Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 2 - DA-CA-RI-A

 Thị kiến thứ hai: sừng và thợ rèn
1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có bốn cái sừng. 2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi: "Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy?" Người trả lời tôi: "Ðó là những cái sừng đã làm cho Giu-đa, Ít-ra-en và Giê-ru-sa-lem phải tan tác." 3 Rồi Ðức Chúa lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 4 Tôi mới hỏi: "Lạy Ðức Chúa, họ đến để làm gì vậy?" Và Người đáp lại rằng: "Những cái sừng đã làm cho Giu-đa phải tan tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, còn những người này đến để gây hãi hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang giương lên húc vào xứ Giu-đa, khiến nó phải tan tác." 
Thị kiến thứ ba: người đo
5 Rồi tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có một người, tay cầm dây đo. 6 Tôi hỏi người ấy: "Ông đi đâu?" Người ấy trả lời: "Ði đo Giê-ru-sa-lem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu." 7 Và đây, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra và một thần sứ khác tiến lại đón vị thần sứ ấy. 8 Vị trước bảo vị sau: "Hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng: Giê-ru-sa-lem phải là một thành rộng mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó. 9 Phần Ta, sấm ngôn của Ðức Chúa, Ta sẽ là tường luỹ bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó." 
Hai lời kêu gọi dân lưu đày
10 Này! Này! Hãy trốn khỏi đất phương bắc,
- sấm ngôn của Ðức Chúa -
vì Ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
11 Này hỡi Xi-on, hãy lo cứu lấy mạng,
hỡi ngươi là kẻ đang cư ngụ tại đất Ba-by-lon.
12 Bởi vì, - sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến
với các dân tộc đã cướp phá các người, thì
- Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
"Kẻ nào động đến các ngươi
là động đến con ngươi mắt Ta.
13 Quả thế, này Ta giơ tay chống lại chúng,
để chúng trở thành chiến lợi phẩm
cho những kẻ đã phải làm tôi chúng."
Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng
Ðức Chúa các đạo binh đã sai tôi đi.
14 "Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,
vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
15 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Ðức Chúa:
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."
Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng
Ðức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người.
16 Ðức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp,
đó là sở hữu của Người trên Ðất Thánh
và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.
17 Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Ðức Chúa,
bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.
CHIA SẺ
Lời hứa (c.1-5). Việc đo đạt là một cách cho thấy thành thuộc về Thiên Chúa và Ngài có những kế hoạch cho thành. Cho dù dân chúng những người Do thái số sót khiếp đảm như thế nào, họ cũng sẽ được bảo đảm rằng công việc của họ sẽ không bị phá hủy. Rồi đây sẽ có một Giê-ru-sa-lem sáng lạng trong tương lai. Bạn có tin tưởng vào lời hứa về một tương lai tươi sáng với niềm hy vọng, hay chỉ dừng lại với những gì đang xảy ra trong hiện tại?

Lời công bố (c.6-7). Nhiều người Do thái vẫn ở lại Ba-by-lon thay vì quay về lại quê hương của họ. Ba-by-lon đã được tuyên bố sẽ bị sụp đổ (Gr 50-51), nhưng Giê-ru-sa-lem sẽ có một sự bắt đầu mới. Tại sao lại ở lại một thành bị kết án như vậy? Nhưng một số tín hữu hôm nay vẫn chọn ở lại trong thế gian (2Cr 6:14-18; Kh 18:1-8). Bạn có khao khát tội của mình hơn ân sủng của Thiên Chúa chăng?

Sự bảo vệ (c.8-9). Đức Chúa nói và hứa bảo vệ dân Ngài. Con ngươi của đôi mắt rất mong manh và nhạy cảm. Thiên Chúa chăm sóc chúng ta bởi vì Ngài rất yêu thương chúng ta (Đnl 32:10; Tv 17:8; Cn 7:2). Bạn có chọn lựa sự an toàn của những thành trì bảo vệ bạn hay chọn vùng đất an toàn mà Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho bạn ?

Ca ngợi (c.10-12). Tiếng thở dài của họ sẽ trở thành tiếng ca, vì Đức Chúa đang đến với họ và sẽ ở lại với họ. Ngài sẽ công bố họ thuộc sở hữu của Ngài (Xh 19:5), và họ sẽ biết Ngài và phục vụ Ngài. Giao ước với Áp-bra-ham (Stk 12:1-3) sẽ được hoàn tất khi các nước dân ngoại đến với Đức Chúa bởi vì vinh quanh của Thiên Chúa nơi Ít-ra-en. Bạn có cộng tác với Thiên Chúa để mình trở thành mối chúc lành cho người khác thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC