Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 1 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

I. Giáng Sinh Và Thời Thơ Ấu Của Ðức Giêsu

Gia phả Ðức Giêsu Kitô
(1) Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:
(2) Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; (3) Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; (4) A-ram sinh Am-mi-na-đáp; ông Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xam-môn; (5) Xam-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; (6) Gie-sê sinh Ða-vít.
Vua Ða-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn; (7) Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; (8) A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; (9) Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia; (10) Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; (11) Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
(12) Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; (13) Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; (14) A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; (15) Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; (16) Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Ki-tô.
(17) Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Ða-vít, là mười bốn đời; từ vua Ða-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Ðức Kitô, cũng là mười bốn đời.
Truyền tin cho ông Giu-se
 
Truyền tin cho Giu-se
 
(18) Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. (19) Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. (20) Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. (21) Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." (22) Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:
(23) Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".(24) Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (25) Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su. 
CHIA SẺ

Một cuốn sách đặc biệt (c.1). Cựu Ước là “cuốn sách về gia phả của Adam” (St. 5:1), nhưng Tân Ước là “cuốn sách về gia phả của Đức Giêsu Kitô.” Thực tế, trong gia phả của Đức Giêsu Kitô là người cuối cùng được ghi lại trong Kinh Thánh, trong chương này và cả trong Luca 3:23–28. Điều quan trọng không phải là lần đầu, nhưng là lần thứ hai được sinh ra. (Ga 3). Kinh thánh có phải là cuốn sách đặc biệt đối với bạn, là nơi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn từ Thiên Chúa? Bạn đã từng đọc trọn bộ sách Tin Mừng Mát-thêu từ chương đầu tới chương cuối chưa? Và bạn có nghĩ mình sẽ làm điều đó trong dịp này?
Một sự quan phòng đặc biệt (c.2–17). Có thể đối với một số đọc giả đây là một danh sách nhàm chán những cái tên khó đọc. Trên thực tế đây là những sự việc được thuật lại hoạt động của Chúa ngang qua nhiều thời đại để đem Con Ngài đến thế gian. Thiên Chúa đã cai trị, đã làm chủ toàn bộ, và hoàn tất lời hứa của Ngài. Với cách thức như vậy, Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài và gửi Đức Giêsu trở lại lần nữa. Bạn khám phá ra điều gì trong một tiến trình lịch sử lâu dài như vậy, liệu bạn có chỉ nhìn thấy điểm trong một tổng thể của bức tranh, hay lạc quan bởi nhìn thấy tổng quan dưới cái nhìn quan phòng của Thiên Chúa?
Một Đứa Trẻ đặc biệt (c.18–25). Đức Giêsu được sinh ra khác với tất cả những đứa trẻ khác: Ngài được thụ thai bởi Thánh Thần trong cung lòng của Đức Maria và được sinh ra với bản tính vô nhiễm nguyên tội. Ngài là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta,” và Ngài cũng là Thiên Chúa giống chúng ta bởi vì Ngài mặc lấy bản tính chúng ta và bước vào trong đời sống và kinh nghiệm con người. Ngài thật là Đấng Cứu Độ tuyệt vời! Bạn là con cái của Thiên Chúa, được nhận biết và gọi Thiên Chúa là Cha, vậy bạn có thấy sự khác biệt nơi mình khi nhìn thấy những người chưa nhận biết Thiên Chúa là ai trong đời sống của họ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC