Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 2 - XO-PHO-NIA

 Kết luận: Kêu gọi trở lại
1 Này hỡi đám dân vô liêm sỉ, hãy tập họp, tập họp lại đi,
2 trước khi các ngươi bị phân tán
như vỏ trấu bị gió thổi bay trong một ngày,
trước khi Ðức Chúa bừng bừng nổi giận
đến trừng phạt các ngươi,
trước khi Ðức Chúa nổi trận lôi đình
đến trừng phạt các ngươi.
3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở,
những kẻ thi hành mệnh lệnh của Ðức Chúa,
anh em hãy tìm kiếm Người;
hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường
thì may ra anh em sẽ được che chở
trong ngày thịnh nộ của Ðức Chúa. 
II. Hạch Tội Chư Quốc 
Kẻ thù ở phương Tây: quân Phi-li-tinh
4 Quả thật, Ga-da sẽ bị bỏ rơi,
Át-cơ-lôn sẽ thành chốn hoang tàn,
Át-đốt sẽ bị trục xuất vào giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị bứng rễ.
5 Khốn cho ngươi, hỡi dân cư miền ven biển,
khốn cho ngươi, hỡi dân tộc Cơ-rê-thi:
ngươi sẽ bị lời Ðức Chúa hạch tội:
"Hỡi Ca-na-an, đất của dân Phi-li-tinh,
Ta sẽ tận diệt ngươi, khiến chẳng còn ai cư ngụ.
6 Miền ven biển sẽ thành đồng cỏ,
thành cánh đồng cho người chăn chiên,
thành bãi quây cho chiên cừu.
7 Miền này sẽ thuộc về số còn sót lại của nhà Giu-đa;
chúng sẽ dẫn chiên dê tới đó.
Chiều đến, chúng sẽ nằm nghỉ tại nhà Át-cơ-lôn,
vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng, sẽ viếng thăm
và thay đổi vận mạng của chúng. 
Kẻ thù ở phương Ðông: Mô-áp và Am-mon
8 Ta đã nghe lời nhạo báng của dân Mô-áp
và những lời nhục mạ của con cái Am-mon,
chúng nhạo báng dân Ta, và đắc chí vì lãnh thổ của mình.
9 Vì thế, Ta lấy mạng sống Ta mà thề
- sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en -
Mô-áp sẽ trở nên như Xơ-đôm
và con cái Am-mon sẽ nên như Gô-mô-ra.
Ðó là một mảnh đất hoang cỏ mọc, một hầm muối,
một hoang địa cho đến muôn đời.
Số dân còn sót lại của Ta sẽ cướp phá chúng,
số còn sống sót của dân Ta
sẽ chiếm đất đai chúng làm gia nghiệp.
10 Ðó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của mình.
Quả thật, chúng đã nhạo báng
và đắc chí nhạo cười dân của Ðức Chúa các đạo binh.
11 Ðối với chúng, Ðức Chúa thật đáng kinh đáng sợ,
Người tiêu diệt tất cả các thần trên cõi đất.
Các dân tộc trên mọi hải đảo
ngay tại nơi mình ở sẽ sụp lạy Người. 
Kẻ thù ở phương Nam: Cút
12 Cả các ngươi nữa, hỡi dân Cút,
các ngươi sẽ là mồi cho gươm của Ta. 
Kẻ thù ở phương Bắc: Át-sua
13 Ðức Chúa sẽ dang tay đánh phạt phương Bắc
và tiêu diệt Át-sua;
Người biến Ni-ni-vê thành chốn hoang tàn,
thành nơi khô cằn như sa mạc.
14 Ðó sẽ là nơi cho đàn vật nằm nghỉ,
là chỗ qua đêm cho sinh vật mọi loài:
bồ nông cũng như nhím ngủ trên đầu cột,
bên cửa sổ vang lên tiếng cú,
trên ngưỡng cửa vang tiếng quạ kêu;
vì nhà bằng gỗ bá hương nay bị tàn phá.
15 Ðó sẽ là số phận của thành phố xưa kia nhộn nhịp,
thành đã sống trong cảnh yên hàn,
đã nhủ thầm: "Chẳng thành nào sánh được với ta."
Cớ sao thành ấy lại trở nên hoang tàn,
nên hang động cho loài dã thú?
Bất cứ ai qua lại cũng huýt sáo vẫy tay.
CHIA SẺ

Bởi vì tội của họ, các nước xung quanh Giu-đa cũng sẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Các ngôn sứ khác đã cảnh báo họ rằng cuộc xét xử của Thiên Chúa đang đến gần (Is 14-20; Gr 46-49; Am 1-2), nhưng các dân ngoại chẳng chịu hoán cải. Ngôn Sứ đã dùng nhiều hình ảnh trong văn hóa nông nghiệp để mô tả cuộc xét xử họ sắp đến: giống như vỏ trấu (c.2), giống như cây bứng rễ lên (c.4), “mảnh đất hoang cỏ mọc” (c.9), giống như sa mạc (c.13).

Thiên Chúa sẽ trừng phạt vì cách họ nhục mạ dân Ngài (c.8; Stk 12:1-3), lòng kiêu ngạo của họ (c.10), và việc họ thờ các ngẫu thần (c.11). Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục trừng phạt những tội này.

Với tấm lòng thương xót, Thiên Chúa đã gọi dân chúng bỏ đàng tội lỗi mà và quay về tìm kiếm Ngài (c.1-3). Những người hiền lành (số sót của Thiên Chúa; 3:12) sẽ được ẩn náu nơi Thiên Chúa và được chăm sóc trong những ngày của cơn thịnh nộ (1Tx 1:10; 5:9-10; Kh 3:10).

Bạn có phải là thuộc về nhóm những người khiêm nhường hay những người kiêu ngạo (c.10) ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC