Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 1 - KHÁC-GAI

 Tái thiết Ðền Thờ
1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau: 2 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Dân đó dám nói: "Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Ðền Thờ kính Ðức Chúa." 3Nhưng có lời Ðức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, rằng: 4 "Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Ðền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không? 5 Vậy giờ đây, Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. 6 Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Ðồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. 7 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. 8 Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Ðền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó, Ðức Chúa phán. 9 Các ngươi mong đợi nhiều, nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. Các ngươi có đem được những thứ đó về nhà, Ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì sao vậy? Sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - vì Nhà của Ta vẫn còn tan hoang, trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của mình. 10 Bởi thế, trời đã không nhỏ sương xuống cho các ngươi và đất cũng không sinh hoa màu.11 Ta đã khiến cho đất đai, núi non, lúa mì, rượu mới, dầu tươi và tất cả hoa màu ruộng đất cũng như người, đàn vật và mọi công trình vất vả phải héo khô cằn cỗi."
12 Bấy giờ, ông Dơ-rúp-ba-ven con ông San-ti-ên, thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc và tất cả những người còn sót lại trong dân đã vâng nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, và nghe lời ngôn sứ Khác-gai theo lệnh Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, đã truyền cho ông. Dân tỏ ra kính sợ Ðức Chúa. 13 Ông Khác-gai, sứ giả của Ðừc Chúa, đã nói với dân lời nhắn gửi Ðức Chúa đã uỷ cho ông như sau: "Chính Ta, Ta ở với các ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa." 14 Ðức Chúa tác động thần trí tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven con ông San-ti-ên, và thần trí thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc, cũng như thần trí tất cả những người còn sót lại trong dân. Họ đã đến và làm việc trong Ðền Thờ Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của họ. 15 Ngày hai mươi bốn tháng sáu....
CHIA SẺ

Những ưu tiên(c.1-4). Nếu Khác-gai có thể sử dụng một bản văn Tân Ước cho bài giảng của mình, ông có thể chọn Mt 6:33. Người ta chẳng có giờ để hy sinh làm những công việc của Thiên Chúa, nhưng luôn luôn có giờ để làm những gì cho chính họ.

Những tai ương (c.5-11). Khi chúng ta đặt Thiên Chúa ở vị trí hàng đầu, chúng ta có được lời hứa về sự chăm sóc của Ngài. Nhưng khi chúng ta đặt bản thân lên hàng đầu, chúng ta đánh mất phúc lành của Ngài và bất cứ điều gì chúng ta dành cho bản thân mình! Dân chúng đã biết giao ước của Thiên Chúa với Ít-ra-en. Ngài đã hứa chúc lành cho họ nếu họ tuân giữ Lời Ngài và sẽ trừng phạt họ nếu họ bất tuân (Lv 26). Bạn chẳng bao giờ mất mát khi bạn đặt Thiên Chúa lên vị trí hàng đầu trong đời sống của bạn.

Những thừa tác vụ (c.12-15). Thiên Chúa đã dùng Lời để khích lệ những người lãnh đạo và dân chúng, và họ đã bắt đầu tái dựng đền thờ. Việc hoàn tất công trình của Thiên Chúa làm cho những người lãnh đạo và những người làm việc, cả hai được khuấy động bởi Đức Chúa và bước đi trong sự kính sợ Ngài.

Đa-vit đã xin, “Nếu nền móng bị phá hủy, người công chính còn làm được việc gì ?” (Tv 11:3). Hãy bắt đầu làm việc và đặt những nền móng trở lại!

Chúng ta không thể có kinh nghiệm thay đổi cuộc sống của mình trừ phi điều đó làm thay đổi cuộc sống của bạn. Chúng ta phải thiết lập cuộc sống của mình với những ưu tiên đúng đắn và điểm tập trung đúng đắn. Đâu là điểm tập trung của bạn? Đâu là những ưu tiên trong hành trình thiêng liêng của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC