Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 3 - KHA-BA-CÚC

 III. Cầu Xin Ðức Chúa Can Thiệp 
1 Lời cầu nguyện của ngôn sứ Kha-ba-cúc, theo điệu Ai ca.
2 Lạy Ðức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài,
công trình Ngài, lạy Ðức Chúa, lòng con kính sợ!
Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy.
Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường!
Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương.
3 Này Thiên Chúa tự miền Tê-man ngự giá,
tự núi Pa-ran, kìa Ðức Thánh quang lâm.
Bóng uy phong rợp chín tầng trời,
câu chúc tụng vang mười phương đất.
4 Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng,
mở đôi tay toả chiếu hào quang,
nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa.
5 Ôn dịch đi mở lối cho Người;
sốt rét theo Người sát gót chân.
6 Người dừng bước, cõi đất liền lảo đảo,
Người đưa mắt, các dân phải té nhào;
núi non vạn đại cũng rã tan, gò nổng thiên thu đều tan chảy:
đó là những con đường xưa kia Ngài vẫn đi.
7 Con đã thấy lều trại của Cu-san lâm hoạ,
các nhà bạt của xứ Mít-gian chuyển rung.
8 Phải chăng Ngài nổi giận với các sông, lạy Ðức Chúa,
phải chăng Ngài thịnh nộ trừng phạt các sông
và nổi cơn lôi đình trừng phạt biển,
khi Ngài thắng yên cương cho ngựa,
và ngự trên xa mã của Ngài?
9 Ngài tuốt trần cung nỏ, lắp tên vào dây cung,
xẻ đất thành sông ngòi.
10 Thấy Ngài, núi rùng mình khiếp sợ,
mây tầng đổ mưa, vực thẳm vang tiếng gào, và giơ tay lên cao.
11 Mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ,
trước mũi tên lấp loáng,
trước ngọn giáo chớp loè Ngài phóng đi.
12 Trong cơn lôi đình, Ngài rảo cùng cõi đất;
trong cơn thịnh nộ, Ngài chà đạp chư dân.
13 Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,
cứu độ đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.
Ngài đánh quỵ thủ lãnh nòi gian ác, lật nền nhà cho đá trơ ra.
14 Ngài phóng tên bắn vỡ đầu thủ lãnh của chúng,
đang khi chúng reo hò, kéo đến như vũ bão
để đánh đuổi tôi đi như thể sắp ăn tươi nuốt sống
kẻ khốn cùng trong nơi trú ẩn.
15 Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả,
giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông.
16 Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời,
mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy,
bệnh mục xương đã nhập vào mình,
chân lảo đảo không còn vững bước.
Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn
chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con.
17 Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,
cả vườn nho không được trái nào.
Quả ô-liu, đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.
Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn, ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.
18 Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì Ðức Chúa,
hỷ hoan vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
19 Ðức Chúa là Chúa Thượng, làm cho tôi mạnh sức,
cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.
CHIA SẺ

Đề nghị (c.1-2). Thiên Chúa đã nói Ngài đang làm việc (c.1:5) vì thế Ngôn sứ đã hỏi Ngài tiếp tục làm việc (c.2) nhưng hãy thương xót dân tội lỗi của Ngài. Cầu nguyện có nghĩa là nhắc Thiên Chúa về những lời hứa công bố chúng cho chính chúng ta.

Nhìn lại (c.3-15). Kha-ba-cúc đã nhìn lại công việc của Thiên Chúa trong quá khứ và đã nhắc lại sự vĩ đại của Ngài cũng như quyền năng của Ngài. Trong mọi thời của lịch sử Do thái, Thiên Chúa đã ở đó để hành động cho dân Ngài; Ngài sẽ không bỏ rơi họ trong lúc này. Người Ba-by-lon xâm chiếm và bắt dân lưu đày sẽ là những kinh nghiệm đau thương; nhưng Thiên Chúa sẽ dùng những kinh nghiệm đó để tôn vinh Ngài và biến thành điều tốt cho dân Ngài (Rm 8:28).

Mừng vui lên (c.16-18). Kha-ba-cúc đã bắt đầu trong lũng sâu (ch.1), rồi đi lên tháp canh (ch.2), nhưng giờ đây ông thấy mình trên những ngọn núi! Đức tin luôn luôn nâng chúng ta lên cao hơn và làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Thậm chí khi chúng ta không thể vui về mặt kinh tế, chúng ta có thể vui trong Đức Chúa !

Khi chúng ta phải sống trong hoàn cảnh với nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời, chúng ta phải sống bằng niềm tin. Kha-ba-cúc đã chấp nhận cuộc xét xử công chính của Thiên Chúa, qua đó giúp ông tìm thấy sự gia tăng ân sủng của niềm tin, chính điều đó đã đem đến cho ông niềm vui và củng cố thêm đức tin của ông. Khi chấp nhận những thách đố của Lời Chúa, ông đã tìm thấy ân sủng của Ngài vượt lên trên hoàn cảnh của hiện tại. Những thử thách trong hiện tại có giúp bạn khám phá ra điều gì cho đời sống đức tin của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC