Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 11 - HÔ-SÊ

Ðức Chúa báo oán cho tình yêu bị khước từ
1 Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.
2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi;
chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng.
3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,
nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
5 Nó sẽ không trở về Ai-cập nữa,
nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với Ta.
6 Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó,
sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa. 
Nhưng Ðức Chúa lại tha thứ
7 Dân Ta cứ miệt mài buông theo bội tín,
chúng được kêu mời hãy vươn lên,
mà chẳng một ai ngóc đầu dậy!
8 Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi!
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!
Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma,
để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được?
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Ðấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. 
Trở về từ chốn lưu đày
10 Chúng sẽ bước theo Ðức Chúa.
Người sẽ rống lên như sư tử.
Quả thật, Người sẽ rống lên,
và từ phía tây, con cái sẽ vui mừng chạy tới.
11 Chúng sẽ chạy tới lẹ như chim từ Ai-cập,
như bồ câu từ đất Át-sua,
và Ta sẽ cho chúng cư ngụ trong nhà của chúng,
- sấm ngôn của Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Trong hai chương tiếp theo sẽ định hình một bài học lịch sử mà qua đó cho thấy các tội của dân tộc khi Hô-sê nhìn lại lịch sử của Ít-ra-en và của Gia-cóp.

Vô ơn (c.1-4). Ít-ra-en đã được đón nhận giao ước với Thiên Chúa một cách nhưng không, họ quên rằng Ngài đã chọn họ (Đnl 7:6-11). Trong tình yêu, Ngài đã giải thoát một đứa trẻ khỏi Ai-cập, chăm sóc, nuôi nấng, và dạy dỗ người ấy biết đi và làm việc; và rồi đứa trẻ đó đã bỏ rơi Ngài để chạy theo các ngẫu tượng. Thật là một sự vô ơn.

Con tim chai đá (5-11). Họ đã theo những kế hoạch riêng của mình và chẳng để tâm đến ý Chúa. Khi Thiên Chúa quở trách họ, họ đã không hoán cải. Đất tâm hồn họ chai đá (10:12), nhưng lòng Thiên Chúa đối với họ hết sức dịu dàng. Ngài có thể hủy diệt họ như Ngài đã làm với những thành khác (Stk 14:2,8). Rồi một ngày Ngài sẽ gọi họ bằng tiếng gầm của sư tử, và họ sẽ đến với những tấm lòng run sợ.

Hô-sê kêu gọi mọi người hoán cải, cũng vậy Đức Giê-su cũng kêu gọi chúng ta hãy quay về. Khi bạn nghe câu chuyện về sự trừng phạt, liệu bạn có thể tin rằng bạn được miễn trừ ? Bạn có tin rằng Thiên Chúa chẳng có một chương trình gì dành cho bạn ? Bạn có thể tin rằng cuộc sống của bạn là cho chính bạn, và Thiên Chúa không thực sự quan tâm đến bạn nữa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC