Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 33 - Ê-DÊ-KI-EN

III. Giê-Ru-Sa-Lem Bị Bao Vây 
Ngôn sứ, người canh gác (Exe 3:16-21)
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, ngươi hãy nói với con cái dân ngươi; ngươi hãy bảo: Khi Ta cho gươm đến trừng phạt xứ nào, thì dân xứ ấy sẽ chọn một người trong số họ và đặt làm kẻ canh gác cho mình. 3 Hễ thấy gươm đến trừng phạt xứ mình, thì người ấy thổi kèn và báo cho dân biết.4 Nếu ai nghe tiếng kèn báo mà không kể chi và để gươm đến làm cho mình phải chết, thì máu nó sẽ đổ trên chính đầu nó. 5 Nó đã nghe thấy tiếng kèn mà không kể chi, máu nó sẽ đổ xuống trên mình nó. Còn người lo cảnh giác nó sẽ cứu được mạng sống mình.
6 Nhưng nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn, khiến dân không được báo, và gươm đến làm cho người nào phải thiệt mạng, thì kẻ ấy chết vì tội của mình, nhưng máu người ấy, Ta sẽ đòi người canh phải trả.
7 Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. 8 Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. 9 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. 
Sa đoạ và hối cải
10 Phần ngươi, hỡi con người, hãy nói với nhà Ít-ra-en: Các ngươi nói rằng: "Các tội phản nghịch và tội lỗi chúng tôi đã phạm đè nặng trên chúng tôi; chính vì vậy mà chúng tôi phải chết. Chúng tôi còn sống làm sao được?" 11 Ngươi hãy nói với chúng: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng - Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-en?"
12 Phần ngươi, hỡi con người, hãy nói với con cái dân ngươi: Sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó vào ngày nó phản nghịch; và sự gian ác của người gian ác sẽ không làm cho nó nghiêng ngửa vào ngày nó từ bỏ sự gian ác mà trở lại. Người công chính không thể sống nhờ sự công chính của mình vào ngày nó phạm tội. 13 Giả như Ta nói với người công chính rằng chắc chắn nó sẽ sống, nhưng nếu nó lại ỷ vào sự công chính của mình mà làm điều bất công, thì chẳng việc công chính nào của nó còn được nhớ đến nữa; nhưng chính vì mọi điều bất công nó đã làm nên nó sẽ phải chết. 14 Hoặc giả Ta nói với kẻ gian ác: "Chắc chắn ngươi phải chết", nhưng nếu nó từ bỏ tội lỗi mà trở lại và thực hành điều công minh chính trực, 15 nếu nó trả lại của cầm, đền của lấy cắp, sống theo những lề luật đưa tới sự sống và không làm điều bất công thì chắc chắn nó sẽ được sống và không phải chết. 16 Mọi tội lỗi nó đã phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến nữa: nó đã thi hành lẽ công minh, nó sẽ được sống.
17 Con cái dân ngươi nói: "Ðường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng!" Chính đường lối các ngươi mới không ngay thẳng! 18 Khi người công chính từ bỏ đường công chính mà làm điều bất chính, nó sẽ phải chết. 19 Còn khi kẻ gian ác từ bỏ sự gian ác mà thi hành điều công minh chính trực, nó sẽ được sống.20 Thế mà các ngươi lại bảo: "Ðường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng!" Hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi, ai nấy theo đường lối của mình. 
Giê-ru-sa-lem thất thủ
21 Ngày mồng năm tháng mười, năm thứ mười hai kể từ khi chúng tôi bị lưu đày, có một người thoát khỏi Giê-ru-sa-lem đến báo cho tôi: "Thành mất rồi!" 22 Vào buổi chiều trước hôm người ấy đến, tay Ðức Chúa đặt trên tôi. Và lúc người ấy đến vào buổi sáng, Người đã mở miệng cho tôi; miệng tôi đã mở ra, tôi không còn câm nữa. 
Xứ sở bị tàn phá
23 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 24 Hỡi con người, những kẻ đang cư ngụ ở chốn hoang tàn ấy, trên đất Ít-ra-en, dám nói rằng: "Tổ phụ Áp-ra-ham chỉ có một mình mà cũng được sở hữu đất này; còn chúng ta đông như thế chắc phải được đất này làm sở hữu."
25 Vì thế, ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Các ngươi ăn cả phần máu, ngước mắt nhìn các ngẫu tượng, phạm tội đổ máu, thế mà lại đòi quyền sở hữu đất này!
26 Các ngươi cậy vào gươm đao, làm điều ghê tởm, ai nấy làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, thế mà lại đòi quyền sở hữu đất này! 27 Ngươi hãy bảo chúng như sau: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán rằng: Ta lấy mạng sống Ta mà thề, những người đang ở chốn hoang tàn ấy sẽ ngã gục vì gươm; những người đang ở ngoài đồng, Ta sẽ đem làm mồi cho thú dữ; những người đang ở trong các hốc đá và hang động sẽ phải chết vì ôn dịch. 28 Ta sẽ biến đất ấy thành chốn hoang tàn đổ nát, sức kiêu hùng của nó sẽ tàn lụi. Núi non Ít-ra-en sẽ ra hoang tàn, không một bóng người qua lại. 29 Người ta sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, khi Ta biến đất ấy thành chốn hoang tàn đổ nát vì mọi điều ghê tởm chúng đã làm. 
Hiệu quả của lời giảng
30 Phần ngươi, hỡi con người, con cái dân ngươi bàn tán về ngươi dọc theo các bức tường và trước các cửa nhà. Chúng bảo nhau, người nọ nói với người kia: "Nào chúng ta đến nghe xem Ðức Chúa phán thế nào!" 31 Chúng đến với ngươi đông như trẩy hội. Dân Ta ngồi trước mặt ngươi; chúng nghe các lời ngươi nói nhưng lại không đem ra thực hành, bởi vì miệng chúng phỉnh phờ, lòng chúng hám lợi. 32 Ðối với chúng, ngươi như là một bài ca êm ái với giọng hát ngọt ngào và nhạc đệm du dương. Chúng nghe các lời ngươi nói, nhưng không ai trong bọn chúng đem ra thực hành. 33 Khi nào điều ấy xảy ra - và này nó đang xảy ra -, chúng sẽ nhận biết là có một ngôn sứ ở giữa chúng. 
CHIA SẺ

Thiên Chúa cảnh cáo (c.1-11). Thiên Chúa đã chọn Ê-dê-ki-en làm người canh gác (3:16 tt), nhưng giờ đây dân chúng đã phong cho người họ tự chọn làm người canh gác ở mỗi địa hạt. Ba từ chính: gươm, kèn, và máu. Khi bạn thấy thanh gươm đến, kèn thổi vang lên và cảnh báo dân chúng; nếu không, máu của họ sẽ trên tay bạn (Cv 20:26-27). (x. Cn 24:10-12). Bạn có thấy mình có trách nhiệm như một người canh gác, tức bạn phải có một tương quan mật thiết với Thiên Chúa và chia sẻ kinh nghiệm đó cho những người khác?

Thiên Chúa công bằng (c.12-20). Xem lại chương 18 khi mà Ê-dê-ki-en bảo vệ sự công bằng của Thiên Chúa trong việc để cho xảy ra những cuộc xét xử đối với dân Ngài. Đây là một lời kêu xin sự hoán cải, vì Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta có một con tim tan vỡ và biết ăn năn hối hận (Tv 51:17). Chúng ta không nên phán xét về Thiên Chúa, nhưng hãy để Ngài xét đoán chúng ta (x. Mk 7:18-19; Dt 10:11-18). Bạn có kinh nghiệm gì về sự công bằng của Thiên Chúa trong đời sống của bạn?

Thiên Chúa xét xử (c.21-29). Trong bảy năm, Ngôn sứ đã im lặng, ngoại trừ khi phải nói một sứ điệp (c.3:26). Những lời về Giê-ru-sa-lem đã hoàn tất, và ông cũng thăm dự vào những cuộc đàm thoại bình thường trở lại. Nhưng những lời đầu tiên của ông phải làm với những tội của đất nước! Làm thế nào mà dân chúng gọi Thiên Chúa không công bằng khi mà họ quá tội lỗi trước luật của Thiên Chúa?

Thiên Chúa nhìn thấy con tim (c.30-33). Hình ảnh kêu gọi qua những lời cảnh báo của một người canh gác “một bài ca rất dễ thương”! họ đã không xem Lời Chúa một cách nghiêm túc; nếu họ đã làm như vậy, họ đã phải tuân theo (Gc 1:21-27). Thiên Chúa thấu suốt tất cả những gì trong lòng con người, điều đó làm cho bạn vui hay làm cho bạn lo lắng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC