Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 2 - KHA-BA-CÚC

Sấm ngôn thứ hai: Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín
1 Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ
canh chừng xem Người nói với tôi điều gì
và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao!
2 Ðức Chúa trả lời và nói với tôi: "Hãy viết lại thị kiến
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.
3 Ðó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.
Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,
chứ không làm cho ai thất vọng.
Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,
vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.
4 Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,
còn người công chính thì sẽ được sống,
nhờ lòng thành tín của mình." 
II. Những Lời Chúc Dữ Cho Kẻ Áp Bức 
5 Quả thật, thứ rượu ấy đưa tới phản bội,
kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công.
Nó toác họng ra như âm phủ,
nó như thần chết chẳng bao giờ thoả thuê.
Nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh,
tập hợp mọi nước tới quanh mình.
6 Nhưng tất cả các dân đó lại chẳng ví von châm chọc,
chẳng đặt vè chế nhạo nó sao? Chúng nói: 
Những lời chúc dữ
I
Khốn thay kẻ vơ vét những thứ không phải của mình
- cho mãi tới khi nao?
Khốn thay kẻ giữ đầy mình của người ta cầm cố!
7 Nào các kẻ cho ngươi vay mượn
lại chẳng bất thình lình đứng lên,
các kẻ hối lộ ngươi lại không tỉnh ngộ?
Bấy giờ ngươi sẽ là món mồi ngon cho chúng.
8 Bởi vì chính ngươi đã cướp bóc bao dân tộc,
nên những dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi,
vì ngươi đã đổ máu người đồng loại,
đã tàn phá thành thị đất đai và mọi dân cư trong thành.
II
9 Khốn thay kẻ gian tham bớt xén,
chiếm của bất công cho nhà mình,
để làm tổ cho mình trên cao hầu thoát khỏi tai hoạ.
10 Như thế là ngươi đã quyết định điều ô nhục cho nhà mình,
ngươi tiêu huỷ nhiều dân nên thành người đắc tội,
11 vì đá chân tường cũng phải kêu lên
và đòn tay gỗ sẽ trả lời cho nó.
III
12 Khốn thay kẻ lấy xương máu xây thành,
lấy bất công dựng phố.
13 Các dân vất vả để làm mồi cho lửa thiêu,
các nước kiệt quệ mà chẳng được ích gì,
đó chẳng phải là do Ðức Chúa các đạo binh sao?
14 Quả thật, sự hiểu biết Ðức Chúa quang vinh
sẽ tràn ngập cõi đất
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
IV
15 Khốn thay kẻ chuốc rượu cho anh em mình,
kẻ pha chất độc làm cho nó say sưa, để thấy nó trần truồng.
16 Ngươi đã thấm nhục nhã, chứ không phải vinh quang.
Ðến lượt ngươi, ngươi phải uống và để lộ của quý ra.
Ðức Chúa sẽ lại giáng xuống ngươi chén thịnh nộ,
nỗi ô nhục sẽ thay thế vinh quang của ngươi.
17 Quả thật, bạo lực ở Li-băng sẽ bao phủ lấy thân ngươi.
Thấy súc vật bị giết, ngươi sợ hãi bàng hoàng,
vì ngươi đã làm đổ máu người đồng loại,
đã tàn phá thành thị đất đai và dân cư trong thành.
V
18 Tượng tạc có ích lợi gì đâu mà phải tốn công tạc ra nó?
Tượng đúc và những trò gạt gẫm ích lợi gì mà người thợ phải tin
để làm ra những tượng câm nín?
19 Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ: "Chỗi dậy đi!"
và nói với hòn đá câm lặng: "Thức dậy nào!"
Nó có thể dạy được chi? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc,
nhưng không một chút sinh khí nơi mình.
20 Còn Ðức Chúa, Người ngự trong thánh điện,
toàn thể cõi đất, hãy thinh lặng trước nhan Người! 

CHIA SẺ

Kha-ba-cúc đã cần một viễn tượng đúng đắn về những gì Thiên Chúa đang làm trong thế giới của Ngài. Mặc dù, thật là tốt để cầu nguyện về những điều này, nhưng cũng thật là tốt để “giữ sự thinh lặng và biết rằng Ngài là Thiên Chúa” (Tv 46:10). Đức Chúa đã nhấn mạnh đến hai chân lý về chính Ngài.

Thiên Chúa là Đấng công chính. Năm sự “chúc dữ” đã làm rõ rằng Thiên Chúa đã biết tội của dân Ngài và sẽ giải quyết những tội đó chỉ là vấn đề của thời gian. Ngài ghét thói kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, sát nhân, say sưa, đam mê xác thịt và thờ kính ngẫu tượng.

Thiên Chúa là Đấng tín thành. Ba câu then chốt (c.4,14,20) cho thấy điều này. Bạn có thể tín thác nơi Ngài bởi vì đặc tính của Ngài chẳng bao giờ thay đổi và Lời Ngài chẳng bao giờ sai (c.4). Có vẻ như điều đó trong lúc này có nhiều người nghi ngờ, nhưng một ngày nào đó vinh quang của Ngài sẽ được mặc khải trên toàn cõi đất (c.14). Chính lúc đó, Thiên Chúa trên ngai báu của Ngài và sẽ điều khiển mọi loài (c.20). Vì thế, thay vì tìm kiếm xung quanh và hỏi Thiên Chúa rất nhiều những câu hỏi, hãy ngước mắt lên và giữ chắc lấy những bảo chứng của Ngài.

Chờ đợi là một việc khó khăn mà tất cả chúng ta ai cũng đều phải công nhận. Tuy nhiên, chờ đợi để chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất theo kế hoạch của Ngài lại càng là một thách đố cho mỗi người chúng ta. Đâu là cách thức riêng của bạn trong những lúc chờ đợi Thiên Chúa trả lời cho những nhu cầu, những thắc mắc, hay một sự xác chuẩn nào đó…?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC