Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 47 - Ê-DÊ-KI-EN

 Con suối từ Ðền Thờ chảy ra
1 Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa Ðền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Ðền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Ðền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Ðền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra. 3 Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo năm trăm thước rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến mắt cá chân. 4 Người ấy đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến ngang lưng. 5 Người ấy còn đo năm trăm thước nữa: đó là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. 6 Người ấy bảo tôi: "Ngươi có thấy không, hỡi con người? " Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. 7Khi tôi trở lại, thì này: có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. 8 Người ấy bảo tôi: "Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 10 Sẽ có nhiều ngư phủ sinh sống ở trên bờ. Từ Ên Ghe-đi cho tới Ên Éc-la-gim sẽ toàn là bãi phơi lưới. Cá ở đây cũng nhiều và đủ loại như cá ở Biển Lớn. 11 Nhưng đầm lầy của nó sẽ không hoá ra lành mà chỉ dùng để lấy muối. 12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc." 
Ranh giới của xứ
13 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Ðây là ranh giới để các ngươi theo đó mà chia nhau xứ sở làm phần gia nghiệp cho mười hai chi tộc Ít-ra-en; Giu-se được hai phần. 14 Ai trong các ngươi cũng đều được chia xứ sở làm phần gia nghiệp, vì Ta đã giơ tay thề là ban đất ấy cho tổ tiên các ngươi. Ðất này phải rơi vào tay các ngươi làm phần gia nghiệp. 15 Ðây là ranh giới của xứ này. Phía bắc: từ Biển Lớn, theo hướng Khét-lôn, cho đến Cửa ải Kha-mát, Xơ-đát, 16 Bê-rô-tha, Xíp-ra-gim nằm giữa lãnh thổ Ða-mát và lãnh thổ Kha-mát, Kha-xa Ha Ti-khôn nằm về phía ranh giới Khau-ran; 17 ranh giới sẽ chạy dài từ Biển cho tới Kha-xa Ê-nan, phía bắc là lãnh thổ của Ða-mát và của Kha-mát: đó là ranh giới phía bắc. 18 Phía đông: từ giữa Khau-ran và Ða-mát, sông Gio-đan được dùng làm ranh giới giữa Ga-la-át và xứ Ít-ra-en, cho đến tận Biển Ðông, về phía Ta-ma: đó là ranh giới phía đông. 19 Phía nam: từ Ta-ma cho tới dòng nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, dọc theo con sông đến tận Biển Lớn: đó là ranh giới phía nam. 20 Còn phía tây: Biển Lớn được dùng làm ranh giới cho tới trước mặt Cửa Ải Kha-mát: đó là ranh giới phía tây. 21 Các ngươi hãy chia nhau xứ này, theo số các chi tộc Ít-ra-en. 22 Các ngươi hãy bắt thăm để chia nhau đất này làm phần gia nghiệp cho các ngươi, cũng như cho các ngoại kiều đang cư ngụ giữa các ngươi và đã sinh con cái ở giữa các ngươi. Các ngươi phải coi chúng như người bản xứ. Chúng cũng sẽ bắt thăm như các ngươi để được phần gia nghiệp ở giữa các chi tộc Ít-ra-en. 23 Người ngoại kiều cư ngụ trong chi tộc nào, thì các ngươi phải cho nó phần gia nghiệp của nó trong chi tộc ấy, - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
CHIA SẺ

Chiều sâu (c.1-12). Con sông này nói về việc chữa lành và quyền năng ban sự sống của Thần Khí của Thiên Chúa (Ga 7:37-39; Dcr 14:18). Bất kể sâu thẳm chừng nào mà bạn muốn bước vào trong những gì thuộc về Chúa, cơ hội vẫn dành sẵn cho bạn. Thật là một bi kịch khi có nhiều người chần chừ trong những vũng cạn, khi mà họ có thể đã tận hưởng niềm vui ở những chỗ sâu.

Các chiều kích khác (47:13-23). Thiên Chúa chỉ định những gia sản của chúng ta (Tv 47:4), và Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham (Stk 13:14-17; 15:17-21) và ban đất cho Ít-ra-en.

Bạn đang sống trong tâm điểm của ý định tuyệt vời của Thiên Chúa về cuộc sống của bạn. Liệu bạn có đạt đến mức độ trưởng thành thiêng liêng và vâng phục Lời Ngài mà bạn cảm nhận được Thiên Chúa muốn bạn phải có? Phải chăng bạn thuộc vào trong số những người chưa bước chân vào dòng nước ? Thiên Chúa đang tìm kiếm ở nơi bạn một sự dấn thân trọn vẹn. Hãy để dòng nước mang bạn đến nơi mà Thần Khí dẫn dắt. Liệu bạn có sẵn sàng đặt mình hoàn toàn hoặc tiếp tục thuộc về Chúa, hoặc tiếp tục bước đi trong nơi nước cạn ? Chọn lựa thuộc về bạn, và Đức Giê-su đang chờ câu trả lời của bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC