Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 3 - MA-LA-KHI

1 Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Ðiện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 2 Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. 3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Ðức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính. 4 Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Ðức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước. 5 Ta sẽ tới gần các ngươi mà xét xử; Ta sẽ mau mắn làm chứng chống lại các tên phù thuỷ, các kẻ ngoại tình, bọn thề gian cũng như quân bóc lột người làm công và cô nhi quả phụ; chống lại kẻ áp bức ngoại kiều cùng những kẻ chẳng kính sợ Ta, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 
Nộp thuế thập phân cho Ðền Thờ
6 Quả thật, chính Ta là Ðức Chúa, Ta không hề thay đổi; còn các ngươi là con cái Gia-cóp, các ngươi vẫn là thế. 7 Từ thời cha ông các ngươi, các ngươi đã trệch xa và không tuân hành các chỉ thị của Ta. Hãy trở lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi. - Ðức Chúa các đạo binh phán. Các ngươi nói: "Chúng tôi sẽ trở lại thế nào?" - 8 Người phàm có được phép lường gạt Thiên Chúa không? Vậy mà các ngươi đã lường gạt Ta. - Các ngươi nói: "Chúng tôi lường gạt Ngài ở chỗ nào?" - Về thuế thập phân và phần trích dâng. 9 Chính các ngươi đang mắc tai hoạ, thế mà các ngươi lại lường gạt Ta, các ngươi và toàn dân. 10 Các ngươi hãy đem tất cả thuế thập phân vào nhà kho, để có lương thực trong Nhà Ta. Hãy làm thế thử xem Ta có mở cổng trời cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi không? - Ðức Chúa các đạo binh phán. 11 Vì các ngươi, Ta đã ngăn cản không cho cào cào phá hoại hoa màu ruộng đất của các ngươi, không để cho nho ngoài đồng không sinh trái, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 12 Mọi dân tộc sẽ khen các ngươi có phúc, vì các ngươi sẽ là mảnh đất xinh đẹp, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 
Người công chính khải hoàn trong ngày Ðức Chúa
13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta - Ðức Chúa phán - thế mà các ngươi lại bảo: "Chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu?" 14 Các ngươi nói: "Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của Ðức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi? 15 Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì." 16 Bấy giờ những người kính sợ Ðức Chúa sẽ nói với nhau: Ðức Chúa đã để ý và Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ Ðức Chúa và tôn kính Danh Người. 17 Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng, - Ðức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình. 18 Bấy giờ, các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Người. 19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - Ðức Chúa các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. 20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê xổng chuồng. 21 Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày Ta hành động, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 
Phụ thêm
22 Các ngươi hãy ghi nhớ Luật Mô-sê, tôi trung của Ta. Trên núi Khô-rếp, Ta đã truyền cho nó các chỉ thị và phán quyết để toàn thể Ít-ra-en thi hành.
23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ÐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. 24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt. 
 
CHIA SẺ

   Tinh luyện (c.1-5). Như vẫn thường làm trong các sách Ngôn Sứ, những biến cố từ việc trong chờ Đức Chúa đến lần thứ nhất (c.1) được nối kết với những biến cố trong đợi cuộc ngự đến lần thứ hai (c.2-5). Những sứ giả của Gioan Tẩy Giả (Mt 11:7-10) là người chuẩn bị đường cho Đức Chúa (Is 40:3; Ga 1:23). Khi Đức Ki-tô đến như Đấng Thẩm Phán, Ngài sẽ thanh tẩy Ít-ra-en, đặc biệt các tư tế, và sẽ xét xử những người tội lỗi.

   Quay trở về (c.6-7). Thiên Chúa là Đấng bất biến; vì thế, Ngài đã giữ giao ước của Ngài và đã không hủy diệt Ít-ra-en, mặc dù họ đáng phải bị trừng phạt như vậy. Sự trung tín của Thiên Chúa gìn giữ chúng ta (Ac 3:22-24).

   Trộm cắp (c.8-15). Dân chúng không chỉ đã mang đến những hy lễ bất xứng đến với Thiên Chúa, nhưng họ đã không giữ luật thập phân và dâng cúng theo như Luật đã quy định. Hậu quả, Ngài đã chúc dữ thay cho những phúc lành của họ (c.2:2) và đã hủy hoại mùa màng của họ. Khi chúng ta lấy cắp của Thiên Chúa, chúng ta chỉ lấy cắp chính những gì thuộc về mình. Chúng ta không thể giữ bất cứ điều gì mà thuộc về Thiên Chúa một cách đúng đắn.

   Ghi nhớ (c.16-18). Luôn luôn có những người tín hữu số sót, họ là những người kính sợ Thiên Chúa, tuân phục Ngài, suy niệm chân lý của Ngài, và thực hành việc phân định thiêng liêng. Thiên Chúa nhìn thấy những người này, và giữ danh sách tên của họ. Họ là những ngọc quý đối với Ngài, và họ sẽ được tha thứ trong ngày xét xử sắp đến.

   Thiêu đốt (c.19). Ngày của Thiên Chúa sẽ là thời xét xử trên mặt đất, và người xấu sẽ bị thiêu đốt giống như gốc rạ. Lửa ghen của Thiên Chúa sẽ thiêu đốt (Xp 1:18).

   Chữa lành (c.20-21). “Mặt trời công chính” là tước hiệu của Đức Giê-su Ki-tô (Tv 84:12). Ngài đối với dân Ngài giống như mặt trời đối với dãi ngân hà của chúng ta: trung tâm của tất cả mọi sự và nguồn sự sống và ánh sáng (Ga 1:4). Cùng một Mặt trời sẽ thiêu đốt kẻ xấu sẽ đem đến phúc lành cho những người được cứu.

   Vâng phục (c.22-24). Ma-la-ki chỉ ra phía sau cho thấy Luật và đòi buộc Ít-ra-en tuân giữ và được chuẩn bị cho những gì mà Thiên Chúa sắp sửa làm. Rồi ông chỉ về phía trước sứ vụ của Ê-li-a, mà đã được hoàn tất theo nghĩa thiêng liêng trong sứ vụ của Gioan Tẩy Giả (Lc 1:16-17; Mt 17:10-13). Điều đó có thể được hoàn tất theo nghĩa đen nếu Ê-li-a là một trong hai chứng nhân được mô tả trong sách Khải Huyền (Kh 11:1-13).

   Cựu Ước kết thúc với lời chúc dữ kinh hoàng. Tân Ước kết thúc với lời hứa, “Và sẽ không còn lời chúc dữ nào nữa” (Kh 22:3). Đâu là sự khác biệt? Trên Thập giá, Đức Giê-su Ki-tô đã trở nên bị nguyền rủa vì chúng ta (Gl 3:13). Thế thì, sứ điệp mà Ngôn sứ Ma-la-ky áp dụng về sự tha thứ trong hoàn cảnh hiện tại của tôi như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC