Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 35 - Ê-DÊ-KI-EN

Hạch tội các núi Ê-đôm
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy quay mặt về phía núi Xê-ia và hãy tuyên sấm hạch tội nó. 3 Ngươi hãy bảo nó: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta trừng phạt ngươi, hỡi núi Xê-ia. Ta dang tay ra để trừng phạt ngươi. Ta sẽ biến ngươi thành chốn hoang tàn đổ nát; 4 Ta sẽ làm cho các thành thị của ngươi ra điêu linh. Ngươi sẽ ra hoang tàn và ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa. 5 Vì ngươi mang mối thù truyền kiếp và trao con cái Ít-ra-en cho gươm đao tàn sát, vào ngày chúng lâm nạn, vào lúc tội ác tới mức cuối cùng. 6 Vì thế, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng - Ta sẽ làm cho ngươi vấy máu và máu sẽ đuổi theo ngươi. Ta lấy mạng sống Ta mà thề, ngươi đã không ngần ngại đổ máu thì máu sẽ theo đuổi ngươi. 7 Ta sẽ biến núi Xê-ia thành chốn hoang tàn đổ nát, Ta sẽ khiến cho nơi đó không còn ai qua lại nữa.8 Ta sẽ cho núi non của nó đầy những xác chết; trên nương đồi, thung lũng, khe suối của nó sẽ có những người ngã gục vì bị gươm đâm. 9 Ta sẽ biến ngươi thành chốn điêu tàn vạn cổ, các thành thị của ngươi không người cư ngụ. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.
10 Vì ngươi đã nói: "Hai dân tộc đó, hai miền đất đó thuộc về ta, chúng ta hãy chiếm làm sở hữu", đang khi Ðức Chúa vẫn ngự ở đó, 11 nên Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng - Ta sẽ xử sự theo cơn giận và lòng ghen ghét của ngươi như ngươi đã xử sự khi ngươi ghét chúng. Qua chúng, Ta sẽ cho ngươi biết Ta là ai, khi Ta xét xử ngươi. 12 Bấy giờ, ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa; Ta đã nghe thấy hết mọi lời thoá mạ ngươi đã thốt ra để hạch tội núi non Ít-ra-en, khi nói rằng: "Núi non đó đã ra hoang tàn, chúng bị trao cho ta cắn xé!" 13 Các ngươi ăn nói thật xấc láo đối với Ta. Các ngươi đã nói nhiều lời hỗn xược chống lại Ta. Ta đã nghe thấy cả! 14 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Toàn cõi đất này hân hoan vì Ta làm cho ngươi ra hoang tàn. 15 Cũng như ngươi đã hân hoan khi thấy phần sản nghiệp nhà Ít-ra-en ra hoang tàn thế nào, thì Ta cũng sẽ xử với ngươi như vậy. Hỡi núi Xê-ia, ngươi sẽ ra hoang tàn, và toàn thể Ê-đôm cũng vậy. Bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Thiên Chúa đã công bố phúc lành cho Gia-cóp, nhưng Ngài đã tuyên bố việc xét xử đối với Ê-đom, những hậu duệ của anh trai Gia-cóp là Ê-sau (25:12-14). Những tội mà người Ê-đôm đã phạm vẫn tiếp tục thực hành trong xã hội hôm nay.

Lòng căm thù (c.5). Mối hận thù của họ bắt nguồn từ quá khứ trở ngược lại từ thời Sáng Thế Ký 27, và họ không thể tha thứ và quên đi. Thật là một bi kịch khi những người anh em không thể ở với nhau trong sự hiệp nhất (Tv 133).

Giận ghét và ganh tỵ (c.11). Khi bạn ghét ai đó, bạn ghen tỵ với những phúc lành của họ, và giận dữ với những thành công của họ. Những người Ê-đôm cho thấy sự giận ghét của họ khi họ giúp những người Ba-by-lon tàn phá thành Giê-ru-sa-lem (Ov 10-14). Bạn có ghen tỵ khi ai đó thành công và vui mừng khi họ thất bại? Nếu vậy bạn có thể đang mang một mối hận thù. Hãy tỉnh thức! Việc xét xử mà bạn muốn xảy ra với kẻ thù của bạn có thể xảy ra với chính bạn (c.15) !

Kiêu ngạo (c.12). Những người Ê-đôm khoe khoang về sự an toàn rất chắc chắn của họ ở khe đá và chỗ cao (Ov 1-4), nhưng Thiên Chúa đưa họ về lại vị trí khiêm hạ (Gr 49). Thiên Chúa vẫn chống lại những kẻ tự phụ, cho dù ở bình diện quốc gia hay cá nhân, nhưng ban ơn cho những người khiêm hạ (1 Pr 5:5).

Những thái độ tiêu cực trong tương quan với người khác được minh họa qua tính cách của người Ê-đôm đối với người Ít-ra-en có cảnh tỉnh cho bản thân bạn về cách thức mà bạn đối xử với những người khác xung quanh bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC