Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 9 - A-MỐT

 Thị kiến thứ năm: Ðền Thờ bị sụp đổ
1 Tôi thấy Chúa Thượng đứng bên cạnh bàn thờ.
Người phán: "Ðập vào đầu trụ cho khung cửa lung lay!
Phá khung cửa cho vỡ tan trên đầu cả bọn!
Những đứa còn sót lại, Ta sẽ giết bằng gươm.
Trong bọn chúng, không một tên trốn nổi,
trong bọn chúng, không một đứa thoát thân.
2 Chúng có chui xuống tận âm ty,
tay Ta cũng kéo chúng lên khỏi đó.
Chúng có bay lên đến tận trời,
từ đó, Ta cũng lôi chúng xuống.
3 Chúng có núp trên đỉnh Các-men,
tại đó, Ta cũng lùng bắt chúng cho kỳ được;
chúng có xuống đáy biển hòng lẩn tránh mắt Ta,
tại đó, Ta cũng truyền cho rắn cắn chúng.
4 Chúng có bị thù địch giải đi đày tận đâu,
tại đó, Ta cũng truyền cho gươm đao giết chúng.
Ta sẽ đưa mắt nhìn chúng để giáng hoạ
chứ không phải để ban phúc thi ân. 
Vinh tụng ca
5 Ðức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng,
Người chạm đến địa cầu là địa cầu rung chuyển,
và toàn thể dân cư lâm cảnh tang tóc;
cả mặt đất dâng lên như thể sông Nin,
rồi xẹp xuống tựa Con Sông bên Ai-cập.
6 Ðiện cao vời, Người dựng chốn trời xanh,
vòm của nó, đặt vững vàng trên mặt đất.
Người gọi nước biển lên, rồi đổ trên mặt đất,
danh Người là Ðức Chúa. 
Mọi người tội lỗi sẽ phải chết
7 Hỡi con cái Ít-ra-en, đối với Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa -,
chẳng phải các ngươi giống con cái Cút sao?
Chẳng phải Ta đã đưa Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập,
cũng như đưa người Phi-li-tinh khỏi Cáp-to
và người A-ram khỏi xứ Kia đó sao?
8 Ðây, Ðức Chúa là Chúa Thượng
để mắt nhìn vương quốc tội lỗi này:
Ta sẽ quét sạch nó khỏi mặt đất,
thế nhưng - sấm ngôn của Ðức Chúa -
Ta sẽ không tiêu diệt nhà Gia-cóp hoàn toàn.
9 Quả vậy, này đây Ta đã quyết: giữa tất cả các dân ngoại,
Ta sẽ sàng sảy nhà Ít-ra-en như người ta dùng nia mà sàng sảy,
và không hạt sạn nào rơi xuống đất.
10 Mọi kẻ tội lỗi trong dân Ta, những người cứ nói:
"Tai hoạ sẽ chẳng đến gần, nó sẽ không ập xuống chúng ta đâu! ",
chúng sẽ chết vì gươm hết thảy. 
IV. Viễn Tượng Phục Hưng Và Phồn Thịnh Thời Thiên Sai 
11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Ða-vít,
bít kín các lỗ hổng của tường thành,
tái thiết những gì đã tan hoang,
xây dựng nó như những ngày xưa cũ;
12 để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm
và của tất cả các dân tộc đã được mang danh Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa, Ðấng thực hiện điều ấy.
13 Này đây sắp đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa -
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.
14 Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta:
chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó;
chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,
ăn thổ sản vườn mình canh tác.
15 Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,
và chúng sẽ không còn bị bứng đi
khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng
- Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.
CHIA SẺ

Xét xử (c.1-4). A-mốt đã thấy Đức Chúa tại cung thánh đền thờ Bê-then, nơi dân chúng đang thực hiện những thờ phượng đầy tính giả hình của họ. Ngài sắp sửa hủy hoại nơi thánh và tất cả những người thờ phượng nơi đó; không ai thoát được. Nếu ai đã cố gắng trốn, người đó sẽ bị truy đuổi và sát hại. Chính nguyên tắc cơ bản của việc xét xử đó là việc xét xử bắt đầu tại nhà của Đức Chúa (1 Pr 4:17; x. Ed 9:6).

Sàng sẩy (c.5-10). Thiên Chúa sẽ hủy hoại đền thánh Bê-ten, nhưng Ngài sẽ không hủy hoại dân Ngài. Ngài có thể chuyển họ đến sống giữa các dân ngoại và sàng sẩy người công chính ra khỏi người tội lỗi . Trong ơn sủng của Ngài, Thiên Chúa tha thứ một số sót nhờ đó đất nước vẫn còn được duy trì.

Phúc lành (c.11-15). Vương triều Đa-vít giống như một cái lều đã sụp đổ, nhưng Thiên Chúa sẽ nâng dậy, sửa chữa và phục hồi nó. Dân Ngài sẽ trở lại đất của họ và một lần nữa vui hưởng những phúc lành của Thiên Chúa (Is 11). Trong lúc này, Thiên Chúa mời gọi Giáo hội của Ngài cả người Do thái và dân ngoại (Cv 15:16-21), và nhiệm vụ của chúng ta là để chia sẻ tin mừng cho từng loại thọ tạo.

Giống như Ít-ra-en đã bóp méo hình ảnh của Thiên Chúa, nhiều lúc chúng ta cũng làm như vậy. Thay vì chúng ta nhìn ngắm Ngài trong sự viên mãn của Ngài, chúng ta chỉ lấy ra một vài thuộc tính của Ngài để tập trung vào như tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi để có một cái nhìn khác, đó là cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta: Ngài có thể là Thẩm Phán, sàng sẩy hay chúc lành. Nếu không chúng ta sẽ có kinh nghiệm về một Thiên Chúa thẩm phán. Bạn có kinh nghiệm về Thiên Chúa theo như cách Ngài là, hay bạn vẽ nên Ngài theo những gì mà chẳng dính dáng đến Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC