Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 46 - Ê-DÊ-KI-EN

Các quy tắc khác
1 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Cổng của tiền đình bên trong, cổng quay về phía đông, sẽ đóng trong sáu ngày làm việc, nhưng đến ngày sa-bát sẽ được mở ra; và ngày sóc cũng sẽ được mở ra như vậy. 2 Từ bên ngoài, ông hoàng sẽ đi vào, qua lối tiền đình của cổng, và đứng quay về các cánh cổng. Bấy giờ, các tư tế sẽ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an của nó. Nó sẽ sụp xuống thềm cổng rồi đi ra. Cổng sẽ không đóng cho đến tối. 3 Dân trong xứ cũng sụp xuống trước nhan Ðức Chúa ở lối vào cổng trong các ngày sa-bát và các ngày sóc. 4 Vào ngày sa-bát, lễ toàn thiêu ông hoàng dâng kính Ðức Chúa, sẽ là sáu con chiên toàn vẹn và một con cừu đực toàn vẹn; 5 lễ phẩm thì cứ mỗi con cừu dâng hai thùng; còn đối với chiên, thì tuỳ sức; dầu thì cứ hai thùng dâng bảy lít. 6 Vào ngày sóc, ông hoàng sẽ dâng một con bò tơ toàn vẹn, sáu con chiên và một con cừu đực toàn vẹn làm lễ toàn thiêu. 7 Nó cũng sẽ dâng lễ phẩm: cứ mỗi con bò dâng hai thùng, và cứ mỗi con cừu dâng hai thùng; còn đối với chiên, thì tuỳ theo khả năng; dầu thì cứ hai thùng dâng bảy lít.
8 Khi ông hoàng vào, thì sẽ vào theo lối tiền đình của cổng và cũng sẽ đi ra theo lối đó.
9 Khi dân trong xứ vào trước nhan Ðức Chúa trong các dịp đại lễ, thì ai vào lối cổng bắc mà sụp lạy, sẽ ra lối cổng nam; còn ai đã vào lối cổng nam thì sẽ ra lối cổng bắc, không ai được ra lối cổng mà mình đã vào; nó sẽ ra lối cổng đối diện. 10 Ông hoàng sẽ đứng ở giữa chúng: khi chúng vào, nó sẽ vào; khi chúng ra, nó cũng ra.
11 Trong các ngày lễ và đại lễ, lễ phẩm sẽ là: cứ mỗi con bò, dâng hai thùng lúa và cứ mỗi con cừu, dâng hai thùng; còn đối với chiên, thì tuỳ sức; dầu thì cứ hai thùng dâng bảy lít. 12 Khi ông hoàng dâng kính Ðức Chúa lễ toàn thiêu tự nguyện hoặc lễ kỳ an tự nguyện, thì người ta sẽ mở cổng quay về phía đông cho nó, và nó sẽ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an của nó giống như nó đã dâng vào ngày sa-bát, đoạn nó đi ra và người ta sẽ đóng cổng lại sau khi nó đã đi ra. 13 Mỗi ngày, ngươi sẽ dâng một con chiên một tuổi và toàn vẹn để làm lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa, ngươi sẽ dâng vào mỗi buổi sáng. 14 Mỗi buổi sáng ngươi cũng sẽ dâng lễ phẩm là một phần ba thùng bột và hai lít rưỡi dầu để nhào bột làm lễ phẩm dâng kính Ðức Chúa. Ðó là quy tắc vĩnh viễn, cho đến muôn đời. 15 Mỗi buổi sáng, người ta sẽ dâng chiên, lễ phẩm và dầu làm lễ toàn thiêu cho đến muôn đời.
16 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Nếu ông hoàng lấy một phần trong gia nghiệp của mình mà tặng cho một trong các con, thì phần ấy sẽ thuộc về người con; đó sẽ là phần chúng được sở hữu do thừa tự. 17 Nhưng nếu nó lấy một phần trong gia nghiệp của mình mà cho một trong các tôi tớ, thì phần ấy sẽ thuộc về người tôi tớ cho tới năm ân xá; sau đó, phần ấy lại thuộc về ông hoàng. Chỉ con cái nó mới được quyền sở hữu vĩnh viễn phần gia nghiệp. 18 Ông hoàng sẽ không được lấy gì trong phần gia nghiệp của dân, không được tước đoạt phần sở hữu của họ. Nó phải lấy phần sở hữu của mình mà cho con cái, ngõ hầu không người nào trong dân Ta buộc phải lìa bỏ phần sở hữu của mình.
19 Người ấy đưa tôi vào, qua lối bên cổng, gần các phòng thánh quay về phía bắc, dành cho các tư tế. Và này, tại đây có một nơi, ở tận cùng, về phía tây. 20 Người ấy bảo tôi: "Ðây là nơi các tư tế luộc lễ vật đền tội và lễ vật tạ tội, nơi họ nấu lễ phẩm, để khỏi phải đem ra sân ngoài kẻo chuyển sự thánh thiêng cho dân." 21 Rồi người ấy dẫn tôi ra sân ngoài và đưa tôi tới gần chỗ bốn góc sân ấy. Này: ở mỗi góc sân đều có một cái sân nhỏ; 22 ở bốn góc, có những cái sân nhỏ dài hai mươi thước rộng mười lăm thước. Cả bốn sân đều có cùng một kích thước. 23 Có một bức tường bao quanh cả bốn sân và có những cái lò được xây ở khắp chung quanh chân tường. 24 Người ấy bảo tôi: "Ðây là nhà bếp, nơi những người phục vụ Ðền Thờ luộc các lễ vật của dân." 
CHIA SẺ
Ông hoàng sẽ chỉ thờ phượng tại ngưỡng cửa của cổng và dân chúng thì tại lối vào (c.2-3), nhưng chúng ta có một đặc ân lớn lao khi bước vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa (Dt 10:19-25). Tuy nhiên, đừng giống như ông hoàng, chúng ta không nên ra về sau khi đã thờ phượng mà chẳng có sự khác biệt nào so với trước khi thờ phượng Ngài: nhưng chúng ta phải nên khác bởi vì chúng ta đã gặp Đức Chúa (c.9). Và chúng ta không được quên những lễ phẩm dâng hiến mỗi ngày (c.13; Rm 12:1-2)

Ngày hôm nay, có nhiều người vẫn đến thờ phượng Thiên Chúa trong các ngày lễ buộc như các ông hoàng xưa, họ chỉ đến trước cửa nơi phượng tự chứ không bước vào, thậm chí có những người đứng ở bên kia đường nhìn sang. Luật đã ngăn cản các ông hoàng không được vào đền thánh, còn đâu là những cản trở làm cho bạn không thực sự bước vào mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, và cản trở sự biến đổi cuộc sống của bạn ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC