Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 34 - Ê-DÊ-KI-EN

Các mục tử Ít-ra-en
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? 3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. 4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. 5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. 6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.
7 Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Ðức Chúa. 8 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta, 9 nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Ðức Chúa: 10 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Ðây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa.
11 Quả thật, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Ðây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. 13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. 14 Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en. 15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.
17 Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán. Này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê. 18 Ðược chăn trong đồng cỏ tốt tươi đối với các ngươi phải chăng còn quá ít, mà các ngươi lại lấy chân giày đạp phần đồng cỏ còn lại của các ngươi, được uống nước trong mà các ngươi lại lấy chân quậy đục phần còn lại? 19 Vì thế, đàn chiên của Ta phải gặm phần cỏ chân các ngươi đã giày đạp, phải uống phần nước chân các ngươi đã quậy đục. 20 Bởi vậy, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán với chúng như sau: Này Ta sẽ xét xử giữa chiên béo với chiên gầy. 21 Vì các ngươi thúc vào sườn, vào vai và lấy sừng mà húc vào mọi con chiên đau yếu đến độ các ngươi làm cho chúng phải tản mác ra ngoài, 22 nên Ta sẽ cứu thoát chiên của Ta để chúng không còn bị cướp phá, Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên.
23 Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng, đó là Ða-vít, tôi tớ của Ta: chính nó sẽ chăn dắt chúng; chính nó sẽ là mục tử của chúng. 24 Chính Ta, Ðức Chúa, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và Ða-vít, tôi tớ của Ta, sẽ là ông hoàng ở giữa chúng. Chính Ta, Ðức Chúa, Ta đã phán.25 Ta sẽ thiết lập với chúng một giao ước bình an, Ta sẽ đuổi thú dữ ra khỏi xứ. Chúng sẽ cư ngụ trong sa mạc an toàn, sẽ nằm ngủ trong rừng. 26 Ta sẽ đặt chúng ở các vùng chung quanh ngọn đồi của Ta; Ta sẽ cho mưa xuống đúng mùa, đó là những trận mưa phúc lành. 27 Cây cối trên đồng sẽ trổ sinh hoa trái, đất đai sản sinh hoa lợi. Chúng sẽ sống an toàn trên đất của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa khi Ta bẻ gãy ách sắt đè lên chúng và khi Ta cứu thoát chúng khỏi tay những kẻ hà hiếp chúng. 28 Chúng không còn bị chư dân cướp phá cũng không còn bị thú vật trong xứ cắn xé. Chúng sẽ được an cư lạc nghiệp, không bị ai quấy phá. 29 Ta sẽ thiết lập cho chúng một khu vườn danh tiếng; chúng sẽ không còn phải chết vì nạn đói kém trong xứ, cũng không còn bị chư dân lăng nhục.
30 Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Ta ở với chúng, còn chúng, nhà Ít-ra-en, chúng là dân của Ta, - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 31 Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi, - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 
CHIA SẺ

Người canh gác phục vụ cho dân chúng trong những lúc nguy hiểm, nhưng người mục tử phải chăm sóc cho đàn chiên mỗi ngày; và chúng ta cần cả hai. Những người lãnh đạo ngoài xã hội và tôn giáo được mong chờ như những mục tử của đất nước qua việc nuôi cho họ ăn, hiệp nhất họ với nhau, và  bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Nhưng những người lãnh đạo của Ít-ra-en đã khai thác đàn chiên để nuôi họ, hiến tế đàn chiên, và thất bại trong việc bảo vệ đàn chiên khỏi những nguy hiểm. Xem sách Công vụ chương 20 về điển hình của Phao-lô như một mục tử trung thành.

Một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ tìm kiếm dân Ngài và đem họ trở về đất của họ, và Ngài sẽ là mục tử của họ. Lưu ý cụm từ “Ta sẽ” được công bố trong sứ điệp này, và xem điều chắc chắn họ sẽ mang trong tim cho tới ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô là Mục Tử Tối Cao của đàn chiên (Dt 13:20-21), và Ngài chăm sóc cho đàn chiên của Ngài. Ngài gửi đến “mưa phúc lành” trên vùng đất khô cằn và làm cho nó thành khu vườn (c.26,29). Thật là một sự khác biệt khi Thiên Chúa là Đấng điều khiển!

Chương 34 này được viết để lên án các tư tế của Ít-ra-en. Họ là những mục tử của dân Ít-ra-en và thay vì chăm sóc cho dân, họ lại chỉ chăm sóc cho chính bản thân mình. Trách nhiệm của mỗi một Ki-tô hữu hôm nay là tư tế của Nước Thiên Chúa. Bạn là một thành viên tích cực hay xao nhãng trong tác vụ này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC