thị kiến trở thành gánh nặng cho Ê-dê-ki-en cầu nguyện (9:8) và chuẩn bị bản thân để rao giảng Lời (11:25). Đến một ngày, Thiên Chúa sẽ xét xử thế giới tội lỗi của chúng ta. Biết điều này, điều gì thúc đẩy bạn để hành động?
Điều xảy ra trong Đền thờ cho thấy điều đang xảy ra với đất nước: việc thờ phượng các ngẫu tượng một cách quá mức. Có một hình ảnh tại cửa, và có những bức tranh về ngẫu tượng trong phòng trong. Nhiều người thờ các ngẫu tượng một cách công khai, và những người khác thực hiện điều đó “trong bóng tối” (c.12); nhưng tất cả họ đều phạm tội. Khi tội đến tại của nhà của cuộc sống một người nào đó, rồi nó sẽ di chuyển vào bên trong và nắm hết tất cả. Hãy suy niệm Cn 4:23.
Tội này đã đem đến sự bạo loạn đối với đất nước (c.17) và vinh quang Thiên Chúa đã di chuyển ra khỏi nhà Ngài (c.6). Thật là một cái giá quá lớn phải trả vì tội!
Cũng như Ê-dê-ki-en đã khoét tường ra để nhìn thấy những tội lỗi của dân xảy ra bên trong của căn phòng, phải chăng tôi cũng được mời gọi để khoét bức tường lâu nay giúp tôi che dấu những gì bên trong của cuộc sống mình: Đâu là những nội dung bí mật của bạn trong hình ảnh của căn phòng ? Phải chăng tôi đốt nhiều bình hương cho những ngẫu tượng của mình hơn là đốt trước nhan Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC