Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 4 - A-MỐT

 Tố cáo các mệnh phụ vùng Sa-ma-ri
1 Hãy nghe lời này,
hỡi các mụ bò cái xứ Ba-san trên vùng núi Sa-ma-ri!
Các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói,
và bảo các ông chồng của mình: "Ðem rượu lại đây cho ta uống! "
2 Với danh nghĩa là Ðấng Thánh,
Ðức Chúa là Chúa Thượng đã thề rằng:
Ðây sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng lao móc
và lấy lưỡi câu lôi những kẻ theo sau các ngươi.
3 Qua những lỗ hổng của tường thành bị phá,
các ngươi sẽ phải chui ra, mạnh ai nấy chạy,
và sẽ bị dồn về phía Hác-môn - sấm ngôn của Ðức Chúa. 
Ít-ra-en vẫn ảo tưởng, không chịu sám hối nên bị trừng phạt
4 Hỡi con cái Ít-ra-en,
cứ đến Bết Ên mà phản bội,
đến Ghin-gan mà phản bội nữa đi!
Sáng sáng hãy tiến dâng hy lễ
và cứ ba ngày lại dâng cúng lễ thập phân.
5 Cứ đốt bánh không men làm lễ tạ ơn,
và những lễ phẩm tự nguyện các ngươi dâng,
hãy rêu rao cho người ta biết, bởi các ngươi thích làm như vậy
- sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
6 Phần Ta, Ta đã làm cho các ngươi
phải đói nhăn răng ở hết mọi thành phố,
thiếu bánh ăn ở mọi nơi các ngươi cư ngụ;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
7 Ba tháng trước mùa gặt, chính Ta đã ngăn mưa lại
không cho đổ xuống trên các ngươi;
Ta cho mưa xuống trên thành này,
nhưng không cho mưa xuống trên thành khác;
cánh đồng này được mưa tưới đượm,
còn cánh đồng kia phải khô cháy vì thiếu mưa;
8 dân hai ba thành lảo đảo đến một thành
tìm nước uống mà không đã khát;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
9 Ta đã đánh phạt các ngươi
khiến đồng lúa các ngươi bị úa vàng và sâu đục;
bao vườn cây, vườn nho của các ngươi,
những cây ô-liu và cây vả, đều bị châu chấu cào cào ăn sạch;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
10 Ta đã giáng xuống trên các ngươi một tai ương
cùng loại với tai ương bên Ai-cập;
Ta dùng gươm giết chết trai tráng của các ngươi
và cướp lấy chiến mã;
Ta cho mùi hôi thối bốc lên mũi các ngươi
từ doanh trại các ngươi đang ở;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
11 Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ
như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ
thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra;
các ngươi khác nào thanh củi
được rút khỏi đống lửa cháy;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này,
và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en,
ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi. 
Vinh tụng ca
13 Này đây, Ðấng tạo ra núi non, dựng nên gió bão,
Ðấng tỏ cho con người biết ý định của mình,
Ðấng làm ra bình minh và bóng tối,
Ðấng ngự giá trên những đỉnh cao của địa cầu,
danh hiệu của Người là Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh.
CHIA SẺ

“Thế mà các ngươi không quay về lại với ta!” là một điệp khúc buồn của chương này (c.6,8,9,10,11). Những kỷ luật của Thiên Chúa nhằm để phục hồi, để đem dân chúng đến một sự hoán cải đích thật.

Thiên Chúa đã sử dụng nhiều phương thế kỷ luật: hạn hán, nạn đói, dịch bệnh cây trồng, dịch châu chấu, dịch bệnh, chiến tranh, và thảm họa địa phương, nhưng dân chúng vẫn không nhận ra sứ điệp của Ngài. Họ đã gặp những sự kỷ luật của Thiên Chúa, nhưng bước tiếp theo là gặp Chính Thiên Chúa (c.12). Chính Ngài sẽ đến để xét xử họ.

Thật là một thảm họa răng dân chúng đã giữ lối sống sa hoa (c.1-3) và thực hiện những nghĩa vụ tôn giáo (c.4-5) trong khi lại phớt lờ lời mời gọi của Thiên Chúa. Phải thật can đảm thì A-mốt mới có thể gọi những người phụ nữ giàu có là “bò cái” và để vẽ lên viễn tượng họ sẽ đem đi sát tế. Trong sự tiện nghi và giàu sang của họ, dân chúng nghĩ rằng họ được miễn trừ khỏi việc xét xử, nhưng việc đó xảy đến với mọi người như nhau.

Bạn đã chuẩn bị để gặp gỡ Thiên Chúa của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC