Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 15 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Tranh luận về truyền thống
(1) Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: (2) "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? (3) Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? (4) Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. (5) Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,(6) thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. (7) Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri đúng về các ông rằng:
(8) Dân này Kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
(9) Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
Cái gì làm cho con người ra ô uế?
(10) Sau đó, Ðức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: "Xin nghe đây và hiểu cho rõ: (11) Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế".
(12) Bấy giờ các môn đệ đến gần Ðức Giêsu mà thưa rằng: "Thầy có biết không? Những người Pharisêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy". (13) Ðức Giêsu đáp: "Cây nào mà Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. (14) Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố".
(15) Ông Phêrô thưa với Người: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con". (16) Ðức Giêsu đáp: "Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? (17) Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bị thải xuống cầu tiêu sao? (18) Còn những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. (19) Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. (20) Ðó mới là những cái làm cho con người ra ô uế; còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế".
Ðức Giêsu chữa con gái người đàn bà Ca-na-an
(21) Ra khỏi đó, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, (22) thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" (23) Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" (24) Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi". (25) Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" (26) Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con".(27) Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". (28) Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
Ðức Giêsu chữa nhiều bệnh nhân tại ven Biển Hồ Ga-li-lê
(29) Ðức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. (30) Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, (31) khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen.
Ðức Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai
(32) Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường". (33) Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" (34) Ðức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". (35) Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. (36) Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. (37) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy. (38) Số người ăn có tới bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. (39) Sau khi giải tán đám đông, Ðức Giêsu lên thuyền, sang miền Magađan. 
CHIA SẺ

Các môn đệ của Chúa chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo! Bạn có thể kiểm tra những đáp trả của chính bạn đối với những thách đố của cuộc sống khi bạn xem xét các môn đệ đã giải quyết ba tình huống khác nhau.

Những người xúc phạm (c.1–20). Đức Giêsu đã khước từ những truyền thống do con người lập ra từ các luật sĩ và những người Pharisêu, bởi vì họ tập trung vào những gì bên ngoài và phớt lờ điều bên trong con người. Những người này trồng điều mà Thiên Chúa không có trồng (13:24-30) và mù quáng trong việc hướng dẫn con người đi lạc đường. “Hãy để họ yên!” là lời khuyên của Chúa chúng ta. Liệu có khi nào sự nhiệt tình của bạn lại đưa người khác xa rời Giê-su hơn bởi bạn thiếu kinh nghiệm, cũng như thiếu tập trung vào Giêsu nhưng lại tập trung vào những giá trị khác?

Những người bướng bỉnh (c.21–31). Lại một lần nữa, các môn đệ lại sai. Có vẻ như Đức Giêsu phớt lờ người phụ nữ, nhưng Ngài chỉ muốn làm gia tăng niềm tin nơi bà. Ngài hoãn lại không có nghĩa là Ngài từ chối. Đức Giêsu đã thi hành sứ vụ nơi vùng đất của người dân ngoại, và dân chúng “đã tôn vinh Thiên Chúa của Israel” (c.31). Bạn có phải là một người kiên nhẫn không? Khi những lời cầu xin chính đáng của bạn vẫn không được Thiên Chúa nhậm lời bạn đã làm gì tiếp theo?

Những người đói (c.32–39). Các môn đệ đã quên mất phép lạ nuôi năm ngàn người ăn! Khi bạn đối diện với những khó khăn, dành thời gian để ôn lại lòng thương xót của Ngài trong quá khứ; nhắc nhở bản thân mình rằng, Ngài không có thay đổi. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới, bạn có nghĩ rằng bạn dành thời gian trong ngày hôm nay để ôn lại biết bao ơn lành mà Thiên Chúa ban cho bạn trong suốt một năm qua và dâng lời tạ ơn, và đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa về những khó khăn hiện tại mà bạn đang đối diện?

Bạn hãy cố gắng đáp trả cho con người hôm nay theo cách thức mà Đức Giêsu đã làm. Xin Ngài giúp để làm cuộc phân định.

4 nhận xét:

 1. Lạy Chúa Giêsu, có những thứ "truyền thống" bất thành văn trong xã hội riết rồi đại đa số chạy theo. "Phải" chạy theo thì đúng hơn, đôi khi con cũng bị như vậy, nhưng phần lớn lại không ý thức về điều đó. Hôm nay, khi nhìn chúng con đón mừng những ngày lễ cuối năm, Chúa nghĩ gì nhỉ? Chúa Giêsu ơi, Chúa muốn nói gì với con?

  Lạy Chúa Giêsu, cuối năm là dịp của những ngày lễ lớn đã được thương mại hoá rất tính toán,
  xin cho con được nhận ra niềm vui đây là dịp Giáo Hội mừng năm Phụng Vụ mới.

  Lạy Chúa Giêsu, giữa những quảng cáo rầm rộ về những cuộc đại hạ giá,
  xin cho lòng con trào dâng niềm tri ân về một ơn cứu độ con được nhận nhưng không.

  Lạy Chúa Giêsu, giữa những trông chờ mua được những món hàng cần thiết với giá phải chăng,
  xin cho con biết canh thức với lòng khát khao được cảm nếm sâu sa hơn mầu nhiệm Nhập Thể của Con Chúa; đó mới chính là điều thiết yếu cho con.

  Lạy Chúa Giêsu, giữa những tính toán tài chánh cho việc tiêu xài mua sắm,
  xin cho con đừng tiếc rẻ những giờ khắc nghỉ ngơi bên Chúa.

  Lạy Chúa Giêsu, giữa những lần hội họp tiệc tùng,
  xin cho con biết dành khoảng lặng để gặp gỡ Chúa trong con, trong mọi người, kể cả ngay trong lúc con ăn uống vui chơi.

  Lạy Chúa Giêsu, giữa những trang hoàng đầy màu sắc rực rỡ của ngày lễ,
  xin cho con biết quan tâm làm đẹp tâm hồn mình bằng cách để Chúa hướng dẫn ngày sống của con.

  Lạy Chúa Giêsu, giữa những ồn ào náo nhiệt của những ngày cuối năm này,
  xin cho con đừng bị cuốn hút vào những gì chóng qua, nhưng vào Lời Chúa là điều tồn tại vĩnh cửu.

  Lạy Chúa Giêsu, giữa những quay cuồng của nhịp sống hưởng thụ,
  xin cho con biết chăm sóc đến những anh chị em cùng khổ đang hiện diện trong xã hội, trong cuộc đời này.

  Lạy Chúa Giêsu, khi trầm trồ chiêm ngưỡng một hang đá đẹp ở đâu đó,
  xin cho con biết tự vấn lòng mình: "Chúa Giêsu có đang hiện diện trong máng cỏ của lòng con lúc này không?"

  Lạy Chúa Giêsu, khi những ngọn đèn muôn màu lấp lánh, những ngọn lửa tí tách trong lò sưởi làm con thấy ấm cúng,
  ước gì lòng con được bừng sáng, được reo vui vì Đất đã được nâng lên đến Trời qua việc giáng thế của Ngôi Hai Con Chúa.

  Lạy Chúa Giêsu, trước những hào nhoáng do con người làm ra cho những dịp lễ này,
  ước gì con thấy được món quà cao quý nhất chính là Chúa Giêsu.

  Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa Giêsu, là Cha rất nhân từ của con. Vì đó chẳng phải là lý do, là giá trị duy nhất của những ngày lễ cuối năm sao, phải không Chúa?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những lời cầu nguyện của bạn thật dễ thương và sâu sắc! Cảm ơn bạn rất nhiều.
   Nhóm Hành Hương

   Xóa
 2. Cục Xà Bông Thơm Của Chúa16:41 4 tháng 12, 2014

  Con đã theo chân các phụ nữ đến ven Biển Hồ Galilê, leo lên núi, và ngồi xuống đối diện với Chúa Giêsu. Ba ngày đã qua.....Hình ảnh quây quần của một "đám người đông đảo" bên Chúa, mọi tấm lòng mở ra trước những lời giảng dạy của Chúa, mọi ánh mắt hướng về Chúa....Đến giờ ăn, mọi người cùng chung ăn uống vui vẻ, nói với nhau về những niềm xúc động đang làm biến đổi tâm can của mình. Thích thú, thán phục, ngỡ ngàng....trước những chân lý thật mới mẻ đầy sức sống đã làm mọi người chúng con no thoả tinh thần, mà quên hẳn rằng thực phẩm mình mang theo đã cạn rồi. Trước khi chúng con mở miệng than thở lo lắng, Chúa đã chạnh lòng thương mà lo liệu ngay tức khắc. Chúa xoè đôi bàn tay đón nhận từ môn đệ vỏn vẹn có bảy cái bánh và ít cá nhỏ là thức ăn còn sót lại của nhóm của Chúa . Và rồi, cả con người Chúa như siêu thoát. Thật khó mà diễn tả; tình yêu, lòng tín thác, vâng phục, tri ân và sự tự do như quyện lấy và tan lẫn vào nhau khi Chúa dâng lời tạ ơn cho của ăn lúc này. Từ đôi bàn tay Chúa, từng miếng bánh được bẻ ra, từng con cá được trao cho môn đệ, và môn đệ trao lại cho chúng con. Các ông cứ bận rộn len lỏi trong đám đông để trao bánh và cá đến tận tay từng người. Sức sống từ Chúa được truyền đi từ người này đến người kia cho tới khi tất cả đều được dư đầy. Con không biết bảy chiếc thúng kia mấy ngày trước là đầy hay vơi, nhưng con biết chắc một điều là chúng đã trống rỗng rồi. Vậy mà giờ đây, từ đôi bàn tay Chúa, những gì quá ít ỏi như muối bỏ biển lại trở nên ê hề; những mẩu bánh còn thừa đong đầy bảy chiếc thúng rỗng kia. Niềm vui cứ thế mà nhân lên mãi mãi....

  Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa về những hình ảnh và tâm tư Chúa đã vừa cho con cảm nếm để củng cố thêm lòng tin cậy mến của con. Chúa biết những gì đang xảy ra với con về tinh thần, thể chất, cũng như thiêng liêng. Chúa biết những gì đang kéo trì con xuống. Chúa cũng biết những gì giúp nâng con lên. Chúa biết có nhiều ngày con day dứt và đau khổ ra sao vào cuối ngày sống vì những thất bại và vấp phạm không ngừng trong ngày. Chúa cũng biết con đã cố gắng để bám vào Chúa, nhưng có lúc con đã bị tuột tay. Chúa biết có nhiều khoảnh khắc con đã rơi vào tuyệt vọng. Chúa cũng biết chính Lời Chúa đã giữ con còn nổi được trên mặt nước. Chúa biết trong con có nhiều bịch rác cần được vất đi. Chúa cũng biết những khoảng trống nào trong con cần được lấp đầy. Chúa biết con hay e dè khi vươn ra đến với ACE mình trước. Chúa cũng biết ước muốn chia sẻ thúc đẩy con ra sao. Lạy Chúa Giêsu, con biết mình biết và Chúa biết. Chuyện năm xưa Chúa hoá bánh ra nhiều đẹp quá. Xin dạy con đi vào liên hệ với Chúa trong cầu nguyện và trong đời sống cũng mật thiết như liên hệ của Chúa với Chúa Cha để con đuợc no đủ. Con xin dâng lên Chúa tất cả những gì là con người của con lúc này để Chúa hoàn toàn tự do nhân lên những điều Chúa muốn thấy nơi con.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng tôi cảm nhận được chuyến hành hương của bạn trong chương 15 này thật sống động. Chúc những khám phá của bạn về những điều "Chúa biết" giúp bạn được bình an hơn trong tay Ngài.

   Xóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC