Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 32 - Ê-DÊ-KI-EN

Con cá sấu
1 Ngày mồng một tháng mười hai, năm thứ mười hai, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca khóc thương Pha-ra-ô, vua Ai-cập; ngươi hãy nói:
Hỡi sư tử của các dân, ngươi bị diệt rồi!
Ngươi có khác gì con cá sấu trên biển cả,
ngươi làm vọt lên những dòng sông
và dùng chân quậy nước,
làm cho các dòng sông đục ngầu.
3 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:
Ta bủa lưới bắt ngươi, đang khi nhiều dân nước họp đại hội;
chúng sẽ khiến ngươi rơi vào bẫy của Ta.
4 Ta sẽ bỏ mặc ngươi trên đất,
sẽ quăng ngươi lên mặt cánh đồng cho mọi thứ chim trời đến ở,
và mọi dã thú sẽ nhờ ngươi mà được no lòng.
5 Ta sẽ để thịt ngươi ở trên núi,
và thây rữa nát của ngươi, Ta sẽ lấp đầy thung lũng.
6 Máu của ngươi chảy ra trên núi đồi Ta đem tưới trên mặt đất.
Và xác chết của ngươi, Ta sẽ chất đầy khe suối.
7 Khi ngươi lịm tắt, Ta sẽ che phủ bầu trời
và làm cho các vì sao ra tăm tối.
Ta sẽ kéo mây che phủ mặt trời,
mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng.
8 Vì ngươi, mọi tinh tú trên trời, Ta sẽ làm cho ra tăm tối,
và cho bóng tối lan tràn trên khắp xứ sở ngươi,
- sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
9 Ta sẽ khiến cho lòng nhiều dân phải buồn sầu, khi Ta để cho ngươi phải tan nát giữa chư dân, tại các miền đất ngươi không biết.
10 Ta sẽ làm cho nhiều dân phải sững sờ trước tình cảnh của ngươi; vua chúa của chúng phải rụng rời kinh hãi về chuyện của ngươi, khi Ta vung gươm trước mặt chúng. Chúng run khiếp liên hồi, ai nấy đều lo sợ cho mạng sống mình vào ngày ngươi sụp đổ. 11 Vì Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Gươm của vua Ba-by-lon sắp ập xuống ngươi. 12 Ta sẽ quật ngã đoàn dân đông đảo của ngươi nhờ gươm của các dũng sĩ là những kẻ hung dữ nhất trong các dân tộc. Chúng sẽ triệt hạ thói kiêu căng của Ai-cập và toàn dân của nó sẽ bị tiêu diệt. 13 Ta sẽ diệt trừ tất cả súc vật của nó, đưa đi khỏi các nguồn nước dồi dào. Chân người không còn khuấy nước nữa và móng súc vật cũng vậy. 14 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho các dòng nước của chúng khô cạn và khiến các dòng sông của chúng chảy như dầu, sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
15 Khi Ta biến đất Ai-cập nên hoang tàn và làm cho xứ sở ra trống rỗng, không còn gì nữa, khi Ta đánh mọi dân cư ở đó, bấy giờ chúng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.
16 Ðó là khúc ai ca người ta sẽ cất lên; con gái các dân tộc sẽ cất lên, chúng sẽ cất lên bài ca đó khóc thương Ai-cập và toàn dân của nó, sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
Vua Pha-ra-ô xuống âm phủ
17 Ngày mười lăm tháng thứ nhất năm thứ mười hai, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 18 Hỡi con người, hãy than khóc cho số phận của toàn dân Ai-cập và hãy xô nó cùng với con gái các dân tộc xuống vực thẳm. Dù có oai hùng, chúng cũng bị đẩy vào miền đất thẳm sâu cùng với những kẻ đã sa xuống hố.
19 Phải chăng ngươi đẹp đẽ hơn ai? Hãy xuống mà nằm chung với những kẻ không cắt bì, 20 giữa những kẻ đã gục ngã vì gươm. Gươm được trao rồi, hãy lôi Ai-cập đi cùng với toàn dân của nó. 21 Giữa nơi âm phủ, các thủ lãnh của các dũng sĩ và các thuộc hạ sẽ bảo nó: "Những kẻ không cắt bì, những kẻ bị gươm đâm đã xuống đây rồi, chúng đang nằm ở đó!"
22 Ðó là Át-sua cùng với đoàn người của nó tụ tập chung quanh mồ nó; tất cả đều gục ngã vì gươm. 23 Người ta đã đặt mồ của nó ở đáy vực sâu và đoàn người của nó ở chung quanh mồ, tất cả đều gục ngã vì gươm, chúng là những kẻ đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh.
24 Ðó là Ê-lam cùng với đoàn người của nó tụ tập chung quanh mồ nó; tất cả đều gục ngã vì gươm; chúng là những kẻ không cắt bì, những kẻ đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh, đã đi xuống miền đất thẳm sâu. Chúng mang lấy ô nhục cùng với những người đã sa xuống hố. 25 Người ta đã kê giường cho nó ngủ giữa các tử thi, giữa tất cả đoàn người của nó tụ tập chung quanh mồ nó. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ không cắt bì, những kẻ bị gươm đâm vì đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh. Chúng mang lấy ô nhục cùng với những người đã sa xuống hố. Người ta đã đặt chúng nằm giữa các tử thi đó.
26 Ðó là Me-séc, Tu-van cùng với toàn dân của nó tụ tập chung quanh mồ nó; tất cả đều là những kẻ không cắt bì, những kẻ bị gươm đâm vì đã gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh. 27 Chúng không được nằm chung với những dũng sĩ xưa kia đã ngã xuống, những người đi xuống âm phủ mang theo binh khí: gươm gối đầu, thuẫn để trên xương cốt, vì nỗi kinh hoàng các dũng sĩ đó đã gây ra trên cõi nhân sinh. 28 Phần ngươi, ngươi sẽ bị đập tan giữa những kẻ không cắt bì, và sẽ phải nằm chung với những kẻ bị gươm đâm.
29 Ðó là Ê-đôm, vua chúa và tất cả các ông hoàng của nó, tuy dũng cảm nhưng vẫn bị đặt vào số những kẻ bị gươm đâm. Chúng sẽ nằm chung với những kẻ không cắt bì và với những kẻ đã sa xuống hố.
30 Ðó là tất cả các tướng lãnh phương Bắc và mọi người Xi-đôn đã đi xuống cùng với đám thương vong. Dù đã làm cho thiên hạ phải kinh khiếp vì sức mạnh của mình, chúng vẫn phải xấu hổ, vẫn là những kẻ không cắt bì và phải nằm chung với những kẻ bị gươm đâm. Chúng mang lấy ô nhục cùng với những kẻ đã sa xuống hố.
31 Pha-ra-ô sẽ nhìn thấy chúng và lấy làm an ủi vì tất cả đoàn người đông đảo đã bị đâm chết do Pha-ra-ô và toàn thể quân đội của nó, - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 32 Thật vậy, Ta đã để Pha-ra-ô gieo kinh hoàng trên cõi nhân sinh, nhưng nó sẽ phải nằm giữa những kẻ không cắt bì, giữa những kẻ bị gươm đâm, - Pha-ra-ô và toàn thể đoàn người của nó -, sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 
CHIA SẺ

Bẫy các con thú. Ai-cập mạnh mẽ và hành động như một con sư tử còn trẻ, nhưng đất nước sẽ bị dính vào bẫy của Thiên Chúa và sẽ bị rơi xuống hố với tất cả những quốc gia hùng mạnh khác trong khu vực đó.
Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa là Vua và cai trị giữa các quốc gia theo như cách Ngài muốn. Điều Ngài làm có những mục đích lớn lao: Đó là các nước có thể biết Ngài là Đức Chúa (c.29:6,9; 30:8, 19. 26). Khi các quốc gia và những người cai trị bắt đầu nghĩ rằng họ là thần, Thiên Chúa phải nhắc nhở họ rằng chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa của toàn cõi đất. Na-bu-cô-đô-nô-so cũng phải học bài học này (Đn 4).
Lúc này Giê-ru-sa-lem đã bị sụp đổ và số phận của Ai-cập cũng sẽ giống như hai lời tiên tri của ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Thiên Chúa vẫn luôn liên tục cảnh cáo, và nhắc nhở bạn qua tiếng nói lương tâm và qua những biến cố xung quanh bạn. Bạn đón nhận những sứ điệp này với thái độ nào ? Liệu bạn có thấy mình cần phải thay đổi cách thức đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC