Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

GIỚI THIỆU

 BỐN SÁCH TIN MỪNG

   Từ Phúc âm có nghĩa là “tin mừng”. Đó là sứ điệp rằng Đức Giêsu Kitô tha thứ tội lỗi cho những ai tin vào Ngài. (1 Cor. 15:1–11; Gal. 1:6–9). Tin Mừng cũng ám chỉ đến bốn cuốn sách đầu tiên trong Tân Ước, trong đó cho thấy cuộc đời của và giáo huấn của Đấng Cứu độ. Tách rời Đức Giêsu Kitô ra khỏi những phần- Ngài là ai? Ngài dạy gì, Ngài làm gì- thì chẳng còn là tin mừng cho những người tội lỗi xa lạc (Acts 4:12).

Bốn cuốn Tin Mừng không phải là những cuốn sách tiểu sử theo nghĩa hiện thời của từ này, chúng cũng không có nói cho chúng ta biết mọi thứ về Đức Giêsu (John 20:30–31). Được Thánh Thần, các tác giả đã chọn những chất liệu nào mà giúp họ hoàn tất mục tiêu mà họ viết ra

Matthêu chính yếu là viết cho những người Do thái và đã giải thích rằng Đức Giêsu Kitô là đấng Messia, Đấng hoàn tất những gì đã được báo trước trong Cựu Ước. Maccô nhắm đến độc giả là người Rôma và đã phác họa Đức Giêsu như là một người Tôi Tớ linh động của Chúa. Luca đã viết cho những người Hy lạp và đã trình bày Đức Giêsu như là Con Người hoàn hảo và đầy lòng trắc ẩn. Gioan đã có trong đầu mình toàn thể thế giới khi ông viết và đã trình bày Đức Giêsu như là Con TC và Đấng Cứu Độ trần gian.

Ba cuốn Tin Mừng đầu tiên cho thấy những  trình thuật song song nhau trong cuộc đời của Đức Giêsu và vì vậy được gọi là “các Tin Mừng nhất lãm.” (từ nhất lãm có nghĩa “cùng nhìn với nhau”.) Tin Mừng của Gioan, đã được viết rất trễ sau này, chứa đựng những chất liệu bổ túc cho các trình thuật của các tác giả tin mừng nhất lãm. Mỗi tin mừng là một sách riêng biệt, và cả bốn tin mừng đều cần thiết để cho thấy một cái nhìn tròn trịa về cuộc đời, giáo huấn, và những công việc của Đức Giêsu Kitô.

MATTHÊU

    Matthêu (“quà của TC”) là một người Do thái làm nghề thu thuế, ông đã nghe lời kêu gọi của Đức Kitô và trở thành một trong mười hai tông đồ đầu tiên (Matt. 9:9–13). Tên thật của ông là Lêvi (Luke 5:27).

Đặc biệt nhắm đến đọc giả là những người Do thái, Matthêu đã chứng minh rằng Đức Giêsu Kitô là Con vua Đavít, đấng Messia, người kế vị hợp pháp của vương triều nhà Đavít. Ít nhất có 129 trích đoạn và lời ám chỉ từ Cựu Ước xuất hiện trong tin mừng của ông, và từ vương quốc được tìm thấy trên năm mươi lần. Tin mừng của Matthêu đứng vị trí đầu tiên trong bộ sách Tân Ước như là một nhịp cầu hoàn hảo giữa Cựu Ước và Tân Ước, Israel và Giáo hội, tiên báo và hoàn tất.

Nhà Vua đã giới thiệu Bản thân cho dân của Ngài (ch.1-10), nhưng những người lãnh đạo tôn giáo đã khước từ Ngài. (ch 11-13). Vì thế vị Vua cùng với các môn đệ đã thoái lui khỏi đám đông để chuẩn bị cho các môn đệ về việc chính Ngài sẽ bị bắt và bị đóng đinh (ch 14-20). Ngài đã bị khước từ và bị đóng đinh (ch 21-27), nhưng Ngài đã chỗi dậy từ cõi chết và tham gia với các thánh Tông Đồ để đem sứ điệp của Ngài đến với toàn thể thế giới (ch. 28).

Khi bạn được tin mừng Matthêu, bạn sẽ ấn tượng với uy quyền của Đức Giêsu Kitô trên bệnh tật, sự dữ, nhiều hoàn cảnh, và ngay cả cái chết. Ngài có quyền trên cuộc sống của chúng ta, và chúng ta phải nên theo Ngài bằng thái độ vâng phục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC