Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 12 - HÔ-SÊ

Ít-ra-en lụn bại về tôn giáo và chính trị
1 Ép-ra-im lấy giả dối,
và nhà Ít-ra-en dùng lừa đảo mà bao bọc Ta.
Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa,
vẫn trung thành với Ðấng Thánh của mình.
2 Ép-ra-im bầu bạn với không khí,
ngày nào cũng chạy theo gió đông;
nó cứ gia tăng giả dối, bạo tàn,
nó lập giao ước với Át-sua, và chở dầu cho Ai-cập. 
Lên án Gia-cóp và Ép-ra-im
3 Ðức Chúa hạch tội Giu-đa,
Người sẽ trừng trị Gia-cóp theo lối sống của nó,
sẽ cứ các việc nó làm mà trả công cho nó.
4 Còn là thai nhi, nó đã chiếm chỗ của anh mình;
trong thời sung sức, nó dám cự lại Thiên Chúa.
5 Nó cự lại thiên sứ và đã lấn át người,
nhưng nó lại khóc và xin người thương xót.
Ở Bết Ên nó gặp người, và ở đó, chính người đã nói với nó:
6 Ðức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh:
danh hiệu Người là Ðức Chúa.
7 Còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về.
Ngươi hãy giữ đức tín thành, công chính
và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi.
8 Ca-na-an nắm trong tay những chiếc cân bịp bợm:
nó ưa thích đánh lừa.
9 Ép-ra-im từng nói: "Ta đã nên giàu có với đủ cơ ngơi rồi";
nhưng tất cả những của nó làm ra,
nó chẳng còn giữ lại được gì, vì sự gian ác nó đã phạm. 
Viễn ảnh hoà giải với Thiên Chúa
10 Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi
ngay từ khi ngươi còn bên Ai-cập.
Ta sẽ vẫn cho các ngươi cư ngụ trong lều,
như trong những ngày hội ngộ.
11 Ta sẽ phán với các ngôn sứ, Ta sẽ tăng thị kiến thêm nhiều,
và nhờ các ngôn sứ để nói những dụ ngôn. 
Những lời đe doạ mới
12 Ga-la-át chỉ có gian tà.
Quả thật chúng chỉ là quân giả dối:
tại Ghin-gan chúng sát tế bò bê,
bàn thờ của chúng chẳng khác gì những đống đá
trên các luống đất ngoài đồng.
13 Gia-cóp đã trốn chạy sang cánh đồng A-ram,
Ít-ra-en đã phục dịch vì một người phụ nữ,
vì một người đàn bà mà ông đã phải giữ chiên.
14 Nhưng nhờ một ngôn sứ,
Ðức Chúa đã đưa Ít-ra-en từ Ai-cập lên;
cũng nhờ một ngôn sứ, mà Ít-ra-en được canh giữ.
15 Ép-ra-im đã xúc phạm đến Người
và làm cho Người phải xót xa cay đắng.
Nó đã đổ máu thì phải chịu tội.
Những nhục mạ nó đã gây nên, Chúa sẽ bắt nó phải đền bù. 
CHIA SẺ

Sự dối trá (c.1-7). Cả Ít-ra-en và Giu-đa đều liên quan đến sứ điệp này. Ngôn sứ Hô-sê đã nhìn lịch sử của  Gia-cóp, tổ phụ của họ và nhìn thấy sự hủy diệt ở nơi các hậu duệ của ông. Gia-cóp đã cố gắng để chiếm đoạt quyền trưởng nam của Ê-sau (Stk 25:26); ông đã chiến đấu với Thiên Chúa (Stk 33:22-32); nhưng ông đã quay về lại Bết Ên và tìm kiếm phúc lành của Thiên Chúa (Stk 35). Thời gian đã đến để It-ra-en và Giu-đa quay về với Thiên Chúa và hoán cải tội lỗi của họ (c.6).

Sự kiêu hãnh (c.8-15). “Tôi đã nên giàu có!” cho thấy sự kiêu hãnh của họ, nhưng đó không phải là một sự kiêu hãnh trống rỗng và chỉ là nhiều gió (c.2). Tại sao? Bởi vì họ đã kiếm tiền một cách dối trá qua việc lừa dối người nghèo, và sự giàu có như vậy có thể chẳng tồn tại lâu dài.

Ít-ra-en đã nghĩ rằng sự giàu có của họ như là dấu chỉ cho thấy sự chấp thuận của Thiên Chúa và họ đã không xem xét về cách thức họ đã có được như vậy. Cách thức đo lường mức độ thành công của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn chính là sự trung thành chứ không phải sự giàu có. Bạn có nhận thấy rằng, đối với Thiên Chúa đời sống thánh thiện của bạn là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì mà bạn có thể sở đắc ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC