Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 15 - Ê-DÊ-KI-EN

Dụ ngôn cây nho
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi:
2 Hỡi con người, gỗ cây nho là gì mà lại tốt hơn mọi thứ gỗ;
cành của nó là chi
mà lại tốt hơn cành những cây khác trên rừng?
3 Người ta có dùng gỗ của nó vào công trình gì không,
hay lấy nó làm cọc để treo bất cứ vật gì?
4 Này nó bị quăng làm mồi cho lửa,
lửa đã liếm hai đầu của nó;
khúc giữa đã cháy, liệu còn dùng được vào việc gì chăng?
5 Khi còn nguyên vẹn, nó đã không dùng được vào công trình gì,
phương chi bây giờ nó đã bị lửa thiêu rụi,
hỏi nó còn dùng được vào công trình gì nữa?
6 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:
Cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng
đã bị Ta quăng làm mồi cho lửa,
thì dân cư Giê-ru-sa-lem cũng bị Ta thiêu như thế.
7 Ta sẽ quay mặt lại phạt chúng,
chúng đã thoát khỏi lửa, nhưng sẽ bị lửa thiêu rụi.
Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa
khi Ta quay mặt lại phạt chúng.
8 Ta sẽ biến xứ này thành chốn hoang tàn đổ nát
bởi vì chúng đã thất tín với Ta,
sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 
CHIA SẺ

Không sinh hoa trái. Cây nho là một biểu tượng quen thuộc về Ít-ra-en (Tv 80:8-13; Is 5:1-7).  Cây nho tốt chỉ để cho hai điều: sinh quả và để đốt cháy. Bạn không thể xây nhà bằng gỗ cây nho được bởi vì nó không  thích hợp để cắt và tạo hình. Nếu cây nho không sinh quả, nó vô dụng, và đó là tình trạng của dân Chúa trong thời Ê-dê-ki-en. Nếu bạn chia sẻ cuộc sống nơi Thiên Chúa qua niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô, hãy để cuộc sống đó bày tỏ chính nó nơi hoa trái bạn sinh ra để tôn vinh Ngài. Và khi không sinh hoa trái, lửa như cuộc xét xử của Thiên Chúa sẽ xuất hiện.
Tôi tin rằng áp dụng của dụ ngôn này cho con người trong thời đại hôm nay, được tìm thấy trong chương mười lăm Tin Mừng Gioan. Những ai ở lại bên Đức Giê-su thì sẽ sinh hoa trái. Đó là kết quả tự nhiên của người đồng hành với Ngài. Bạn có nghĩ rằng nếu mình là một người Ki-tô hữu không sinh hoa trái, thì đó là bằng chứng cho thấy bạn không ở lại trong Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC