Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 1 - ĐA-NI-EN

I. Các trình Thuật
1. Trẻ Em Do-Thái
Tại Triều Ðình Vua Na-Bu-Cô-Ðô-Nô-Xo 
1 Năm thứ ba, đời vua Giơ-hô-gia-kim cai trị xứ Giu-đa, vua xứ Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2 Chúa trao vua xứ Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim cùng với tất cả đồ dùng của Nhà Chúa vào tay vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sin-a và bỏ vào nhà kho của các thần.
3 Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Át-pơ-nát chọn trong số con cái Ít-ra-en một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. 4 Những đứa trẻ này phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo, có khả năng đứng chầu trong điện vua. Ông Át-pơ-nát còn phải dạy cho chúng biết chữ viết và tiếng nói của người Can-đê. 5 Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hằng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy ba năm, và sau thời hạn đó, phải ra mắt nhà vua. 6 Trong số các trẻ ấy có Ða-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a là những người Giu-đa. 7 Quan đứng đầu các thái giám đổi tên cho chúng: Ða-ni-en thành Bên-tơ-sát-xa, Kha-na-ni-a thành Sát-rác, Mi-sa-ên thành Mê-sác và A-da-ri-a thành A-vết Nơ-gô. 8 Phần Ða-ni-en, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. 9 Chúa đã khiến cho Ða-ni-en được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. 10 Nhưng quan này nói với Ða-ni-en rằng: "Ta sợ đức vua; vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua." 11 Ða-ni-en thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Ða-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a: 12 "Xin quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong mười ngày: cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, 13 rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy." 14 Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong mười ngày. 15 Hết mười ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. 16 Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. 17 Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn hiểu rộng biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Ða-ni-en còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. 18 Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. 19 Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số các trẻ ấy không có đứa nào được như Ða-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a. Thế là bốn cậu này được đứng chầu vua, 20 và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc. 21 Ða-ni-en ở lại đó cho đến năm thứ nhất triều vua Ky-rô. 
CHIA SẺ
Giới thiệu sách Đa-ni-en
Khi Na-bu-cô-đô-nô-so đã bắt đầu chinh phục Giu-đa vào năm 605 B.C, ông đã đưa nhiều người Do thái đến Ba-by-lon, trong đó có Đa-ni-en và những người  bạn của mình. Họ có thể là những thiếu niên vào thời điểm lưu đày. Thiên Chúa đã chúc cho Đa-ni-en và ban cho ông những vị trí quan trọng phục vụ dưới bốn người lãnh đạo khác nhau, những người đó tượng trung cho ba vương quốc khác nhau. Khi chúng ta đọc về Đa-ni-en, chúng ta gặp một con người thuộc linh, người trung thành với Thiên Chúa và tôn vinh Ngài trong đất của kẻ thù.

Việc nhấn mạnh đến Đa-ni-en nhằm cho thấy ý muốn tuyệt đối của Thiên Chúa liên quan đến vận mệnh các quốc gia (4:25). Trong một chuỗi những giấc mơ và các thị kiến, Thiên Chúa đã cho Đa-ni-en thấy diễn tiến của lịch sử dân ngoại cho đến khi thiết lập vương quốc Ngài đã hứa trên trần gian.

Chương 1 và 6 là những biến cố lịch sử và cho thấy phẩm giá thuộc linh của Đa-ni-en. Chương 2-5 ghi lại những giải thích về những giấc mơ và thị kiến của những người khác; trong những chương từ 7-12, ông nhận được những thị kiến của riêng mình từ Thiên Chúa và chia sẻ với chúng ta ý nghĩa của những giấc mơ đó.

Với biến cố Ba-by-lon chiếm Giê-ru-sa-lem, “thời của những người dân ngoại” đã bắt đầu (Lc 21:24) và sẽ tiếp tục cho đến khi Đức Ki-tô trở lại và thiết lập vương quốc vinh của Ngài. Thiên Chúa làm chủ lịch sử và sẽ thực hiến kế hoạch của Ngài cách hoàn hảo. Thiên Chúa cũng muốn làm chủ cuộc sống của bạn, như Ngài đã làm với cuộc đời của Đa-ni-en; và Ngài sẽ, nếu giống như Đa-ni-en, bạn phải xác định trong lòng mình rằng bạn phục vụ Ngài cách trung thành. Đa-ni-en là một con người có tính cách nhất quán, ông không sợ gì bởi vì ông sợ mình Thiên Chúa và phục vụ Ngài.

Chương Một
Thế giới luôn luôn muốn điều tốt nhất (c.3-4), nhưng những chàng trai trẻ này xác định trao những tốt nhất của họ cho Thiên Chúa. Vẫn có thể phục vụ Thiên Chúa ở Ba-by-lon. Hãy nghĩ về Giu-se ở bên Ai-cập và Ét-the ở Ba-tư. Đừng phàn nàn về nơi Thiên Chúa đặt để bạn. Hãy hỏi Ngài xem Ngài sẽ sử dụng bạn như thế nào khi bạn đang ở đó.

Thế giới muốn thay đổi bạn và làm cho bạn thành “người thích nghi” nhưng Ngài muốn giúp bạn để trở thành “người biến đổi” (Rm 12:1-2). Đa-ni-en và những người bạn của ông có một ngôi nhà mới, một tên mới xa lạ, những giáo huấn mới, và thậm chí còn được nuôi với một thực đơn mới; nhưng họ đã giữ một lòng với những sự dâng hiến cho Đức Chúa (Cn 4:23).

Thiên Chúa có thể ban cho bạn một đặc ân trong những nơi khó khăn (c.9). Đa-ni-en đã lịch sự với những người bảo vệ mình và đã không tạo nên những khó khăn cho họ. Ông đã theo lời khuyên của Giê-rê-mi-a (Gr 29) và gương của Giu-se (Stk 39:4).

Khi mọi sự trong cuộc sống của bạn thật bực bội và bạn thấy chính mình ở trong những khoàn cảnh khác mà bạn không thể làm chi được, hãy để cho Thiên Chúa giải quyết những gì đang xảy ra và trao cho Ngài những kế hoạch mà Ngài đã có trong chương trình của Ngài. Nếu lòng bạn ở bên Ngài, tay của Ngài sẽ thực hiện cho bạn.

Mỗi ngày bạn phải làm những chọn lựa mà qua đó cho thấy rằng bạn là người can đảm hay khiếp nhược. Bạn phải chọn giữa điều đúng và điều đem đến sự thoải mái. Đa-ni-en và những người bạn của ông đã chọn một cuộc sống không có sự thỏa hiệp, trong những chọn lựa của bạn có cho thấy bạn thuộc về Thiên Chúa, và bạn là một Ki-tô hữu không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC