Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 3 - XO-PHO-NIA

 III. Hạch Tội Giê-Ru-Sa-Lem 
Hạch tội các nhà lãnh đạo quốc gia
1 Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo,
2 không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy,
không cậy trông vào Ðức Chúa,
chẳng đến gần Thiên Chúa của mình.
3 Trong thành, các thủ lãnh như sư tử rống,
các thẩm phán như sói ăn đêm
sáng ngày ra chẳng còn gì để gặm.
4 Các ngôn sứ của nó là hạng người khoác lác ba hoa,
là những quân phản bội;
các tư tế của nó làm ô uế đền thờ và vi phạm Lề Luật.
5 Nhưng Ðức Chúa vẫn hiện diện trong thành,
Người là Ðấng công chính, chẳng làm điều dối gian;
sáng sáng Người ban hành phán quyết,
tựa bình minh chẳng bao giờ sai hẹn.
Thế mà kẻ bất chính lại không biết thẹn thùng. 
Bài học của các nước
6 Ta đã quét sạch các dân tộc,
khiến các tháp canh ở góc tường thành ra hoang tàn đổ nát,
làm cho phố phường của chúng tan hoang,
chẳng còn ai lui tới, các thành của chúng bị phá huỷ:
không một bóng người qua, chẳng còn ai cư ngụ.
7 Ta tự nhủ: "Ít ra Giê-ru-sa-lem sẽ kính sợ Ta,
sẽ tiếp thu lời Ta sửa dạy,
và nó sẽ không bị phá huỷ mỗi lần Ta đến viếng thăm."
Nhưng dân thành lại càng ra hư hỏng
vì mọi việc ngang trái chúng làm.
8 Vì thế, các ngươi hãy đợi Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa -
đợi ngày Ta đứng lên làm nhân chứng cáo tội,
vì Ta đã quyết định tập hợp chư dân, quy tụ các vương quốc
để trút hết xuống đầu chúng cơn thịnh nộ của Ta;
toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi
khi cơn ghen của Ta bừng lên như lửa. 
IV. Các Lời Hứa 
Các dân tộc trở lại
9 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch
để tất cả đều kêu cầu danh Ðức Chúa
và kề vai sát cánh phụng sự Người.
10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút,
những kẻ tôn thờ Ta, những kẻ đã bị Ta phân tán,
sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta. 
Thiểu số Ít-ra-en còn sót lại
11 Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn
vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta.
Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi
những kẻ kiêu căng đắc thắng,
và ngươi sẽ không còn nghênh ngang
trên núi thánh của Ta nữa.
12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ;
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Ðức Chúa.
13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại
sẽ không làm chuyện tàn ác bất công,
cũng không ăn gian nói dối
và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. 
Thánh vịnh mời gọi Xi-on vui mừng
14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.
15 Án lệnh phạt ngươi, Ðức Chúa đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Ðức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là Ðức Chúa.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.
16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:
"Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời."
17 Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Ðấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng
18 như trong ngày lễ hội. 
Những kẻ tản lạc được hồi hương
Ta đã cất khỏi ngươi tai hoạ
khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa.
19 Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ ngươi;
- thời ấy - Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp chiên đi lạc.
Ta sẽ cho chúng được danh tiếng và ngợi khen
tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục.
20 Thời ấy, Ta sẽ dẫn các ngươi về;
đó sẽ là thời Ta tập hợp các ngươi lại.
Quả thật, Ta sẽ cho các ngươi được danh tiếng và ngợi khen
giữa tất cả các dân trên cõi đất,
ngày Ta đổi vận mạng cho các ngươi,
ngay trước mắt các ngươi. Ðức Chúa đã phán.
CHIA SẺ

Những kẻ nổi loạn (c.1-7). Những người lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem đã không nghe những tôi tớ của Thiên Chúa, hay để ý đến những cảnh báo của Ngài. Khi Thiên Chúa chỉnh sửa họ, họ chỉ càng phạm tội trọng hơn. Đã đến thời để Thiên Chúa xét xử họ. Đừng bao giờ thử thách hay kiểm tra sự kiên nhẫn của Thiên Chúa.

Những người được khôi phục (c.8-13). Ngôn Sứ nhìn về phía trước cho tới ngày cuối cùng khi dân chúng sẽ tụ họp lại và quay về lại quê hương. Họ có thể kêu cầu Ngài, phục vụ Ngài, và chẳng có gì phải sợ hãi.

Những người đang vui mừng (c.14-20). Dân chúng sẽ vui mừng và ca hát vì thời kỷ luật của họ đã kết thúc, kẻ thù đã bị đánh bại, và Đức Chúa là vua cai trị khắp Ít-ra-en. Nhưng Đức Chúa cũng sẽ hát (c.17)! Giống như người cha yêu thương, Ngài sẽ ôm lấy những đứa trẻ hoảng sợ trong đôi tay Ngài, và làm cho chúng bình tĩnh lại bằng tình yêu của Ngài. Hãy lưu ý cụm từ được lập lại những lời hứa “Ta sẽ” mà Ngài sẽ bạn cho.

Nếu chúng ta cảm nếm niềm vui nơi Thiên Chúa và vâng phục Ngài, Ngài sẽ vui với chúng ta và chia sẻ với chúng ta những gì tốt nhất nơi Ngài. Nếu chúng ta phạm tội, Ngài sẽ trừng phạt chúng ta trong tình yêu. Nếu chúng ta quay về với Ngài trong sự hoán cải, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và phục hồi niềm vui và bình an cho chúng ta: “Ta sẽ chữa chúng tội bất trung và yêu chúng hết tình” (Hs 14:5). Khi bạn nghĩ về Thiên Chúa, bạn nghĩ về ai hay nghĩ về điều gì ? Đâu là một tên gọi mà bạn thấy thích hợp nhất bạn có trong tương quan với Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC