Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 3 - DA-CA-RI-A

Thị kiến thứ bốn: mặc y phục cho ông Giê-su-a
1 Người lại cho tôi thấy thượng tế Giê-su-a đang đứng trước mặt thần sứ của Ðức Chúa; còn Xa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông. 2 Thần sứ của Ðức Chúa nói với Xa-tan: "Ước gì Ðức Chúa trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì Ðức Chúa, Ðấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì Ðức Chúa, Ðấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao?" 3 Bấy giờ, ông Giê-su-a, áo xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ. 4a Vị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình rằng: "Hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, 4c và mặc cho ông lễ phục huy hoàng. Hãy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch." 5 Người ta đã đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch và mặc cho ông áo xống thanh sạch, trong khi đó thần sứ của Ðức Chúa đứng 4b và nói với ông: "Này, ta đã gỡ tội cho ngươi." 6 Rồi thần sứ của Ðức Chúa long trọng tuyên bố với ông Giê-su-a rằng: 7 "Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Nếu ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh Ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Ðình của Ta và Ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. 9a Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giê-su-a; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó, - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh." 
"Chồi non" xuất hiện
8 "Vậy nghe đây, hỡi thượng tế Giê-su-a, ngươi cũng như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt Ta - chúng là một điềm báo -: Vì này, Ta đang cho tôi tớ mệnh danh là "chồi non" xuất hiện. 9b Ta sẽ cất tội của xứ này đi nội trong một ngày. 10 Ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả." 
CHIA SẺ

Khi chúng ta đến với Thiên Chúa để được tha thứ, Ngài sẽ làm gì cho chúng ta?

Ngài sẽ quở trách kẻ thù (c.1-2). Satan là kẻ tố cáo (Kh 12:10), nhưng Đức Ki-tô là Đấng Bào Chữa (1 Ga 1:9-2:2). Chúng ta được chọn bởi Thiên Chúa và thuộc về Ngài, và kẻ thù không thể kết án chúng ta (Rm 8:31-39). Thánh Thần kết án trong tình yêu để đưa chúng ta về lại với Thiên Chúa. Satan tố cáo chúng ta trong sự ghen ghét để làm cho chúng ta đau khổ về sự trợ giúp của Thiên Chúa. Hãy chắc chắn bạn phân biệt được hai tiếng nói này.

Ngài dẹp bỏ những điều tội lỗi (c.3-5). Những mãnh vải bẩn biểu trưng cho tội của đất nước, đối với các thượng tế phải giữ mình sạch sẽ trước Đức Chúa. Thiên Chúa dẹp bỏ tội của chúng ta và mặc cho chúng ta y phục mới bởi vì Đức Giê-su đã chết vì tội của chúng ta và sống lại để cầu bầu cho chúng ta.

Ngài phục hồi lại thừa tác viên (c.6-10). Thiên Chúa đã không đặt Giê-su-a một bên, vì mục đích phục hồi là một sứ vụ. Thiên Chúa đã nói với ông quay trở lại và là thừa tác viên cho dân và nói với họ về Đấng Mê-si-a sắp đến, CHỒI NON. Giống như Giê-su-a được tẩy sạch và được phục hồi, vì thế Ít-ra-en cũng sẽ được làm sạch và phục hồi khi Đấng Mê-si-a đến để ngự trị (c.9-10; 12:10-13:1).

Cho dù bạn đã làm điều gì, nếu bạn mang những tội lỗi của bạn đến với Đấng Bào Chữa, Ngài sẽ bênh vực bạn, bảo vệ bạn, và thay đổi bản án của bạn từ án phạt phải chết sang được sống. Bạn có muốn đem đến cho Thiên Chúa điều gì để được Ngài bênh đỡ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC