Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 15 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 Ðức Giêsu ra trước tổng trấn Phi-la-tô
(1) Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Ðồng. Sau đó, họ trói Ðức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Philatô.
(2) Ông Philatô hỏi Người: "Ông là vua dân Dothái sao?" Người trả lời: "Chính ngài nói đó". (3) Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, (4) nên ông Philatô lại hỏi Người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!" (5) Nhưng Ðức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Philatô phải ngạc nhiên.
(6) Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho họ một người tù, tuỳ ý họ xin. (7) Khi ấy có một người tên là Baraba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. (8) Ðám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. (9) Ðáp lời họ yêu cầu, ông Philatô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Dothái không?" (10) Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. (11)Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ônbg Philatô phóng thích tên Baraba thì hơn. (12) Ông Philatô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Dothái?" (13) Họ la lên: "Ðóng đinh nó vào thập giá!" (14) Ông Philatô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Ðóng đinh nó vào thập giá!"(15) Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Ðức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.
Ðức Giêsu đội vòng gai
(16) Lính điệu Ðức Giêsu vào bên trong dinh, tức là dinh tổng trấn và tập trung cả cơ đội lại. (17) Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. (18) Rồi chúng chào bái Người: "Vạn tuế đức vua dân Dothái!" (19) Chúng dùng cây sậy đập đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. (20) Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đóng đinh vào thập giá.
Ðường lên Gôn-gô-tha
(21) Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. (22) Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ.
(23) Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. (24) Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. (25) Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. (26) Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Dothái". (27) Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. [(28) Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.]
Ðức Giêsu ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười
(29) Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Ðền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, (30) có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!" (31) Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. (32) Ông Kitô vua Ítraen ấy, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin". Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

Ðức Giêsu chết trên thập giá
(33) Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. (34) Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"(35) Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Êlia". (36) Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Ðể xem ông Êlia có đến đem hắn xuống không. (37) Ðức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. (38) Bức màn trướng trong Ðền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. (39) Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Ðức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa".
Các phụ nữ đạo đức trên Gôn-gô-tha
(40) Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê thứ và Gioxê, cùng bà Salômê. (41) Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Ðức Giêsu khi Người còn ở Galilê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giêrusalem, cũng có mặt tại đó.
Ðức Giêsu được mai táng
(42) Chiều đã đến, mà vì hôm ấy lại là ngày sửa soạn, tức là áp ngày sabát, (43) nên ông Giôxép tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Ðại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Ðức Giêsu. (44) Nghe nói Người đã chết, ông Philatô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa. (45) Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giôxép lãnh lấy thi hài. (46) Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Ðức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. (47) Còn bà Maia Mácđala và bà Maria mẹ ông Gioxê, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người.
CHIA SẺ


Khi bạn đối diện với sự công kích bất công của thế giới sự dữ, hãy nhớ đến Đức Giêsu. Thế gian nói, “bảo vệ lấy chính bạn!” nhưng Đức Giêsu đã thinh lặng (c.1-5). Thế gian nói, “hãy nuông chiều bản thân mình!” nhưng Đức Giêsu từ chối chất giảm đau (c.23). Thế gian nói, “Cứu lấy chính mình!” nhưng Đức Giêsu vẫn ở lại trên thập giá và đã hoàn tất công việc mà Cha trao cho Ngài thực hiện (c.30). Sự dữ đã nói với Đức Giêsu, “Hãy tự phục vụ mình!” (Mt 4:3–4). Phêrô đã nói, “Hãy thương chính mình!” (Mt 16:21–23). Những người bà con chưa được cứu của Ngài đã nói, “Hãy tỏ mình ra!” (Ga 7:4). Đám đông trên đồi Calvê đã nói, “Hãy cứu chính mình!” Nhưng Đức Giêsu đã điếc với tất cả những đề nghị này và đã trao ban Chính Ngài. Đâu là những đề nghị mà thế gian đang bày ra cho bạn và đâu là đề nghi mà Đức Giê-su mời gọi bạn?
Các thượng tế đã phạm tội ganh tỵ (c.10), và Philatô đã phạm tội đồng lõa (c.15). Tội của họ dẫn tới giải phóng một con người tội lỗi (c.15), sự lúng túng của một người vô tội (c.21), và cái chết của một người tốt (c.25); tuy nhiên, ngày hôm nay, ghen tỵ và đồng lõa đã không được xem như những tội kinh khủng. Liệu chúng có nên được xem như vậy chăng?
Con người đang làm những điều xấu xa nhất, nhưng Thiên Chúa đang làm điều tốt nhất của Ngài và hoàn tất Lời Ngài (c.28, 34): “nhưng ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng còn chứa chan hơn nữa” (Rm 5:20). Và Ngài đã làm điều đó cho bạn và cho tôi! Simêon thành Cyrênê có thể đã đến Giêrusalem để cử hành lễ Vượt Qua (Cv 2:10),và ông đã gặp Chiên Thiên Chúa! Có vẻ như ông đã hoán cải và trở về nhà và hướng dẫn hai người con trai của ông tin vào Đức Kitô. Những người đàn ông này được biết đến đối với đọc giả Rôma của Maccô, vì thế họ mới trở thành những lãnh đạo trong giáo hội (Rm 16:13). Giả như những kế hoạch của bạn bị hoãn lại và bạn phải mang lấy một thập giá khác, liệu bạn có nhớ đến điều Simêon đã làm cho Đức Giêsu- và điều Đức Giêsu đã làm cho Simêon, khi đó bạn sẽ cảm nhận điều gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC