Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 16 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 Ngôi mộ trống. Thiên thần báo tin
(1) Vừa hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Ðức Giêsu. (2) Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.
(3) Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?" (4) Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. (5) Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. (6) Nhưng người thanh niên liền nói: "Ðừng hoảng sợ! Các bà tìm Ðức Giêsu Nadarét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!(7) Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông". (8) Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.
Ðức Giêsu phục sinh hiện ra
(9) Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Ðức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. (10) Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. (11) Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
(12) Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. (13) Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
(14) Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại.(15) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16)Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17) Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".

(19) Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (20) Còn các Tông Ðồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
CHIA SẺ


Ngài đã chỗi dậy (c.1–8). Bởi vì họ đã quên lời hứa phục sinh của Ngài, những người phụ nữ đã u sầu và lo lắng về tương lai: “Ai sẽ lăn hoàn đá ra khỏi mồ?” Khi họ đã biết rằng Đức Giêsu đã sống lại, phản ứng đầu tiên của họ là sợ hãi và không tin; nhưng rồi họ đã trở thành những người đưa tin của Đấng Phục sinh. Thiên thần đã có lời đặc biệt với Phêrô (c.7) ông chắc chắn vẫn còn đang đau buồn vì tội của mình. Đấng Kitô hằng sống trao cho anh điều gì đó để mừng vui, điều gì đó để nói với nhau, và điều gì đó để hướng về phía trước. Ngài đi trước các anh! Đức tin được giữ gìn và chuyển trao từ thời Giáo Hội Sơ Khai, qua hằng ngàn năm đến với tới ngày hôm nay. Bản thân tôi, tôi làm gì để giữ gìn và trao lại cho thế hệ mai sau?
Ngài đã hiện ra (c.9–18). Phần này tóm kết lại những lần Chúa Phục sinh hiện ra. Tất cả với những ai Ngài đã hiện ra họ trở thành chứng nhân của sự phục sinh của Ngài. (Cv 1:22), hôm nay chúng ta cũng phải làm giống như vậy (Rm 6:4; Pl 3:10). Tuy nhiên, cũng cần chất vấn chính mình: tại sao tôi không tin khi mà biết bao con người đã thấy và đổ máu ra để làm chứng cho điều ấy?
Ngài đã về trời (c.19–20). Người Tôi Tớ đã ngự bên hữu của Cha! Ngài đã khiêm hạ chính Mình trong vâng phục, và Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài trong vinh quang (Pl 2:5–11). Nhưng Ngài không nghỉ ngơi, vì Ngài đang làm việc với dân của Ngài khi họ mang tin mừng đi khắp các quốc gia. Thật là can đảm để trở thành chứng nhân cho Chúa của bạn! Ngày hôm nay, bạn có thể chọn giữa sống và chết. Bạn có thể chọn giữa tin vào Đức Giê-su Phục sinh và vì vậy tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Bạn có thể chọn giữa sự chết và thất vọng, hay tình yêu và sự sống vĩnh hằng. Đức Giê-su đã đến để đem cho chúng ta sự sống, chứ không phải chết, vì thế, đâu là chọn lựa của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC