Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 14 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 Vua Hêrôđê và Ðức Giêsu
(1) Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, (2) thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Ðó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông".
Ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
(3) Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, là vợ ông Philipphê, anh của nhà vua. (4) Ông Gioan có nói với nhà vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy".(5) Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ đám đông, vì họ coi ông là ngôn sứ. (6) Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một vài điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. (7) Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. (8) Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan tẩy Giả đặt trên mâm". (9) Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. (10) Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan.(11) Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. (12) Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Ðức Giêsu.
Ðức Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất
(13) Nghe tin ấy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. (14) Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
(15) Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn". (16) Ðức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn". (17) Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" (18) Người bảo: "Ðem lại đây cho Thầy!" (19) Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả lưng trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. (20) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. (21) Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Ðức Giêsu đi trên mặt nước
(22) Ðức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. (23) Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình, (24) còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. (25) Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. (26) Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. (27)Ðức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (28) Ông Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài". (29) Ðức Giêsu bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. (30) Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" (31) Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" (32) Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. (33) Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"


(34) Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghennêxarét. (35) Dân địa phương nhận ra Ðức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. (36) Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào gấu áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
CHIA SẺ
Hãy nói điều đó với Đức Giêsu (c.1–12). Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã bị sốc, vì thế họ chia sẻ nỗi đau của họ với Đức Giêsu. Cuộc sống sẽ mang đến những thất vọng, và bạn phải học biết cách giải quyết chúng. Đức Giêsu sẽ giúp bạn (Tv. 55:23; 1Pr 5:7). Khi gặp những khó khăn, ai là người đầu tiên mà bạn nghĩ đến để chia sẻ và tìm kiếm sự đồng cảm, động viên hay những lời khuyên hữu ích? Bạn có hay trò chuyện với Giê-su về những gì xảy ra trong mỗi ngày sống của bạn ? 

Hãy mang nó đến cho Đức Giêsu (c.13–21). Nhóm Mười Hai nói, “cho họ về!” nhưng Đức Giêsu đã nói. “Đem đến cho ta những gì các con có!” Trao cho Ngài những gì của bạn, và Ngài sẽ sử dụng nó để đáp ứng nhu cầu những người đang cần. Ngài có thể làm những điều không tưởng với bất cứ điều gì được trao cho Ngài một cách hoàn toàn. Bạn có thể mang đến cho Ngài ngay cả những người cần được Ngài chạm đến (c.35). Chúng ta thường kiểm tra những gì mình có bằng con số nhiều hay ít, thiếu hay đủ, nhưng Đức Giê-su cần chúng ta trao tất cả cho dù ít hay nhiều. Bạn có dám đặt vào tay Giê-su những gì Ngài đề nghị bạn, để những phép lạ tiếp tục xảy ra thỏa mãn cho nhiều cơn đói khác nhau của nhân loại ?

Hãy nhìn lên Đức Giêsu (c.22–33). Một số trận bão tố xảy đến vì sự bất tuân của chúng ta, nhưng cơn bão này đến vì nó vâng phục Đức Giêsu. Phêrô đã đi trên mặt nước; nhưng khi bị chia trí bởi những nguy hiểm xung quanh, ông đã để mắt mình rời khỏi Đức Giêsu. Chúng ta nhìn lên Đức Giêsu với niềm tin khi chúng ta tin tưởng vào Lời Ngài (Dt 12:1-3). Hãy cẩn thận với những chia trí của bạn! Trình thuật này khích lệ chúng ta rất nhiều trong việc đặt niềm tin của ta vào Thiên Chúa, và giúp ta bước ra khỏi con thuyền của cuộc đời mình. Bạn có muốn được lớn lên trong tương quan với Đức Ki-tô? Bạn gặp khó khăn nào để có thể nhấc bước chân đầu tiên bước ra khỏi con thuyền của đời mình ? Khi làm một điều phi thường, bạn có chăm chú nhìn đến Giê-su không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC