Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 13 - Ê-DÊ-KI-EN

Hạch tội các ngôn sứ giả
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các ngôn sứ của Ít-ra-en, hãy tuyên sấm; hãy bảo bọn ngôn sứ chỉ nói theo ý mình: Các ngươi hãy nghe lời Ðức Chúa. 3 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho hạng ngôn sứ ngu si, chỉ theo thần khí riêng và chẳng thấy gì. 4Hỡi Ít-ra-en, các ngôn sứ của ngươi giống như bầy sói ở giữa đống hoang tàn đổ nát.
5 Các ngươi không lên lỗ hổng mà cũng chẳng xây tường bảo vệ nhà Ít-ra-en, để nó có thể cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của Ðức Chúa. 6 Chúng thuật lại những thị kiến hão huyền và những lời sấm dối trá, lại còn dám nói: "Sấm ngôn của Ðức Chúa." Nhưng Ðức Chúa đâu có sai chúng đi; chúng mong đợi Người thực hiện lời chúng nói. 7 Các ngươi đã thấy thị kiến hão huyền và nói lời sấm dối trá, lại còn bảo: "Sấm ngôn của Ðức Chúa", trong khi chính Ta chẳng tuyên phán gì cả, có phải thế không?
8 Bởi vậy, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Vì các ngươi nói lời hão huyền và thấy thị kiến dối trá, nên Ta đây sẽ trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 9 Ta sẽ ra tay trừng phạt hạng ngôn sứ thấy thị kiến hão huyền và nói lời sấm dối trá. Chúng sẽ không được nhận vào hàng cố vấn cho dân Ta, không được ghi tên vào sách nhà Ít-ra-en, không được vào đất Ít-ra-en. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, là Chúa Thượng. 10 Bởi vì chúng đã làm cho dân Ta lạc đường khi nói rằng: "Hoà bình", mà thực ra chẳng có hoà bình; trong khi dân xây tường thì chúng lại trát vôi lên tường. 11 Hãy nói với kẻ trát vôi: Sẽ có mưa lũ, mưa đá; gió bão sẽ nổi lên, 12 và này tường sẽ đổ. Bấy giờ, thiên hạ lại chẳng nói với các ngươi: Nước vôi các ngươi đã trát lên đâu rồi? 13 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khi Ta trút cơn lôi đình, Ta sẽ cho gió bão nổi lên; lúc thịnh nộ, Ta sẽ cho mưa lũ trút xuống; trong cơn lôi đình, Ta sẽ cho mưa đá đổ xuống để tiêu diệt. 14 Ta sẽ triệt hạ bức tường mà các ngươi đã trát vôi, sẽ san cho bình địa, và chân móng sẽ lộ ra. Tường sẽ đổ và các ngươi sẽ bị tiêu diệt dưới bức tường đổ ấy. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.
15 Ta sẽ trút hết cơn thịnh nộ của Ta xuống bức tường và người trát vôi lên nó. Ta sẽ phán với các ngươi: Không còn tường, cũng chẳng còn người trát vôi 16 là các ngôn sứ của Ít-ra-en đã tuyên sấm về Giê-ru-sa-lem và có những thị kiến hoà bình về nó, mà chẳng có hoà bình - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 
Các nữ ngôn sứ giả
17 Còn ngươi, hỡi con người, hãy quay mặt về phía các phụ nữ của dân ngươi, là những kẻ dám tuyên sấm theo ý mình; hãy tuyên sấm hạch tội chúng. 18 Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Khốn cho những kẻ khâu những dải băng trên mọi cổ tay và làm khăn che đầu đủ cỡ để săn bắt mạng người. Có phải các ngươi định săn bắt mạng sống của dân Ta và giữ mạng sống của các ngươi không? 19 Các ngươi đã xúc phạm đến Ta nơi dân Ta chỉ vì những nắm lúa mạch, những mẩu bánh, đến nỗi các ngươi giết chết người đáng lẽ không phải chết, và cho sống những người không đáng sống, trong khi các ngươi đánh lừa dân Ta là những kẻ quen nghe lời dối trá.
20 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta chống lại các dải băng mà các ngươi dùng để săn bắt mạng người như săn bắt chim; Ta sẽ giựt chúng khỏi tay các ngươi và thả những mạng người các ngươi đã săn bắt như săn bắt chim. 21 Ta sẽ xé khăn của các ngươi và sẽ giải thoát dân Ta khỏi tay các ngươi; chúng sẽ không còn là miếng mồi trong tay các ngươi nữa. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.
22 Bởi vì các ngươi đã dùng điều dối trá mà làm cho tâm hồn người chính trực phải buồn phiền, trong lúc Ta không muốn làm cho nó phải buồn phiền, bởi vì các ngươi đã tiếp tay cho kẻ gian ác đến nỗi nó không từ bỏ con đường xấu xa của mình mà được sống, 23 vì thế, các ngươi sẽ không còn những thị kiến hão huyền và sẽ không còn nói những lời sấm nữa; Ta sẽ giải thoát dân Ta khỏi tay các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Các ngôn sứ giả. Hãy hình dung một người được gọi để rao giảng chống lại những người đang rao giảng khác! Tại sao những ngôn sứ khác lại quá nguy hiểm? Bởi vì họ hư cấu sứ điệp của họ và đã không nhận được sứ điệp từ Thiên Chúa. Thay vì là những mục tử, những người trung thành trong sứ vụ dẫn dắt đoàn chiên, họ là những con cáo sống dựa vào những đồ thừa thải. Nói chuyện thiêng liêng, các ngôn sứ giả là những loài ăn xác chết thiêng liêng, sống giữa những sự tàn lụi mà họ đã làm cho chính mình.
Bình an giả tạo. Đây cũng là lời cảnh cáo của Giê-rê-mi-a (Gr 6:14; 8:11), và dẫu vậy dân chúng đã từ chối. Mặc dù ông đã bỏ chạy khỏi Thiên Chúa, Giô-na vẫn có khả năng ngủ trong cơn bão (Gn 1:5). Có được sự tự tin trong cảm xúc của riêng mình không giống như có sự tự tin từ nơi Thiên Chúa.
Sự bảo vệ giả tạo. Cho dù tường có vẻ vững chắc đến đâu đi nữa, nó cũng không tồn tại trong cơn bão. Thiên Chúa đã muốn tẩy cho trắng (Is 1:18), nhưng các ngôn sứ giả đã quét vôi trắng lên.  những người bình thường từ chối những lời thách đố của các ngôn sứ giả, nhưng “những người than khóc” buồn phiền vì chúng (c.22).
Gioan đã đưa câu này vào trong thư thứ ba của mình: “Không có gì làm tôi vui sướng bằng khi nghe biết con cái tôi sống theo sự thật” (3Ga 4).
Bạn có thấy mình cần nhìn lại chính bản thân và đồng thời cần khám phá ra các ngẫu tượng trong thế giới hôm nay ? Cách sống của bạn có đặt Thiên Chúa là tường lũy để bảo vệ đời bạn chăng ? Bạn thấy sự hài hòa với Lời Ngài như là cách duy nhất trong cuộc đời mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC