Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Ô-VA-ĐI-A

Tên sách
1 Thị kiến của ông Ô-va-đi-a. 
Lời tựa
1c Chúng tôi đã nghe lời Ðức Chúa truyền đạt.
Một sứ giả được sai đến giữa chư dân:
"Ðứng lên, nào chúng ta xông đánh Ê-đôm!" 
Bản án cho Ê-đôm
1b Ðức Chúa là Chúa Thượng phán về Ê-đôm như sau:
2 Này, Ta khiến ngươi ra nhược tiểu giữa chư dân,
ngươi bị khinh dể quá đỗi.
3 Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi;
ngươi ở trong khe đá, cư ngụ trên chỗ cao.
Ngươi tự nhủ trong lòng: "Nào ai đẩy được ta xuống đất?"
4 Nếu ngươi cất mình lên như chim phượng
và làm tổ trên các vì sao,
Ta sẽ đẩy ngươi xuống khỏi đó, - sấm ngôn của Ðức Chúa. 
Tận diệt Ê-đôm
5 Nếu lũ trộm và bọn cướp đêm đến nhà ngươi,
liệu ngươi có được yên ổn chăng?
Nào chúng lại chẳng tha hồ vơ vét?
Nếu những kẻ hái nho đến nhà ngươi,
chúng có chừa lại gì, ngoài phần để cho mót không?
6 Ê-xau bị lục soát gắt gao biết mấy!
Các kho tàng nó chôn giấu đều bị khui ra.
7 Chúng xua đuổi ngươi ra biên giới.
Mọi kẻ liên minh với ngươi đều đánh lừa ngươi;
những kẻ thân tín với ngươi lấn lướt ngươi;
những kẻ được ngươi cho ăn bánh
lại gài bẫy hại ngươi và nói: "Nó đã quẫn trí rồi!"
8 Há chẳng phải trong ngày đó, - sấm ngôn của Ðức Chúa -
Ta sẽ tiêu diệt hạng khôn ngoan khỏi Ê-đôm,
đuổi người tài trí ra khỏi núi Ê-xau?
9 Hỡi Tê-man, các dũng sĩ của ngươi sẽ hoảng sợ,
khiến mọi người bị diệt trừ khỏi núi Ê-xau. 
Tội lỗi của Ê-đôm
10 Vì ngươi đã tàn sát và áp bức anh em ngươi là Gia-cóp,
nên ngươi sẽ phải ê chề nhục nhã và bị tiêu diệt đến muôn đời.
11 Vào ngày ngươi án binh bất động,
vào ngày kẻ ngoại bang đem hết của cải nó đi
và quân man di xâm nhập cổng thành,
cùng bốc thăm chia phần Giê-ru-sa-lem,
cả ngươi nữa, ngươi cũng vào hùa với chúng.
12 Ðừng khoái chí nhìn ngày anh em ngươi mắc hoạ.
Ðừng hoan hỷ trong ngày con cái Giu-đa bị diệt trừ;
đừng to mồm vào ngày nó lâm cơn khốn quẫn.
13 Ðừng xâm nhập cổng thành của dân Ta vào ngày nó lâm nạn;
ngươi cũng đừng khoái chí nhìn tai hoạ của nó
vào ngày nó lâm nguy;
đừng vơ vét tài sản của nó vào ngày nó lâm nạn.
14 Ðừng đứng ở ngã tư đường mà tiêu diệt những người trốn chạy;
đừng trao nộp những kẻ sống sót
vào ngày chúng gặp cơn khốn quẫn.
15 Quả thật, ngày của Ðức Chúa đã gần kề,
ngày Người đánh phạt mọi dân tộc.
Ngươi đã làm thế nào,
thì người ta cũng sẽ làm cho ngươi như vậy:
nợ ân oán sẽ đổ xuống đầu ngươi. 
Vào ngày của Ðức Chúa, Ít-ra-en báo thù Ê-đôm
16 Quả thật, cũng như các ngươi đã uống trên núi thánh của Ta,
thì mọi dân tộc cũng sẽ không ngừng uống như vậy.
Chúng sẽ uống, sẽ nốc vào, rồi hoá ra như chưa bao giờ hiện hữu.
17 Nhưng trên núi Xi-on sẽ có những kẻ chạy thoát được,
- đó sẽ là một nơi thánh - và nhà Gia-cóp sẽ tước đoạt
những kẻ đã tước đoạt nó.
18 Nhà Gia-cóp sẽ là lửa, nhà Giu-se sẽ là ngọn lửa;
còn nhà Ê-xau sẽ là rơm. Chúng sẽ bén vào và thiêu rụi nó.
Nhà Ê-xau sẽ không còn kẻ sống sót nào.
Quả thế, Ðức Chúa đã phán như vậy. 
Ít-ra-en mới
19 Chúng sẽ chiếm Ne-ghép là núi của Ê-xau,
sẽ chiếm miền Sơ-phê-la là đất của Phi-li-tinh;
chúng sẽ chiếm cánh đồng Ép-ra-im và cánh đồng Sa-ma-ri;
và Ben-gia-min sẽ chiếm Ga-la-át.
20 Những kẻ bị lưu đày trong đoàn lũ con cái Ít-ra-en
sẽ chiếm đất Ca-na-an cho đến Xa-rép-ta.
Dân Giê-ru-sa-lem đang bị lưu đày ở Xơ-pha-rát
sẽ chiếm hữu các thành của Ne-ghép.
21 Những người đến cứu thoát sẽ lên núi Xi-on để xét xử núi Ê-xau.
Và Ðức Chúa sẽ nắm trọn vương quyền. 
CHIA SẺ

Trong khi những người Ba-by-lon hủy hoại Giê-ru-sa-lem, những người Ê-đom đã vui sướng và hỗ trợ kẻ thù thay vì giúp người anh em mình (Stk 25:21-26; Tv 137:7-9). Đó là việc lập lại sự xung khắc từ thời xa xưa giữa Ê-sau và Gia-cop, mà được biểu trưng hóa qua cuộc chiến giữa xác thịt và tinh thần.

Tội của Ê-đom làm gì? Tự kiêu là tội đứng đầu danh sách, và Thiên Chúa đã hứa sẽ đẩy họ ra khỏi đó (c.1-4). Họ cũng phạm tội cướp bóc (c.13), và Thiên Chúa đã nói họ sẽ bị cướp bóc (c.5-7). Họ phạm tội bạo động (c.10) và sự dửng dưng (c.11), và họ vui sướng khi người Do thái rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng (c.12; Cn 24:17-18); nhưng Thiên Chúa đã báo cho họ rằng, một ngày nào đó họ sẽ bị sát hại (c.8). Những gì họ đã làm cho những người khác sẽ xảy ra đối với họ (c.15), và chẳng có cách nào thoát được. (x. Gr 50:29, Mt 7:12 và Gl 6:7-8).

Nhưng có một tương lai sáng rạng cho Ít-ra-en (c.17-21), vì họ sẽ “sở hữu những gì thuộc về họ” (c.17). Ba-by-lon đã đốt thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ, nhưng Ít-ra-en sẽ là ngọn lửa đốt cháy kẻ thù: “và vương quốc sẽ là thuộc về Đức Chúa” (c.21)!

Thật là bất nhân khi đứng “về phía bên kia” khi người anh chị em của mình cần được giúp đỡ. Thầy tư tế và Lê-vi đã thoái lui “về phía bên kia” thay vì giúp đỡ cho người hành hương bị đau (Lc 10:31-32). Nếu điều đó trong khả năng của mình có thể giúp đỡ được, chúng ta phải làm như thế (Cn 24:11-12), và chúng ta không được dùng lời nói thay thế cho việc làm (Gc 2:14-17; 1Ga 3:16-19). Đâu là cách thức của bạn khi thấy những người anh chị em của mình đang cần đến bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC