Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 5 - A-MỐT

 Than khóc Ít-ra-en
1 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời này,
lời ta than vãn khóc thương ngươi:
2 Trinh nữ Ít-ra-en gục ngã rồi, không sao trỗi dậy nổi.
Nàng nằm xoài dưới đất, chẳng được ai nâng lên!
3 Quả thế, về số phận nhà Ít-ra-en,
Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:
Thành nào đem một ngàn quân xuất trận,
sẽ chỉ còn lại một trăm;
thành nào đem một trăm quân xuất trận, sẽ chỉ còn lại mười. 
Không hoán cải thì không thể được cứu độ
4 Quả thế, Ðức Chúa phán thế này với nhà Ít-ra-en:
Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ được sống!
5 Nhưng đừng tìm đến Bết Ên,
đừng đi vào Ghin-gan, chớ qua Bơ-e Se-va!
Vì Ghin-gan sẽ bị đày biệt xứ,
và Bết Ên sẽ thành chốn không người.
6 Hãy tìm Ðức Chúa thì các ngươi sẽ được sống!
Nếu không, Người sẽ như lửa ập xuống và thiêu rụi nhà Giu-se,
mà không một ai ở Bết Ên dập tắt nổi.
7 Khốn cho những ai biến lẽ phải thành ngải đắng
và vứt bỏ công lý xuống đất đen. 
Vinh tụng ca
8 Ðấng dựng nên Nam Tào Bắc Ðẩu,
Ðấng đổi tối ra sáng, biến ngày thành đêm,
Ðấng gọi nước biển lên rồi tưới xuống mặt đất,
danh Người là Ðức Chúa.
9 Người làm cho kẻ mạnh thế phải tiêu vong
và khiến thành trì bị tiêu diệt. 
Ðe doạ
10 Chúng ghét người sửa trị nơi cửa công
và thù oán kẻ ăn ngay nói thật.
11 Vậy, bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn
và đánh thuế lúa mì của họ,
nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây,
các ngươi sẽ không được ở;
những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng,
các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng.
12 Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể,
tội lỗi các ngươi nặng tầy trời:
nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ,
nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.
13 Bởi thế, thời buổi này, ai cẩn trọng thì làm thinh,
vì đây là một thời khốn quẫn. 
Khuyến cáo
14 Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ,
rồi các ngươi sẽ được sống,
và như vậy Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh
sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.
15 Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý;
biết đâu, Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh,
sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se. 
Hình phạt gần kề
16 Vì thế, Ðức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh
và là Chúa Thượng, phán thế này:
Từ mọi quảng trường, sẽ vẳng lên những tiếng khóc than,
trên mọi phố phường, người ta kêu trời kêu đất;
người ta mời nông dân đến bày tỏ lòng thương tiếc,
mời người khóc mướn đến khóc than;
17 từ mọi vườn nho, sẽ vẳng lên tiếng than khóc
khi Ta đi qua giữa ngươi, Ðức Chúa phán như vậy. 
Ngày của Ðức Chúa
18 Khốn cho những kẻ khát mong ngày của Ðức Chúa.
Ngày của Ðức Chúa sẽ là gì cho các ngươi?
Ngày đó sẽ là tối tăm, chứ không phải ánh sáng.
19 Cũng giống như người chạy trốn sư tử lại gặp phải gấu;
người ấy về đến nhà, chống tay lên tường lại bị rắn cắn!
20 Ngày của Ðức Chúa
chẳng phải là tối tăm thay vì ánh sáng đó sao?
Ngày âm u, không một tia sáng nào! 
Chống lại kiểu phụng tự hình thức
21 Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường;
hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.
22 Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu. ..
những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận,
chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.
23 Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi
Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.
24 Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào,
cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.
25 Hỡi nhà Ít-ra-en, bốn mươi năm trường trong sa mạc,
các ngươi có dâng lên Ta hy lễ hay lễ phẩm nào không?
26 Các ngươi sẽ kiệu Xích-cút, vua của các ngươi,
và Ki-giun, ngôi sao của thần minh các ngươi,
là những ngẫu tượng các ngươi đã làm ra để thờ.
27 Còn Ta, Ta sẽ đày các ngươi đi xa hơn Ða-mát
- Ðức Chúa phán như vậy,
danh Người là Thiên Chúa các đạo binh.
CHIA SẺ

Lời than thở (c.1-3). Đây là một bài hát buồn trong đám tang cho một đất nước đã chết và bỏ mặc kệ không chôn. Những người Át-sua sẽ đến, và Ít-ra-en sẽ bị đem đi lưu đày. Ít-ra-en đã nghĩ rằng họ là một trinh nữ đáng yêu, nhưng thật sự họ chỉ là một xác chết, bỏ đó cho quạ. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngôn sứ A-mốt đã khóc !

Lời mời gọi (c.4-15). Nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho họ lời mời gọi ân sủng: “Hãy tìm kiếm ta và các ngươi sẽ được sống” (c.4,6,14). Đám đông dân chúng kéo đến những nơi thánh của họ để hiến tế, nhưng điều đó không cứu được họ. Đất nước không nên nghe theo lời của những người tôi tớ (c.10), vì thế Đức Chúa đã nói với họ hãy im lặng (c.13). Thiên Chúa biết tội của chúng ta, tuy nhiên vì lòng thương xót Ngài đã gọi chúng ta đến với Ngài để tẩy sạch. Ngài quả thật là một Thiên Chúa giàu tình thương !

Sự kết án (c.16-27). A-mốt đã thấy ngày của Đức Chúa gần kề, ngày xét xử, ngày tối tăm, và đau khổ. Dân chúng có một sự tự tin vững chắc rằng “ngày của Đức Chúa” có thể đem đến phúc lành cho đất nước (c.18-20), chẳng khác gì những người tín hữu ngày nay, họ nghĩ rằng Đức Ki-tô trở lại chỉ như một cuộc trốn chạy đến thiên đàng. Thiên Chúa gửi đến sự xét xử mặc gì những hoạt động tôn giáo và sự quảng đại của họ khi dâng những lễ hy tế (Is 1:12-23). Thiên Chúa vẫn muốn sự vâng phục chứ không phải hy lễ.

Khi bạn cầu nguyện “nước Cha trị đến” trong Kinh Lạy Cha, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu điều đó. Liệu bạn có đáp trả bằng làm mọi điều mà bạn có thể trong ân sủng hiện tại mà Thiên Chúa ban cho bạn ? Hay bạn phải trả lời với Ngài về sự thiếu trách nhiệm của bạn trong ngày của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC