Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 1 - MI-KHA

1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Mi-kha, người Mô-re-sét, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia: đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. 
I. Ít-Ra-En Bị Kiện, Ðe Dọa Và Trừng Phạt 
Án xử Sa-ma-ri
2 Hãy nghe đây, hỡi chư dân,
hãy lắng tai, này trái đất cùng muôn loài muôn vật!
Từ thánh điện của Người,
Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ làm chứng tố cáo các ngươi.
3 Quả thật, này Ðức Chúa ra khỏi nơi thánh của Người,
Người ngự xuống và chà đạp các nơi cao trên mặt đất.
4 Dưới chân Người núi non tan chảy,
các thung lũng rạn nứt như sáp ong gặp lửa,
như nước đổ xuống từ dốc cao.
5 Tất cả những điều ấy đều vì tội phản nghịch của Gia-cóp,
vì tội lỗi của nhà Ít-ra-en.
Ai đã khiến Gia-cóp phản nghịch,
há chẳng phải Sa-ma-ri sao?
Ai đã xúi Giu-đa thờ ngẫu tượng,
há chẳng phải Giê-ru-sa-lem sao?
6 Ta sẽ làm cho Sa-ma-ri ra hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng
và biến thành đất trồng nho.
Nền đá của nó, Ta cho rớt xuống thung lũng,
móng của nó, Ta sẽ để trơ ra.
7 Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan,
mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy,
mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành.
Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm,
nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm. 
Bài ai ca khóc các thành miền đất thấp
8 Vì vậy, tôi muốn thương khóc và rống lên,
tôi sẽ đi chân không và để mình trần,
tôi sẽ rên rỉ như chó sói, khóc than như đà điểu.
9 Vết thương của nó thật vô phương cứu chữa,
vì vết thương ấy lan mãi đến Giu-đa,
đụng tới cổng thành dân tôi ở, cho đến tận Giê-ru-sa-lem.
10 Các ngươi đừng loan tin ở Gát ở... cũng đừng khóc lóc làm gì,
tại Bết Lơ-áp-ra, hãy lăn lộn trên đất.
11 Hỡi dân cư ở Sa-phia trần truồng, nhục nhã, hãy đi tới. ..
Dân cư ở Xa-a-nan không dám ra khỏi thành;
cảnh tang tóc tại Bết Ha Ê-xen
khiến các ngươi không thể ở lại đó nữa.
12 Dân cư ở Ma-rốt, lo sợ cho của cải mình,
vì tai hoạ từ Ðức Chúa giáng xuống
tại cổng thành Giê-ru-sa-lem.
13 Hỡi dân cư ở La-khít, hãy thắng ngựa vào xe.
Chính ngươi mở đường cho con gái Xi-on phạm tội,
vì nơi ngươi, người ta đã thấy các tội phản nghịch của Ít-ra-en.
14 Vì thế, ngươi sẽ đem Mô-re-sét Gát làm của hồi môn.
Còn Bết Ác-díp sẽ khiến các vua Ít-ra-en phải thất vọng.
15 Hỡi dân cư ở Ma-rê-sa, Ta sẽ lại trao ngươi cho quân xâm lược,
vinh quang của Ít-ra-en sẽ phải rời sang tận A-đu-lam.
16 Hãy cắt tóc cạo đầu thương cho những người con yêu quý;
hãy để đầu hói như diều hâu,
thương cho chúng đã phải xa ngươi mà đi đày. 
CHIA SẺ

Tố cáo  (c.1-7). Mi-kha triệu tập hội đồng công bố phán quyết của Thiên Chúa chống lại Ít-ra-en: cuộc xét xử sắp xảy ra! Át-sua tấn công vương quốc phía bắc vào khoảng năm 722 BC và làm cho thủ phủ Samari thành một đống hoang tàn. Ngẫu tượng của đất nước là phản bội chống lại Đức Chúa, và sự bất trung phải bị xét xử.

Than khóc (c.8-16). Nhưng Át-sua cũng sẽ tấn công Giu-đa, và họ đã làm điều đó vào năm 701 BC, và hủy diệt gần năm mươi ngôi làng. Mặc dù học đã cố gắng, họ cũng không thể chiếm được Giê-ru-sa-lem (Is 36-37), vì Đức Chúa đã bảo vệ họ vì tình thương Ngài dành cho vua Đa-vít (Is 37:35).

Ngôn sứ đã khóc vì những điều kinh khủng sắp xảy ra với dân chúng. Ông đã không nói, “Họ nhận lấy những gì họ đã gieo!” Thay vì như vậy, ông đã khóc giống như một người dự đám tang. Liệu những cuộc xét xử sắp xảy đến có làm cho bạn khóc vì những người tội nhân lạc lối và bạn có tìm phương cách nào để đưa họ về với Đức Ki-tô ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC