Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 2 - KHÁC-GAI

 Vinh quang của Ðền Thờ.
Năm thứ hai triều Ða-ri-ô,
1 Tháng bảy ngày hai mươi mốt, có lời Ðức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai rằng: 2 "Ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, nói với thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc và nói với những người còn sót lại trong dân rằng: 3 Ai trong các ngươi trong số người còn sót lại đã từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh quang của Ðền Thờ ban sơ? Và bây giờ các ngươi thấy Ðền Thờ như thế nào? Trước mắt các ngươi, nó chẳng còn là gì nữa đó sao? 4 Vậy bây giờ, hỡi Dơ-rúp-ba-ven, hãy mạnh bạo lên! Này thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc, mạnh bạo lên nào! Toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên! Sấm ngôn của Ðức Chúa. Hãy bắt tay vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh. 5 Chiếu theo lời Ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Ai-cập, thần khí Ta ở giữa các ngươi; các ngươi đừng sợ. 6 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền. 7 Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Ðền Thờ này rực rỡ vinh quang. Ðức Chúa các đạo binh phán. 8 Bạc là của Ta, vàng là của Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh. 9 Vinh quang của Ðền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, Ðức Chúa các đạo binh phán; tại nơi này Ta sẽ ban tặng bình an - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh." 
Hạch hỏi các tư tế
10 Ngày hai mươi bốn tháng chín năm thứ hai triều Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai rằng: 11 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: "Ngươi hãy thử hỏi các tư tế về khoản luật: 12 Giả như có một người lấy vạt áo mình đựng thịt thánh, rồi vạt áo ấy đụng vào bánh, cháo, rượu, dầu hoặc bất cứ đồ ăn nào, thì tất cả những thứ đó có thành của thánh không? Các tư tế trả lời rằng: Không. 13 Ông Khác-gai nói: Nếu một người bị nhiễm uế vì đụng phải người chết, rồi đụng vào tất cả những thứ đó, thì các thứ đó có bị nhiễm uế không? Các tư tế trả lời rằng: Nó sẽ bị nhiễm uế. 14 Ông Khác-gai lên tiếng nói: Trước nhan Ta, dân này cũng thế, nước này cũng vậy - sấm ngôn của Ðức Chúa - và tất cả các việc tay chúng làm cũng vậy: những gì chúng tiến dâng ở đây đều nhiễm uế. 
Lời hứa cho được mùa
15 Và giờ đây, các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ, kể từ nay trở đi. Từ khi chưa đặt viên đá này trên viên đá kia, trong Ðền Thờ Ðức Chúa, 16 tình trạng các ngươi thế nào? Người ta đến một đống thóc ước lượng chừng hai mươi ê-pha mà thực ra chỉ có mười; người ta đến bồn rượu nho để múc năm mươi ê-pha, mà chỉ được hai mươi. 17 Trong tất cả công việc do tay các ngươi làm, Ta đã để cho lúa mì ra úa vàng, bị sâu đục và mưa đá đổ xuống, để trừng phạt các ngươi, nhưng không một người nào trong các ngươi trở lại với Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa. 18 Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ, kể từ nay trở đi, từ ngày hai mươi bốn tháng chín, từ ngày đặt nền móng Ðền Thờ của Ðức Chúa. Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ.19 Kho lẫm không còn hạt giống, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô-liu không sinh hoa trái phải không? Kể từ nay, Ta sẽ ban phúc lành." 
Lời hứa cho Dơ-rúp-ba-ven
20 Ngày hai mươi bốn tháng ấy, có lời Ðức Chúa phán với ông Khác-gai lần thứ hai rằng: 21 "Ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven rằng: Chính Ta sẽ làm rung chuyển trời đất. 22 Ta sẽ lật đổ ngai vàng các vua chúa và sẽ tiêu diệt sức mạnh các vương quốc trên trần gian. Ta sẽ lật đổ xe trận cùng người lái xe, kỵ binh cùng chiến mã sẽ ngã quỵ, người này gục trên gươm người kia. 23 Ngày ấy, - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - hỡi Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên, Ta sẽ chọn ngươi làm tôi tớ của Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa -, Ta sẽ đặt ngươi làm ấn tín, vì Ta đã chọn ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh."
CHIA SẺ

Ba sứ điệp được trình bày trong chương này.

Hãy mạnh mẽ! (c.1-9). Trong những lúc khó khăn, dân chúng nghèo đói, và những người lãnh đạo mất nhuệ khí. (Liệu có bao giờ có một chương trình xây dựng dễ dàng chăng ?) Đền thờ được phục hồi có thể chẳng là gì so với Đền thờ của vua Sa-lo-mon, và dân chúng đang tự nghĩ, “Phải chăng điều đó thật sự đ áng giá ?” họ đã không nhận ra rằng vinh quang của chính Đức Chúa là những tác vụ trong ngôi đền thờ này! Hãy nhớ rằng những ký ức vàng không lấy đi những cơ hội trong hiện tại.

Hãy nên sạch ! (c.10-19). Các tư tế không thể chia sẻ sự thánh thiện, nhưng họ có thể phát tán tội. Dân chúng bị ô uế, và Thiên Chúa không thể chúc lành cho họ; nhưng giờ đây họ đã quay về với Ngài, và Ngài đã hứa với họ phúc lành của Ngài.

Hãy nên can đảm ! (c.20-23). Điều này được nói với tổng đốc của họ, người đó là một hình mẫu của Đức Giê-su Ki-tô. Trong những ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ vứt bỏ sức mạnh của dân ngoại và phục hồi nhà Đa-vít, trong gia phả này Giê-ru-ba-ben thuộc về (Mt 1:12). Có thể tổng đốc đã nghĩ rằng công việc của ông chẳng có quan trọng gì vì đền thờ quá bình thường, hay bởi vì đất nước quá nhỏ và yếu; nhưng ông là một phần trong kế hoạch mà có thể đưa đến sự xuất hiện của Đấng mê-si-a trong một ngày nào đó.

Phần của bạn trong vương quốc của Thiên Chúa trong ngày hôm nay chẳng có ý nghĩa hay chẳng quan trọng gì cả, cho dù điều vẻ bề ngoài có thể xuất hiện như thế nào đi nữa đối với bạn. Hãy can đảm và tiếp tục làm việc!

Những sứ điệp này có làm cho bạn nhận biết lòng của mình hôm nay đặt để nơi đâu? Tín thác nơi Ngài và phụng sự Ngài cùng với việc bị bỏ rơi, hay bạn chỉ quan tâm đến việc phục vụ cho chính mình, quanh co trong cung cách của mình, và thờ ơ trong khi phải vâng phục ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC