Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 1 - GIÔ-EN

Tựa Ðề
1 Lời Ðức Chúa ngỏ với ông Giô-en, con ông Pơ-thu-ên. 
I. Nạn Châu Chấu
1. Toàn Dân Sám Hối Và Cầu Nguyện 
Than vãn vì đất nước hoang tàn
2 Hỡi các kỳ mục, hãy nghe những điều này,
tất cả cư dân trong xứ, hãy lắng nghe!
Ðã bao giờ xảy ra như thế trong thời của các ngươi
hay trong thời tổ tiên các ngươi chưa?
3 Hãy kể lại cho con cái các ngươi những điều này,
rồi con cái các ngươi kể cho con cái chúng,
con cái chúng kể cho thế hệ sau.
4 Thứ gì châu chấu bỏ lại thì hoàng trùng ăn.
Thứ gì hoàng trùng bỏ lại thì cào cào ăn.
Thứ gì cào cào bỏ lại thì sạt sành ăn.
5 Hỡi những kẻ say sưa, hãy tỉnh dậy và than khóc.
Hết mọi tay bợm rượu, rú lên đi vì chẳng còn nước nho nữa:
nước nho kề miệng đã bị giựt mất rồi!
6 Quả thật, một dân nước uy hùng đông đảo
đã xông lên đánh phá đất của Ta.
Răng chúng là răng chúa sơn lâm,
nanh chúng là nanh sư tử cái.
7 Vườn nho của Ta, chúng biến nên chốn hoang tàn,
cây vả của Ta, chúng làm thành đống củi vụn.
Chúng tước sạch vỏ, hạ đổ thân cây, bóc cành trắng hếu.
8 Rên siết đi nào, tựa trinh nữ mặc áo vải thô
khóc thương chồng sắp cưới thuở thanh xuân!
9 Nơi Nhà Ðức Chúa, lễ hiến dâng và lễ tưới rượu
chẳng được cử hành nữa.
Hàng tư tế, bề tôi của Ðức Chúa, đang u sầu như thể chịu tang.
10 Ðồng ruộng bị tàn phá,
đất đai cũng u sầu như thể chịu tang,
vì lúa mì bị tàn phá,
rượu mới đã cạn khô, dầu tươi chẳng còn nữa.
11 Hỡi nhà nông, hãy thẹn thùng xấu hổ,
kẻ trồng nho, hãy rú lên nào, tiếc cho lúa miến, lúa mạch,
vì đồng ruộng chẳng còn gì để gặt hái.
12 Nho cằn cỗi, vả héo tàn, cả lựu, cả chà là lẫn táo,
mọi cây cối ngoài đồng đã chết khô.
Thế là đã cạn hết niềm vui của con cái loài người. 
Kêu gọi sám hối và cầu nguyện
13 Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc!
Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ!
Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm,
hỡi những người phục vụ Thiên Chúa,
vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu
đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa.
14 Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng,
triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ
tại Nhà Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi.
Hãy kêu lên Ðức Chúa.
15 Ôi, ngày đáng sợ thay! Ngày của Ðức Chúa quả đã gần kề!
Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Ðấng Toàn Năng.
16 Lương thực đã chẳng bị cất xa tầm mắt chúng ta,
niềm vui mừng hoan lạc
đã chẳng bị cất khỏi nhà Thiên Chúa rồi đó sao?
17 Hạt gieo vãi đã chết khô dưới những tảng đất;
kho lẫm tan hoang, vựa lúa sụp đổ, bởi lúa mì đã cạn.
18 Ðàn vật rên siết thảm thương, bò bê tán loạn,
vì không còn cỏ ăn.
Cả đàn cừu cũng bị chung tai hoạ.
19 Lạy Ðức Chúa, con kêu lên Ngài,
vì lửa hồng đã thiêu hết bãi cỏ trong hoang địa,
và ngọn lửa đã đốt sạch cây cối ngoài đồng.
20 Ngay cả loài dã thú cũng khát mong hướng về Ngài,
vì suối nước đã cạn khô
và lửa hồng đã thiêu hết bãi cỏ trong hoang địa. 
CHIA SẺ

Ngôn sứ Giô-ên cho chúng ta bốn hướng dẫn để theo khi chúng ta thấy mình rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, những hướng dẫn nên được lưu ý ở cả tầm mức cá nhân hay quốc gia.

Hãy lắng nghe (c.1-4). Lắng nghe Lời Chúa và để Ngài giải thích những biến cố xảy ra cho bạn. Thiên Chúa nâng dậy dân chúng để khích lệ chúng ta chạy đến với Ngài để được giúp đỡ.

Hãy tỉnh thức (c.5-7). Khi Giô-ên nhìn đến vườn nho và cây vả sắp chết, ông đã nói với những người say và kêu họ tỉnh thức và than khóc. Nhưng họ nên chảy nước mắt không phải bởi vì vườn nho sắp mất, nhưng vì tội lỗi của họ đã đem đến sự xét xử trên đất nước.

Hãy than van (c.8-18). Những cánh đồng, vườn cây ăn trái, vườn nho, đàn vật và đàn gia súc đều tiêu tan; và Giô-ên đã gọi những người nông dân than khóc (c.11) và các tư tế hoán cải (c.13-14). Đó là lúc để kiếm tìm Thiên Chúa !

Hãy kêu khóc (c.19-20). Ngôn sứ Giô-ên đưa ra những ví dụ qua việc kêu lên Thiên Chúa thương xót và cứu giúp. Có thể ông đã công bố lời hứa của Thiên Chúa trong 2Sbn 7:14. Khóc vì những hậu quả buồn do tội lỗi của chúng ta vẫn chưa đủ; chúng ta phải khóc vì tội lỗi của chúng ta.

Một số người khi nhìn những tai họa xảy ra trong cuộc sống của họ như một cơ hội để họ nổ lực hơn để đối diện với những tội của chính họ và là lời đáp trả cho những bối rối của những người xung quanh. Phần bạn, đâu là cách phản ứng của bạn? Bạn đối diện với những tai họa xảy ra trong cuộc sống mình như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC